సేల్స్ స్టార్ 3 77

“నేను టీ ఇవ్వటానికి వచ్చానంతే. వేరే ఏవో ఐడియాలు తెచ్చుకోకు..”

మళ్ళీ సిగ్గు పడుతూ అంది “పొద్దున్నుంచీ నువ్వు పడుతున్న ఆత్రం అంతా చూస్తూనే వున్నా. ఈ రెండు నిమిషాల కోసం ఎందుకు ఇంత ఆరాటం? ఓ మూడు గంటలు ఓపిక పడితే, రాత్రంతా ఎంజాయ్ చెయ్యచ్చు కదా? ఇప్పుడొద్దు.. తర్వాత.. సరేనా?”

ఇలా డైరెక్ట్ గా తను మాట్లాడటం మొదటి సారి.

బుగ్గ మీద చిన్న ముద్దు పెట్టి, “డిన్నర్ కాస్త లైట్ గా తిను ఇవ్వాళ” అంది.

ఆమె మాటలు నాలో ఆజ్యం పోశాయి. కొత్తగా కనిపిస్తోంది ఇవ్వాళ తను.

కసెక్కి అన్నా “ఇవ్వాళ రాత్రి నువ్వు కొంచెం స్పెషల్ గా వుండాలి. నేను నీతో చేసే పనులు నువ్వు కూడా నాకు చెయ్యాలి.”

రచన సిగ్గు పడింది. “అంటే? ఎం చెయ్యాలిట?”

“కొంచెం మసాజ్ చెయ్యాలి దాన్ని..”

“మసాజ్??”

“అంటే, చేతులతో కాదు. నీ వాటి తో.. నెమ్మది గా.. ” పచ్చి గా అన్నా తన గుండెల వైపు చూస్తూ. “భలే వుంటాయి నీ తాయిలాలు” అన్నా పెదాలు తడుపుకుంటూ.

“చీ..” తన మొహం ఎర్ర బడింది.

“మనం మొన్న ఢిల్లీ లో కొన్నామే… ఎర్ర రంగు కుర్తా.. అదే స్లీవ్ లెస్ ది.. అది వేసుకో రాత్రికి… ప్లీజ్..”

ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ రచన కిందకి వెళ్లి పోయింది.

ఆ రాత్రి నేను లైట్ గా డిన్నర్ చేశా. మానసికం గా బాగా స్ట్రెస్ ఐనట్టున్నా. పడుకోగానే నిద్ర పట్టేసింది.

ఒక టైం లో నాకు మెలుకువ వచ్చింది. అర్ధ రాత్రి దాటిందనుకుంటా. డిం గా వున్న బెడ్ రూం లైట్ లో టైం కనిపించలేదు.