సేల్స్ స్టార్ 3 77

ఒక చేత్తో పైజమా బొందు ఊడదీస్తూ ఇంకో చేత్తో తనని నా పైకి లాక్కుని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను. తను మళ్ళీ నా నడుం వైపు కిందకి పాకింది. బొందూడిన పైజమా మీద తల వుంచి ఎత్తి పెట్టి నా కళ్ళల్లోకి చూసింది. పెద్ద గా టెంట్ లా లేచి వున్న పైజమా తన చేతులతో తొడల వరకూ కిందకి లాగటం తనకి కొంచం కష్టం అయింది. నా మొడ్డ లేచి కప్పు వైపు చూస్తోంది.

తన నోరు నా మొడ్డ దగ్గరికి తేవటంతో తన ఊపిరి నాకు తగులుతోంది. నా మొడ్డ వొదిలి పెట్టి తన నోటిని నా వట్టల దగ్గరికి తెచ్చి ముద్దులు పెట్టింది. నిడిగి వున్న ఆరంగుళాల మొడ్డ తను నోట్లో పెట్టుకుంటే బావుండనిపించింది. తను దాని చుట్టూ, మీదా ముద్దులు పెట్టింది, కానీ నోట్లో పెట్టుకోలేదు. ఎడం చేత్తో జుట్టు పట్టుకుని లేపి, తలను మొడ్డ టిప్ వైపు లాగాను. ఇంకో చేత్తో మొడ్డ చుట్టూ వేళ్ళు బిగించి, తన చిన్ని నోట్లో దాన్ని తోసేయ్యబోయాను. అలా ప్రయత్నించిన ప్రతి సారీ, తన నోటిని పక్కకి తిప్పేసింది. మొడ్డ చుట్టూ వున్న నా వేళ్ళని తప్పించి తన వేళ్ళ మధ్య దాన్ని తీసుకుంది. కాసేపు దాన్ని పరీక్ష గా దాన్ని తేరి పార చూసింది.

“నోట్లో కి తీసుకో.. ప్లీజ్..” గొణుగుతూ అన్నా.

“ముద్దు పెట్టుకున్నా గా..” రహస్యం చెబుతున్నట్టు అంది.

“ప్లీజ్.. మొత్తం నోట్లో పెట్టుకో..” నేనూ గుసగుస గా అన్నా.

“వొద్దు.”

“ఏం?”

“వాసన బాలేదు. ఇంకోసారి.. సరేనా?”

నాకు ఎప్పటినించో ఎవరి నోట్లోనైనా కసి గా కార్చేయ్యలని చాలా కోరిక. రచన రెచ్చి పోయిన తీరు చూస్తే, ఇవ్వాళ ఆ కోరిక తీరచ్చేమో అనిపించింది కానీ, తనకి అది ఇష్టం గా వున్నట్టు లేదు.

నేను తనని బలవంత పెట్టలేదు. మొడ్డ అప్పటికే బాగా లేచి వుంది, తనని మంచం మీదకి లాగి ఆ రాత్రి అంతా బాగా కసి దీరా దెంగి దెంగి వదిలిపెట్టా.