భార్య సంతోషంగా ఉండేందుకు సహకరిస్తున్న భర్త 3 448

అలా వాళ్లు వెళ్లి పోయాక వారి మాటలు గుర్తుకు వచ్చి
అబ్బా వెధవలు ఎలా మాట్లాడరో చూడు ఏం పార్ట్ చూడాలో చూడకూడదో అర్దం కాలేదంటా
కనిపించిన నా అందాలని ఎలా వర్ణించారో చూడు
ఒకడు బొడ్డులో పడి చచ్చిపోతాడంటా ఇంకోడు అందులో తేనె పోసి తాగుతాడంటా విన్నావా ఇద్దరు వెధవలు ఎలా మాట్లాడాలో నిన్ను చూసి ఇప్పడన్నా చల్లబడ్డారా తమరు అన్నా నా బొడ్డును చూసి

వెధవలు ఎక్కడా నేర్చారో మాటలు
అభి గాడేతే మరి ఓవర్ నేను వాడి డార్లింగ్ అంటా వాడేంటి వాడి వయసేంటి నాకు వాడికి దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాలు వయసు తేడా ఉంటుంది వాడి కంటికి నేను కాలేజీ అమ్మాయిలాగా కనిపిస్తున్నానా ఆ కార్తిక్ గాడు చెప్పాడుగా యోగా చేసి ఎక్కడా ఎలా ఉండ లో అలా స్టడీ గా ఉన్నాయని వెధవా చదువు మీద శ్రద్ధ పెట్టరా అంటే నా మీద ఒంపు సొంపులా మీద స్టడీ చేస్తున్నాడనుకుంటా

అభి గాడికి నేను వాడి లవ్ అంటా నాతో వాడికి లవ్ఏంటి డ్రెస్ వేసి వాడి వెంటా మూవీకెలితే అంతా వాడి గల్ ఫ్రేండ్ అనుకుంటా రంటా
మరి అంతా చిన్న వయసు దానిలా కనిపిస్తానా నేను డ్రెస్ వేసుకుంటే ఏమోనమ్మా వెధవలు అలా మాట్లాడుతూ ఉంటే మనసు ఏదోలా అయింది

ఇప్పుడు థియేటర్ బాత్రూం లోకి వెళ్లి ఈ వెధవలు ఎంతా పచ్చిగా ఊహించుకుంటూ ఉంటారో నన్ను
అనే ఊహ రాగానే నా అనువనువు తియ్యగా పులకరింపుతో జలదరించింది

నేనేంటి ఇలా ఆలోచిస్తున్నా ఎప్పుడో ఓని వేసే ప్రాయంలో కలిగే చిలిపి ఆలోచనలు మనసులో మెదులుతున్నాయి
అయినా మనసుకు వయసుతో పనిలేదు అని శీరీష చెప్పిందిగా ఇప్పుడు నా వయసేంతా మూప్పే ఐదు అంతా మాత్రానికే వయసు అపోయినట్టా అదే నేను చదువు కంటిన్యూ చేసి ఉద్యోగం చేస్తు ఉంటే ఇంత తొందరగా పెళ్లి అయ్యేదా అంతెందుకు నా ఫ్రెండ్ కూడా రెండు ఏళ్ల క్రితం పెళ్లయింది తన పెళ్లికి కుంటుంభ సమేతంగా వెళ్లి వచ్చాము తను నా లాగే అందంగా ఉంటుంది తనకి పాతికేళ్ల అంటే నమ్మేలాగ

నాకేంటి చక్కగా యోగా చిన్నపిల్లలా ఒల్లు మేటేన్ చేస్తున్నా అందుకే ఆ కుర్ర వెధవలకి నచ్చి ఉంటాను
నిజంగా నా శరీరం దేవుడు ఇచ్చిన వరం ఏం తిన్నా ఎంత తిన్నా కొవ్వు చేరదు దానికి తోడు ఇంటి పనులు కూడా ఇంకా యోగా చేసి షేపులు మరింత రాటుతేలి కసిగా తయారయాయ్యి

అంతలో కారు హారన్ వినపడి అటువైపు చూసా రమణా గాడు మా వారి కారు వేసుకొచ్చాడు కాసేపు కాళ్లు చేతులు ఆడలేదు మా వారే వచ్చారేమో అని

నేను కారెక్కి ముందు కూర్చుగానే ఏట్రా మా ఆయన కారు వేసుకొచ్చావు ఏం చెప్పి తీసుకొచ్చావు

ఏం లేదు మేడం సర్ ఆఫిస్ లో ఫైల్స్ వర్క్ చూస్తూ ఉంటాడు నేను బయటి వర్క్ చూస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు కూడా వర్కు మీదే వచ్చాను అందుకే లేట్ అయింది

సరే కానీ ఇంటికి రాకుండా ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాం రా నన్ను అని అడిగా

చెప్తాను కానీ బస్టాప్ లో ఏంటి అంతగా ఆలోచిస్తున్నాం నేను వచ్చింది కూడా గమనించకూండా

ఓ అదా ఏం లేదు రా మా అపార్ట్మెంట్ కుర్రాళ్ళు సరదాగ మాట్లాడుతూ పొగుడుతూ ఉంటే వీని అవి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నా అవును ఇప్పుడు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తావు నన్ను అంది చెప్పు ముందు

ఏం అన్నారు నా బంగారాన్ని అంతగా గుర్తు వచ్చేలా

ఉమ్ నేను చాలా అందంగా ఉంటాను అంటా

అవును నిజమే గా

నన్ను చూస్తూ ఉంటే ఎక్కడా చూడాలో అర్థం కానంత బాగుంటాయంటా

ఏంటో అవి అంటూ నా పైట చాటు అందాలను కసిగా చూస్తూ అబ్బాహ్ వసు డార్లింగ్ ఈ రోజు చీర కట్టు సూపర్ గా ఉంది ఇలా నీ అందలని చూపించి చూపించకుండా ఉడికిస్తే అన్ని చూసిన నాకే ఏదోలా ఉంది పాపం వారి పరిస్థితి ఏంటో

వారికేంటీ ఒకడు ఇందులో పడి చచ్చి పోతాడు అంటా ఇంకొకడు తేనే పోసి తాగుతాడు అంటా అని అన్నా నా నడుము మీద బొడ్డు వంక చూపిస్తూ వాడి వైపు చూస్తూ బొడ్డు కిందా చీర కట్టడం చూసాడో లేదో అని

వాడు నా నడుము వంక చూస్తూ ఒకచేత్తో నా చీర ను జరిపి నడుమును తాకుతూ చూపుడు వేలు నా బొడ్డు లో దూర్చి తిప్పుతూ అవును నిజమే ఇంతా అందమైన అందాలు చీర చాటు నుండి చూస్తే అలాగే అనిపిస్తుంది

అవును ఇవన్నీ నీతో ఎదురుగా అనే ధైర్యం ఉందా వాళ్లకు

లేదు పక్కకేళ్లి చాటుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు నన్ను చూసి

నువ్వు దొంగ చాటుగా విన్నావు వాళ్ల మాటలు అంతేనా

ఉమ్ అవును హ హ అని నవ్వి

ఇంకేం మాట్లాడుకున్నారు నిన్ను చూసి చాటుగా

అందులో ఒకడికి నా మీద లవ్ అంటా
ఇంకొకడికి క్రష్ అంటా