సేల్స్ స్టార్ 3 77

తెల్లారి ఐదు గంటలు దాటినట్లుంది. కింద చప్పుళ్ళు అవుతుంటే మెలకువ వచ్చింది. అమ్మ మార్నింగ్ వాక్ కి బయలుదేరినట్టు వుంది. తనతో నాకు చెప్పుకోవాల్సినది ఏమీ లేదు.

రచన నా పక్కనే పడుకుని ప్రశాంతం గా నిద్ర పోతోంది. దొండ పండ్ల లాంటి ఆమె పెదాలు నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నట్టు వున్నాయి. మొన్న రాత్రి జరిగిన యుద్ధానికి గుర్తు గా వాటి మీద చిన్న చిన్న గాట్లు, కొంచెం వాచి ఉన్నాయి.

నిన్నటి రోజు కలలా కళ్ళ ముందు మెదిలే సరికి నిరాశ ముంచుకొచ్చింది. “అంత పెద్ద ప్రొమోషన్ ఊరికే రాదు, ప్రతి దానికీ ఏదో ఖరీదు వుంటుంది. రచన లాంటి అందగత్తే ఈ ఊళ్లోనే లేదు. అంత పెద్దాయన కి రచన మీద మోజు పెంచుకుని మనసు పారేసుకుని వుంటాడు. ఈ ప్రొమోషన్ ప్రోపోజల్ అందులో భాగమే. మిసెస్ సేన్ మాటల్లో ఏ మాత్రం నిజం ఉన్నా, రచన ఆ వ్యవహారం లో భాగం కాక తప్పదు.”

రచన కేసే చూస్తు ఆలోచిస్తున్నాను. “రెడ్డి గారు తనతో ఎప్పటికైనా పడుకుంటారా? సేన్ గారి ఫోన్ కోసం ఎందుకు అంత తహతహ లాడాను? నాకేం కావాలో నాకే అర్థం కాలేదు. నిన్న జరిగినదంతా తిరిగి చూసుకుంటే ఒక విషయం మాత్రం అర్థం అయింది – నాకు ఆ ప్రొమోషన్ కావాలి!!”

సెక్సీ గా నిద్ర పోతున్న రచన ను చూసి, నా మొడ్డ లేచి నించుంది. పైజమా కిందకి లాగేసి, నా మోకాళ్ళు రెండూ తన తల కి చెరో వైపు ఉండే లాగా తన మీద కి వచ్చాను. మొడ్డ చేత్తో పట్టుకుని, దాని గుండు తో తన పెదాల మీద సుతారం గా రాస్తూ నెమ్మది గా పెదాల్ని దానితో కొట్టాను. ఒకటి రెండు సార్లు, పెదాల్లోంచి, నోట్లో దోపటానికి ప్రయత్నించాను.

రచన కి మెలకువ వచ్చింది. కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని, తన నోట్లో దూరడానికి సిద్ధం గా లేచి వున్న నా మొడ్డ వైపు ఆశ్చర్యం తో చూసింది.

తనకి ఇష్టం లేని పని చేయించి రోజు పాడు చేయటానికి మనసొప్ప లేదు. మొడ్డ పెదాల మీద నించీ తప్పించి, తన కళ్ళల్లో కి చూసాను. చేతిని తన తల మీద వేసి ప్రేమ గా జుట్టు లోంచి నిమిరాను.