సేల్స్ స్టార్ 3 88

కళ్ళల్లోకి చూస్తూనే, నా వేలిని తన పెదాల మీద ఆనించి, “ప్లీజ్.. ఇవ్వాళ.. నోట్లో పెట్టుకో.. ప్లీజ్..” బతిమాలాను.

తన చూపులు నా లేచి వున్న మొడ్డ మీదే వున్నాయి. అయిష్టం గా తను నోరు తెరిచినట్టు అనిపించింది. దొరికిన ఛాన్స్ మిస్ అవకుండా, మొడ్డ ఒక చేత్తో పట్టుకుని, తన బుల్లి నోటికి నా మొడ్డ గుండు అందించి లోపలి తోసాను. మొడ్డ ఇంకొంచెం లోపలి వెళ్ళే సరికి, తనకి ఉక్కిరి బిక్కిరి అయినట్టు అయింది.

“ఊపిరి ఆడటం లేదు.” నా పొట్ట మీద చేతులేసి, నన్ను పక్కకి తోస్తూ అంది. “నేను అలా చెయ్యాలంటే, నువ్వు పక్కనైన పడుకో, లేక పక్కకొచ్చి కూర్చో”

తనకి సౌకర్యం గా వుండేలా, నేను పక్కకి ఓడిగాను. అలా ఒదుగుతూనే, నా మొడ్డ మళ్ళీ తన పెదాల దగ్గరికి తెచ్చాను. తను ఈసారి పకక్కి తిరిగి మొడ్డ గుండు నోట్లో తీసుకుని నెమ్మదిగా చీకడం మొదలెట్టింది. మెల్లి మెల్లి గా, మొడ్డ అంతా తన నోట్లో ముందుకి, వెనక్కి కదులుతోంది. తన నోట్లో ఎప్పుడూ కార్చలేదు నేను. ఇవ్వాళ అలా కార్చటం ఎందుకో ఇష్టం గా లేదు. ఇంక కాసేపట్లో అయిపోతుంది అనిపించి, నేను బయటికి తీసేసాను. మొడ్డ మీద తన లాలాజలం కలిసి మెరుస్తోంది. తన పెదాల మీద కొద్ది గా అంటి నా బంక కనిపిస్తోంది.

రోజు ఇలా మొదలైనందుకు నాకు చాలా సంతోషం వేసింది. శుభ సూచకం గా అనిపించింది. నా సత్తా కొద్దీ తనని దెంగాను అవ్వాళ. కారిన వీర్యాన్ని శుభ్రం చేసుకుని, వొంటి మీద బట్టలు సరి చేసుకుని రచన కిందకి వెళ్ళింది. నేనో చిన్న నిద్ర తీశాను.

ఏడున్నర కి మెలకువ వచ్చింది. ఇంకో గంటలో బయలుదేరి, తొమ్మిది గంటలకల్లా ఫ్యాక్టరీ లో వుండాలి.

ఇవ్వాళ రోజు బాగా మొదలైంది. రోజంతా మంచే జరగచ్చు. రోడ్ల గతుకుల్లో స్కూటర్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఒళ్ళు హూనం అవుతున్నా, పొద్దున్న రచన ఇచ్చిన సుఖం గుర్తొచ్చి మనసుకి ఆనందం వేసింది. రెండు రోజులనించీ, దాగుడు మూతలు ఆడుతూ, ఇవ్వాళ ఫైనల్ గా నా మొడ్డ నోట్లో పెట్టుకుంది తను. పవరఫుల్ రెడ్డి గారి కళ్ళు తన మీద పడ్డప్పటి నించీ, నేను తనకి చులకన అయ్యానేమో అన్న భయం నాకేమూలో ఉంది. ఇప్పుడు ఆ భయం పూర్తి గా తొలిగి పోయింది.

ఫ్యాక్టరీ సైరన్ల మోత హడావిడి లో లోపలి పరుగెడుతున్న జనాల్ని చూస్తే నాకు నవ్వొచ్చింది. రచన లాంటి అందమైన భార్య వీళ్ళల్లో ఎవరికీ వుంది? అనిపించింది.

రోజువారీ పనులు ముగించుకుని నా కాబిన్ కి వెళ్లి కూర్చున్నాను. అర్జెంటు పనులేవి లేవు. మనసు లో ఆలోచనలు పరుగెడుతున్నై.