నాలో సగం 451

అలాగే పల్లవి నేను ఎల్లుండి ఉదయం వెళ్లిపోతాను, ఇకపై నువ్వే మీ అన్నయ్యను చూసుకోవాలి అంది నా భార్య.

సన్నగా నవ్వుతూ నా వైపు చూసి తను వెళ్ళిపోయింది.

నాకు కోపం ఆగలేదు, నీకు బుద్ది ఉందా, పరాయి వాళ్లముందు నన్ను వెధవని చేస్తావా అంటూ దులిపేసాను.

నాభార్య నవ్వుతూ నా పక్కన కూర్చుని నా బుగ్గలను ముద్దాడుతూ శ్రీవారు మీకు కోపం ఎక్కువే, కానీ నేను చెప్పేది వినండి, మేము అందరం మీకు దూరంగా ఉన్నాము, ఎం తింటున్నారో, ఎలా ఉంటున్నారో అని నేను, మీ అమ్మగారు చాలా ఫీల్ అవుతున్నాము, పల్లవి మంచి అమ్మాయి, నేను తనని గమనించాను, పద్దతి ఉన్న అమ్మాయి, తనకు అన్నా తమ్ముళ్లు లేరు, ఒక్క చెల్లి ఉంది ఆట. పల్లవి కి మీరు అన్నలా ఉంటే తాను మీకు చెల్లిలా మీ మంచి చెడు చూసుకుంటుంది, మీ చెల్లెలు ఢిల్లీ లో ఉంది, తను 2 సంవత్సరలకు ఒకసారి వస్తుంది, ఊళ్ళో మాకు టెన్షన్ ఉండదు. అందుకని నేను ఆలోచించి ఈ ఏర్పాటు చేసాను అంది.

తన ముందు చూపుకు నేను ఆశ్చర్యపోయాను. సరే నీ ఇష్టం నేను చెపితే మాత్రం నువ్వు వింటావా అన్నాను.

నా శ్రీవారు బంగారం అంటూ నా పెదాలు అందుకుని ముద్దుపెట్టింది.

ఆ రాత్రి మూడు వంతులు జాగరమే, తర్వాత రోజు షాపింగ్ చేయించి తనకు ఇష్టమైన వన్ని ఇప్పించి రాత్రికి రెండు సార్లు బాజా బజాయించి పొద్దున్నే మా ఆవిడను బస్ ఎక్కించి పంపాను, మధ్యలో పల్లవి తో నా అప్పగింతలు సరే సరి, బస్ వెళ్ళిపోయాక హమ్మయ్య అనుకున్న.

అటునుంచి ఆటే ఆఫీస్ కు వెళ్ళిపోయాను, సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి ఫ్రెష్ ఐ కూర్చున్నాను టీ వీ పెట్టుకుని, డోర్ దగ్గర గాజుల శబ్దం వచ్చింది, అటు చూస్తే పల్లవి చేతిలో కాఫి కప్ పట్టుకుని నిలబడి ఉంది, లోపలికి రండి అక్కడే నిలబడ్డారు అన్నాను నేను నిలబడి.

తను డోర్ నెట్టుకొని లోపలికి వచ్చింది, కప్ టేబుల్ మీద పెట్టింది, తనను కూర్చోండి అన్నాను నేను కూర్చుంటూ.

తను బిడియంగా ఒక మూలకు ఒదిగి కూర్చుంది, కప్ తీసుకుని తాగుతూ వాహ్… చాలా బాగుంది అన్నాను తన్మయంగా.

పల్లవి నా వైపు చూసింది , నేను సగం మూసిన కళ్ళతో కాఫి రుచిని ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నాను.

పల్లవి సన్నగా నవ్వినట్లు అనిపించింది,

నేను కాఫి టెస్ట్ లో తన్మయత్నం లో ఉండగానే పల్లవి లేచి చీపురు తీసుకుని ఇల్లంతా శుభ్రం చేయడం మొదలు పెట్టింది, నేను కాసేపటికి చూసేవరకు మీరెందుకు చేస్తున్నారు నేను చేసుకుంటాను వదిలేయండి అన్న.

మీరేమైన చెప్పాలనుకుంటే వదినకు చెప్పుకోండి నాకు అడ్డం రావద్దు అంటూ కాస్త సీరియస్ గా చెప్పింది.

నా భార్య కావేరి సంగతి నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను నోరు మూసుకుని కూర్చున్నాను, తన పని మొత్తం చేసుకుని నాకు టిఫిన్ రెడీ చేసి వెళ్ళిపోయింది.

నేను ఫ్రెష్ అయి టిఫిన్ చేసాను, నిజం గా చాలా బాగుంది, పల్లవి చేతిలో ఎం మాయ ఉందొ కానీ తన చేతినుండి చేసే ప్రతిదీ అద్భుతంగా ఉంటుంది.

రెడి అయి నేను డ్యూటీ కి వెళుతుంటే పల్లవి వచ్చి ఇంటి తాళాలు ఇచ్చిపొమ్మని అడిగింది, నేను జవాబు ఇవ్వకుండా తాళాలు డోర్ కే పెట్టి బైక్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాను.

ఆఫీస్ కి చేరాక కావేరికి ఫోన్ చేసి పల్లవి గురించి చెపుతూ బాగా కోపం చేసాను.

తను చాలా కూల్ గా పల్లవి నేను చెప్పేదే చేస్తుంది, మీరు టెన్షన్ పడవద్దు అంది.

ఒక్కసారే గాలి తీసిన బెలూన్ ల అయ్యాను. ఆ క్షణం లొనే నిర్ణయం తీసుకున్నాను, పల్లవి ఎం చేసిన అడ్డు చెప్పవద్దని.

సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లేవరకు చాలా ఆశ్చర్యపోయాను, ఇల్లంతా పొందికగా అమర్చిపెట్టివుంది, నా బట్టలు ఉతికి, ఐరన్ చేసి హాంగర్ లకు పెట్టి ఉన్నాయి. నేను స్నానం చేసి షర్ట్, లుంగీ వేసుకుని టి వి పెట్టుకుని చూస్తున్నాను, పల్లవి వేడి వేడి మిరపకాయ బజ్జిలు ప్లేట్ నిండా పెట్టి తెచ్చి నా ముందు పెట్టింది.