దూరంగా వెళ్ళడం – 1 292

ఆహ్ అహ్హ్ ఆహ్హ్హ్ … చిన్నగా మూలుగుల శబ్దం… రెండు సున్నితమైన తొడల మధ్య ఇంకో భీకరమైన మగడు అదే పనిగా పది నిముషముల నుండి చాలా ప్రయత్నిస్తున్నాడు …ఆ అమ్మాయి కళ్ళ వెంట చిన్నగా నీరు అది ఆనందమో లేక అయోమయమో లేక భయమో తెలీదు ఆ అమ్మాయికి..కానీ అపుడపుడు నవ్వుతుంది నొప్పి అని తెలీగానే కాస్త కంగారు పడుతుంది కానీ ఆ కుర్రాడు మాత్రం తన ఆయుధం తో పని మొదలెట్టాడు..ఇరవై రెండు నుండి ఇరవై ఐదు మధ్యలో ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి వయసు.. పదకొండోవ ఏటా పైట వేసింది కానీ ఇంతవరకు ఒక మగాడి వాసనా కానీ చూపు కానీ తగల్లేదు ఆ అమ్మాయికి.. అందమైన మొహం చక్కని జడ లేతైన పళ్ళ తోటనే దాచుకుంది ఆమే ఎద మీద.. నిండుగా పళ్ళతోట.. సన్నటి నడుము ఆ మధ్యలో లోతైన బొడ్డు..ఎంతో అద్భుతమైన పిరుదులు సన్నటి పొడవైన కాళ్ళు..

సూర్యుడు కూడా వెళళ్లేని ఒక అందమైన ప్రదేశం ఆడదానికే సొంత.. కానీ ఆ ప్రదేశానికి మాత్రం తాళం చెవి ఒక్క మగాడి దాగెరె ఉంటుందనేది అక్షర సత్యం..

మేనక..(వాళ్ళ తాతయ్య ఇష్టపడి పెట్టుకున్న పేరు..)

కానీ ఈ రోజు తన మొదటి రాత్రి.. ఇన్నాళ్లు దాచుకుని ఏ మగాడికి ఇవ్వకుండా ఎలాంటి స్కిన్ షో చేయకుండా చదువు తప్ప వేరే ధ్యాస లేకుండా పెళ్లి అనగానే భయపడిన ఈ అమ్మాయి ఇపుడు ఈ క్షణంలో ఒక మగాడికి పూర్తిగా లొంగిపోయి వొంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా సిగ్గు పక్కన పెట్టి తన భర్త అయిన రాహుల్ కి తన దేహం పూర్తిగా సమర్పించుకునే టైం రానే వచ్చేసింది..

ఒక రైతు అంత వరకు ఎపుడు దున్నని పొలాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పెంచుకొని తప్పక మనసొప్పక ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి రావడం తో ఇచ్చేసాడు.. ఆ పొలాన్ని చాలా మెల్లిగా సున్నితంగా సుతి మెత్తగా సూదిలో ధరమ్ పెట్టినట్లుగా చూసుకుంటాను అని మాట ఇచ్చి మరి తీస్కున్నాడు రాహుల్..

రాహుల్ ఒక వెల్ సెటిల్ల్డ్ బుసినెస్ మాన్ చాలా ట్యాంలెంటెడ్ తనకున్న కొద్దీ పాటి డబ్బులతో ఒక మహా సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించుకున్నాడు.. 60 లక్షణాలు రూపాయలతో మొదలెట్టి ఆరు సంవత్సరాలలో దాదాపు 12 కోట్లు సంపాదించాడు తరువాత తనకున్న హాబీ గుర్రపు పందేలతో పెట్టి విపరీతంగా సంపాదించేసాడు.. ఏ రోజు తనకంటూ ఒక బంగాళా ఊరి అవతల గెస్ట్ హౌస్ సిటీ హెడ్ ఆఫీస్ దాదాపు అన్ని మెట్రో పోలిటన్ సిటిట్స్ ఏ రాజు రాహుల్ కి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి తన బుసినెస్ ఏంటి అంటే షేర్స్ కొనడం అమ్మడం..రాహుల్ పెళ్లి చేసుకోడం ఇష్టం లేదు అమ్మ ఫోర్స్ వల్ల చేసుకున్నాడు.

మేనక ఈ రాహుల్ కి చేతికి చిక్కింది..( అదృష్టమా లేక దురదృష్టమా )

(ఇద్దరికి తొలి అనుభవం పది నిముషాలు కాస్త గంట అయింది ..)

రాహుల్ మేనకా గదిలోకి రాగానే మొదటగా ఫార్మాలిటీస్ లాంటివి వొద్దు నువ్వు నేను సగం సగం అందుకని అలంటి రెస్పెక్ట్స్ ఎం పెట్టుకోకు అని చాలా ప్రేమగా చెప్పాడు మేనకాకి..

చాలా ఆనందం వేసింది ఇంత మంచి భర్త దొరికినందుకు..

మెల్లిగా పాలు పక్కన పెట్టాడు.. అయ్యూ అవి ఇద్దరమూ తాగాలి కదా అంది మల్లి వెంటనే నాలుక కార్చుకుంది మేనకా..ఓహో అయితే సినిమాలు బాగా చూస్తారు అనమాట మేడం గారు అంటూ చిలిపిగా నవ్వుతూ తన హాగ్ తో ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేసాడు..ఎక్కడలేని సిగ్గు ముంచుకొచ్చేసింది మేనకాకి..