సేల్స్ స్టార్ 3 77

మిసెస్ సేన్ అమ్మ తో అన్న మాటలు నామీద మత్తుమందులా పని చేసాయి. పొద్దున్నే నాలో ఏదో తెలీని ఉత్సాహం. ఇవ్వాళ ఏదో మంచి జరగబోతోంది. రోజు లో ఎప్పుడో ఒక టైం లో సేన్ గారి నించీ ఫోన్ రావచ్చు అని తలుచుకుంటే, చాలా సంతోషం గానూ, కొంచెం భయం గానూ అనిపించింది. ఆయన నానించి ఏమి ఆశిస్తాడో?

కరెక్ట్ గా ఏమి ఎలా జరగనుందో తెలీదు గాని కానీ, ఏదో పెద్దది జరగబోతోంది, మిస్సవకూడదు అన్న ఆత్రం, కంగారు. ధైర్యం గా ఏదో చెయ్యాలి. మనసు పరుగెత్తుతోంది. నాకు కొన్ని అర్థం లేని నమ్మకాలు ఉన్నై. ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నేను కొన్ని పిచ్చి సాహసాలు చేస్తాను. నా మనసులో ఏదో అనుకుంటా, అవ్వాళ అది చేసి తీరటానికి ప్రయత్నిస్తా. అలా చెయ్యగలిగితే, నేను అనుకున్నది తప్పకుండా జరిగి తీరుతుంది అని నా మనసులో లెక్క.

ఇవ్వాళ నేను పెట్టుకున్న ఛాలెంజ్ ఏమిటంటే – బయలుదేరే లోపల, రెడ్డి గారి బారు మొడ్డ గురించి పచ్చిగా రచన తో నేను ఏదో కామెంట్ చెయ్యాలి. ఆ కామెంట్ కూడా తనకి నచ్చి, తను మళ్ళీ సరదా గా తిరిగి తెలివిగా ఏదో సమాధానం చెప్పేలా వుండాలి. అప్పుడు రోజంతా నేను అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా జరిగి తీరుతుంది.

తనని మనసులో పచ్చిగా వూహించుకుంటున్న రెడ్డి గారి గురించి రచన తోనే డైరెక్ట్ గా అనాలంటే, చాలా ఎక్స్సైటింగ్ గా అనిపించింది. చాలా సార్లు, ఏదేదో అనాలని చాలా సార్లు మాటలు మనసులోనే రిహర్స్ చేసుకున్నా, నోటి దాకా వచ్చిన మాటలేవీ, దాటి బయటికి రాలేదు. నాకంత ధైర్యం లేదు అని తెలిసింది. ఇదేదో మంచి శకునం లా అనిపించలేదు.

ఫ్యాక్టరీ చేరేసరికి నా ఆవేశం అంతా చల్లారింది.

పొడుగ్గా వున్న బిల్డింగ్స్, వందల కొద్దీ పని చేస్తున్న మెషీన్లు, అంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ముందు నాకు నేను చాలా చిన్నగా అనిపించి, నా అత్యాశ కి మనసు లోనే తిట్టుకున్నా.

నా ఫ్లోర్ కి వెళ్లి, సంతకం పెట్టి కేబిన్లో నా సీట్ దగ్గర కొచ్చి కూర్చున్న. టేబిల్ మీద అంత అర్జెంటు వర్క్ ఏమీ లేదు. సూపర్వైజర్ కి ఫోన్ చేసి అవ్వాళ పని గురించి, స్టాక్ గురించి ఇంక్వైరీ చేశా.