బంధం 665

పవిత్ర బంధం:::::

కంపెనీ ఎండీ…అరుస్తున్నాడు ఇంట్లో…
“ఎవరు నన్ను పట్టించుకోరు….ఇంత మంది పని వాళ్ళు ఉన్నారు… అయినా ఏ పని అవదు”అని…
వయసులో పెద్ద వాడు వచ్చి”క్షమించండి…”అంటూ టీ కప్ ఇచ్చాడు…
అది తాగుతూ “అయ్యా వెంకీ గారు వస్తే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది”అన్నాడు.
“అవును వాడు వస్తున్నాడు….వాడికి కంపెనీ,,,పెళ్లి తో భార్య ను ఇస్తే నాకు చాలు”అన్నాడు…
తర్వాత కంపెనీ కి వెళ్ళేసరికి అక్కడ లారీ డ్రైవర్ లతో పేచీ ఉంది…
అది పరిష్కరిస్తు “ఈ రోజు pa సౌందర్య రాలేదా”అడిగాడు…
“ఈ రోజు మధ్యాహ్నం నుంచి వస్తుంది”చెప్పింది టైపిస్ట్…
+++++
అదే టైం కి సౌందర్య స్నానం చేసి వచ్చి,,చీర కట్టుకుంటోంది….
ఆమె తల్లి వచ్చి “అక్క మొగుడు కట్నం డబ్బు ఇవ్వమంటున్నడు”అంది.
జాకెట్ హుక్స్ పెట్టుకుంటు “ఇద్దాం”అంది సౌందర్య..
డైనింగ్ టేబుల్ వద్దకు వచ్చేసరికి అన్నయ పేపర్ చూస్తున్నాడు..
“ఏదైనా వేకేన్సీ ఉందా”అంటూ కూర్చుంది సౌందర్య ..
చెల్లి నడుము చూస్తూ “మోడలింగ్ రంగంలో ఉన్నాయి”అన్నాడు…
“నీ చూపు లు పేపర్ మీద ఉంచు”అంది సౌందర్య..మెల్లిగా..
ఇద్దరు టిఫిన్ తింటుంటే అక్క,చెల్లి వచ్చి కూర్చున్నారు….సౌందర్య నవ్వుతూ వాళ్ళతో మాట్లాడింది….
+++++
కాసేపటికి సౌందర్య బాగ్ తీసుకుని బయటకు వస్తుంటే అన్నయ కూడా వస్తూ “మీ కంపెనీ లో జాబ్ చూడు సౌందర్య”అన్నాడు…
“నేను చెప్తే ఇస్తారా”అంది సౌందర్య గేట్ వేస్తూ..
“ఓనర్ ముసలాడు కదా,,,నీ అందానికి ఒప్పుకుంటాడు”అన్నాడు జాకెట్ నుండి బయటకు వస్తున్న సౌందర్య సన్ను చూస్తూ….
సౌందర్య వస్తున్న నవ్వు ఆపుకుంటూ బయలుదేరింది…ఆఫీస్ కి..
++++
ఆ రోజే ఓనర్ కొడుకు వెంకీ u.s.నుండి ఇండియా బయలుదేరాడు….

సౌందర్య ఆఫీస్ కి వస్తూ అన్నయ్య చెప్పింది అలోచించింది…
“నిజం గానే ఓనర్ కి నేను నచ్చుతన”అనుకుంది…
ఆఫీస్ కి వచ్చాక ఓనర్ రమ్మంటే రూం లోకి వెళ్ళింది..
“రా సౌందర్య,,,ఏమైనా నీ చీర అందం సూపర్”అన్నాడు..
“Thanks ?”అంది…
“చూడు పిల్లా,,, ఆ ఆఫీసర్ కి ఎన్ని చెప్పిన మన ఫైల్ మీద సైన్ చేయలేదు…నువ్వు ఒకసారి మాట్లాడు”అన్నాడు..
“సర్ మనేజర్ కూడా మాట్లాడాడు”అంది సౌందర్య..
“నీ లాంటి అమ్మాయి అయితే పని అవుతుంది”అన్నాడు..
సౌందర్య ఇబ్బందిగా అనిపించినా తల ఊపింది…
ఆఫీస్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆటో లో ఓనర్ చెప్పిన ఆఫీస్ కి వెళ్ళింది సౌందర్య…
ఆమె అంతకు ముందు వచ్చింది కాబట్టి అటెండెంట్ చూసి”సర్ లేడు”అన్నాడు ఏదోలా నవ్వుతూ…
సౌందర్య కూడా నవ్వుతూ”కూర్చుంటాను”అంది..
“ఇక్కడ అన్ని మామూలు కుర్చిలే,,మీ పిర్రలకు నొప్పి”అన్నాడు ఇకిలిస్తు..
సౌందర్య అటు ఇటు చూసింది ఎవరైన విన్నారా అని…
“అబ్బే ఎవరూ లేరు”అన్నాడు ఆమె ఎత్తులు చూస్తూ….
సౌందర్య కి ఇలాంటివి అలవాటు లేవు,,,ఇలాంటి పనులు చేసే వారు వేరే ఉన్నారు ఆఫీస్ లో…
కానీ ఓనర్ తనకు ఈ పని మొదటి సారి చెప్పాడు..ఉద్యోగం కోసం తప్పదు…
ఆమె అలోచనలో ఉండటం చూసి “కావాలంటే కూర్చో,,”,అంటూ తను కూర్చునే స్టూల్ చూపాడు..
సౌందర్య నెమ్మదిగా కూర్చుంది…
ఇప్పుడు వాడికి ఆమె పైట జరగడం వల్ల సళ్ళ మధ్య గాప్ కనపడుతోంది….
#####
సౌందర్య పైట సర్దుకుంది ,,వాడు ఎవరో పిలిస్తే వెళ్లి మల్లి వచ్చాడు ..

“టీ కావాలా ”

సౌందర్య తలా అడ్డం గ ఊప్పింది ..”మీ కంపెనీ నుండి ఎవరు వచ్చిన చిల్లర ఇస్తారు “అన్నాడు .

సౌందర్య “అరె ఓనర్ ను అడగడం మర్చిపోయానే “అనేసింది బయటకు ..

వాడు కొంచెం కోపం గ చూసి “డబ్బు లేకుండా పనులు కావు “అన్నాడు ..

“మా ఫైల్ మీద సంతకం కోసం వచ్చాను “అంది ..

వాడికి గుర్తు వచ్చింది ,,,వెళ్తూ చెప్పాడు వాళ్ళ ఆఫీసర్ “”కంపెనీ వాళ్ళు వస్తే ఈ ఫైల్ ఇవ్వు “అని …

ఆ విషయం చెప్పబోయి సౌందర్య అందం చూసి ఆగాడు…

“మీ ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టించి ఇస్తాను ,,మరి నాకు ఏమి ఇస్తారు “