నాలో సగం 451

దానికి పల్లవి సారీ అన్నయ్య అంది.

ఇదేవద్దు, ఇంతకు ముందుల ఫ్రీ గా ఉండు అన్నాను.

రెడీ అయి నేను డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయాను, సాయంత్రం వచ్చేటప్పుడు పాపకు చకోలేట్స్, పల్లవికి పూలు తెచ్చాను. పల్లవి వచ్చాక తనకు ఇచ్చాను పూలు ఇస్తే ఏమైనా అంటుంది ఏమో అనుకున్న కానీ తాను నవ్వుతూ తీసుకుంది.

నైట్ డిన్నర్ చేయడానికి వచ్చినపుడు నేను తెచ్చిన చీర కట్టుకుని పూలు పెట్టుకుని వచ్చింది పాపను తీసుకుని,

నేను పాపతో ఆడుకుంటూ హోంవర్క్ చేయిస్తున్న, పల్లవి కిచెన్లో పని చెస్తుంది. హాల్లో నాకు కనిపిస్తుంది తన ఎడమ వైపు పైట కింద రొమ్ము షేప్ క్లీయర్ గా కనిపిస్తూ ఉంది. తను చేయి లేపినపుడు ఇంకా క్లియర్ గా మొత్తం రొమ్ము ఆకారం కనిపిస్తుంది.

సన్నటి నడుము, లావటి పిర్తలు, మంచి షేప్ లో ఉన్న తొడలు మొత్తానికి పల్లవి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది పైగా నేను ఇచ్చిన చీరెని స్పెషల్ గా కట్టిందేమో ఇంకా సెక్సీ గా కనిపిస్తుంది.

కాసేపటికి పల్లవి వచ్చి మా ముందు కూర్చుంది, నాలుగు రోజులు ఎలా గడిచాయి అన్నయ్య అని అడిగింది.

నేను నవ్వుతూ చూస్తూ ఉండగానే గడిచిపోయాయి అన్నాను.

వదినని ఇక్కడి తీసుకుని రావచ్చుగా అంది. అక్కడ పిల్లల స్టడీస్ పడవుతాయి అందుకే తను రానంది పైగా మాక్ ఆస్తిపాస్తులు అన్ని అక్కడే ఉన్నాయి అంటూ తన పైట కింద సండ్ల మధ్య గీతను చూస్తున్న.

పల్లవి నా చూపుని గమనించలేదు కాసేపటికి తన పని పూర్తిచేసుకుని పాపను తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది.