సేల్స్ స్టార్ 3 88

రచన నా మీద వొంగి ముద్దు పెట్టుకుంటూ వుంది. తన ఊపిరి వెచ్చ గా తగుల్తోంది. నాకు ఆ సాయంత్రం మా మధ్య జరిగిన మాటలు గుర్తొచ్చాయి. నేనేదో అనబోయాను, తను పెదాలతో నా పెదాల మీద మెత్త గా ముద్దులు పెడుతూ మూసేసి, నన్ను మాట్లాడనీయలేదు. నేను తనని ఆపే ప్రయతం చెయ్యలేదు.

కొంచెం కొంచెం గా నా కళ్ళు చుట్టూ ఉన్న చీకటికి అలవాటు పడ్డాయి. రచన బెడ్ పక్కనే, నేల మీద కూర్చుని వుంది. ఒక చెయ్యి బెడ్ మీద పెట్టి, ముందుకి వంగి, తన పెదాలతో నా పెదాలు స్పృశిస్తోంది. ఆరబోసుకున్న జుట్టు తన వీపంతా పరుచుకుని వుంది. స్నానం చేసి వచ్చినట్టు ఫ్రెష్ గా, చల్ల గా వుంది. తన స్త్రీత్వపు సువాసనలు చాల ఆహ్లాదం గా అనిపించాయి.

నా చేతులని కదిలించబోయాను, రచన తన పెదాలు నా మీంచి తీయకుండానే, ఇంకో చేత్తో నా చేతుల్ని ఆపేసింది. తనని చొరవ తీసుకోనిచ్చాను. తన పెదాలు నా మొహం అంతా తడుముతూ, మళ్ళీ నా పెదాల మీదకి వచ్చి ముద్దులు పెడుతున్నాయి. నా కింది పెదాన్ని తన పెదాల మధ్య తీసుకుని చప్పరించింది. గడిచే ప్రతి నిముషానికీ, తన ఊపిరి బరువౌతూ, నోళ్ళల్లో మా ఎంగిలి కలిసిపోతూ వుంది. తను నా కింది పెదాన్ని తన పళ్ళ మధ్య లో తీసుకుని చురుక్కుమనేలా కొరికింది.

తన ముద్దుల తీవ్రత పెరిగింది. రగులుతున్న అగ్నిగుండం లా అవుతోంది. నాలుక నా నోట్లో జొప్పించి నా నాలుక తో ఆడుకుంటోంది.

పెదాల్ని కాసేపు వొదిలిపెట్టి, తన పెదాలు నా మెడ మీదుగా కిందకి జారాయి. ఒక చేత్తో నా కుర్తా గుండీ తీసి, నా చాతీ మీదకి చెయ్యి తీసుకొచ్చి, నా నిపిల్స్ చుట్టూ నెమ్మదిగా వేళ్ళతో సున్నాలు చుట్టింది. వాటిని వేళ్ళ మధ్య అప్పుడప్పుడూ మీటుతూ, తన పెదాల్ని నా పెదాల మీదకి తెచ్చి అదిమి ముద్దాడింది.

సుతారం గా ముని వేళ్ళతో నా కుర్తా ని పైకి జరిపి, నాలుక తో నిపిల్స్ మీద రాసింది. తన బుగ్గల్ని నగ్నం గా వున్న నా చాతీ కేసి అప్పుడప్పుడూ రుద్దుతూ, మునిపంట్ల తో నిపుల్స్ కొరికింది. ఒక్క మాట లేదు. తన లో ఈ ఆవేశాన్ని నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు.

తన బుగ్గల్ని నా చాతీ మీద పొట్ట మీద రాస్తూ, ముఖాన్ని నా నడుం వైపు తీసుకుపోయింది. నా పైజమా బొందు తన నోటి తో, మునిపంటి తో తీయటానికి ప్రయత్నించింది. జరగబోయేది ఊహించుకుని నా మొడ్డ ఎత్తుగా లేచి కూర్చుంది. బొందు ఊడ తీయటం తన నోటివల్ల కాలేదు. ఆ ప్రయత్నం కాసేపు ఆపి, పైజమా పైనించే తన బుగ్గలతో నా మొడ్డ మీద పైకి, కిందకి రుద్దింది. ఇంకో చేతిని కిందకి పోనిచ్చి వొట్టలు రెండూ అరచేతిలో పట్టుకుని నొక్కింది. నొప్పెట్టి అరిచినంత పని చేసాను.