సేల్స్ స్టార్ 3 77

“ఎప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అనే విషయం నీకు అవగతం అవ్వటం నువ్వు ఈ పోజిషన్ లోకి రావటానికి చాలా ముఖ్యం. అర్థం అయింది అనుకుంటా” అన్నాడు ఆయన నా కళ్ళల్లోకి సూటి గా చూస్తూ.

సేన్ గారు ఏం చెయ్యాల్సి ఉంటుందో నాకు చాలా క్లియర్ గానే చెప్పారు, అనిపించింది.

నేను ధైర్యం చేసుకుని అన్నా”మరి రెడ్డి గారు మా ఆవిడ మీద మనసు పారేసుకోవటం విషయం ఏమిటి? ఇక ముందు ముందు ఎట్లా వుంటుంది పరిస్థితి? ”

“చూడు, రెడ్డి గారి కి అమోఘమైన నిగ్రహం వుంది. నీ భార్య ని ఆయన తప్పు గా అర్థం చేసుకోక పోతే అసలు ప్రాబ్లం వుండేదే కాదు. ఆయన కి వున్న సెక్స్ డ్రైవ్ కి ఏదో ఒక ఆడ దానితో పోకుండా వుండటం అంటే మామూలు విషయం కాదు.” నాకు రెడ్డి గారి బారు మొడ్డ కళ్ళ ముందు మెదిలింది.

“ఆ పెళ్లి రోజు రాత్రి, మీ ఆవిడ అప్సరస లా మెరిసిపోతూ వుంది. నేనెప్పుడూ అంత అందమైన లేడీ ని చూడలేదు. మాకు అసలు ఆమె నీ భార్య అని కూడా తెలీదు. రెడ్డి గారికి తనని నేనే చూపించాను. ఆయన చూస్తూనే, మంత్రముగ్ధుడై పోయాడు. ఆయనకి ఎవరో చెప్పారు.. ఎవరో ఎందుకు లే.. నేనే అనుకో.. ఆ కనిపించే అమ్మాయికి పెద్ద మొడ్డ తో గాట్టిగా దేంగే వాళ్ళంటే చాల ఇష్టం అనీ, ఆ అమ్మాయి కావాలంటే పక్క లోకి వొస్తుంది, కాంటాక్ట్స్ వున్నాయి అని ఆయన్ని రెచ్చకొట్టాము”.

“ఈ లోపలే, మీ ఫామిలీ అటు వచ్చి ఆయన్ని కలవటం కేవలం యాదృచ్చికం. మా మాటల్లో పడి ఆయన అలా నిగ్రహం కోల్పోవటం మాకే ఆశ్చర్యం గా వుంది”.

ఆయన అలా విప్పి చెప్పటం కొంత మంచిది అయింది.