చాలా సార్లే చేశాను ఇప్పటి వరకు Part 3 134

“గ్రేట్ ఐడియా.. మనం ఈ కొత్త రిలేషన్ ని సెలెబ్రేట్ చేసుకోవాలి” అంటూనే, ఉదయ్ ప్రియ భుజం నొక్కాడు. అది గూట్లే కంట పడనే పడింది. వాడు మళ్ళీ ఒక వెకిలి నవ్వు నవ్వాడు. మెనూ చూసి ఒక ఎక్సోటిక్ గా వినిపించే షాంపేన్ ఆర్డర్ చేసాడు. ప్రియ మెనూ లో చూస్తె, అది పదకొండు వేలు వుంది! “వావ్.. ఎంత పెద్ద డీల్ ఐనా, ఎకౌంటు చెయ్యటం కష్టమే” అనుకుంది.

ప్రియ మనసు చదివినట్టు, గూట్లే, “ఇవ్వాల్టి బిల్లు జినో కార్ప్ దే” అన్నాడు.

“నో వే.. మీరు మా క్లైంట్. బిల్లు బాధ్యత మాదే” అన్నాడు ఉదయ్.

కాసేపు వాళ్ళిద్దరూ సరదాగా వాదించుకుని చివరికి గూట్లే బిల్లు చేసే లాగా ఇద్దరూ వప్పుకున్నారు. షాంపేన్ తో బాతో గూట్లే ఇంకో రెండు ఏపెటైజేర్స్ కూడా ఆర్డర్ చేసాడు.

“గూట్లేజీ, మీ పెద్ద వాళ్ళ గురించి కొద్ది గా చెప్పకూడదూ?”

“షూర్.. మొదటి గా మా గ్లోబల్ ఆపరేషన్స్ వి. పి. మిస్టర్ విల్సన్ తో మొదలెడదాం.”

గూట్లే మాట్లాడటం మొదలెట్ట గానే, ఉదయ్ చేయి నెమ్మది గా ప్రియ భుజం మీద నించి తీసేసాడు. ఆ చేతిని నెమ్మది గా టేబల్ కింద నించి ప్రియ ఎడమ తొడ మీదకు తెచ్చి గట్టి గా తొడను నొక్కి వదిలాడు. ఊహించని ఈ స్పర్స కి ప్రియ ఉలిక్కి పడింది. టేబల్ అడ్డం వుండటం తొ గూట్లే కి ఏమి కనిపించి వుండదు.

గూట్లే తన ధోరణి లో మాట్లాడుతున్నంత సేపూ ఉదయ్ వేళ్ళు ప్రియ డ్రెస్ అంచులు దాటి, డ్రెస్ కిందకి పాకటం మొదలెట్టాయి. ఏ మార్పూ ముఖం లో కనబడకుండా వుండటం ప్రియ కి కష్టం గా వుంది.మరి కొద్ది సెకెన్ల లోనే ఉదయ్ వేళ్ళు ప్రియ తాంగ్ ని చేరుకున్నాయి. చూపుడు వేలి తొ తాంగ్ పైనించే బుడిపె మీదకు చేర్చి ఒక సారి గట్టి గా వత్తి చెయ్యి తీసేసాడు.

ఉదయ్ టేబల్ ఏం చేస్తున్నాడో తెలీని గూట్లే అప్పుడప్పుడు గా ప్రియ ముఖం వైపు, గుండెల వైపు మార్చి మర్చి చూస్తూ మాట్లాడుతూనే వున్నాడు.

ఇంతలో షాంపేన్ లు వచ్చాయి. “చీర్స్” చెప్పి అందరూ సిప్ చెయ్యటం మొదలెట్టారు. “రేట్ కి సరి పడినట్టు గానే, షాంపేన్ చాలా బావుంది” అనుకుంది ప్రియ.

“తకీలా షాట్స్, షాంపేన్ తొ బావుంటాయి” అన్నాడు ఉదయ్ గూట్లే ని చూస్తూ.

ప్రియ గోట్ చీస్ బ్రుసేట్టా ను రుచి చూసి మరో సిప్పు తీసుకుంది. గూట్లే అప్పటికే తన ఫ్లూట్ ఖాళీ చేసి రీఫిల్ తెమ్మని ఆర్డర్ చేసి వాళ్ళ బాసుల గురించి ఇంకా ఏదో వాగుతున్నాడు. చల్ల గా ఏదో తోడ కి తగిలేసరికి ప్రియ ఎగిరి గంతేసినంత పని చేసింది. ఎవరూ చూడకుండా ఉదయ్ షాంపేన్ బకెట్ లోనించి ఒక ఐస్ క్యూబ్ తీసుకుని ప్రియ తోడ మీద రాయటం మొదలెట్టాడు. మరీ ఎక్కువ మెలికలు తిరగకుండా, తోడ మీద చక్కలిగింతలు పుడుతుంటే, ప్రియ నవ్వు బలవంతాన ఆపుకుంది. ఇంక ఆపుతాడేమో అనుకుంటున్న టైం లో ఐస్ ని తాంగ్ మీద నించి పువ్వు మీదు గా తెచ్చి అదిమాడు.

ఈ సారి ప్రియ తన వణుకు ని దాచ లేక పోయింది.

గూట్లే మాట్లాడటం ఆపి “ఆర్ యు ఓకే?” అంటూ ప్రశ్నార్థకం గా చూసాడు.

ఉదయ్ వెంటనే, ఐస్ క్యూబ్ తీసేసి ప్రియ కి కొంత రిలీఫ్ ఇచ్చాడు.

“చల్ల గాలి అనుకుంటా… మీరు కంటిన్యూ చెయ్యండి…” అంది ప్రియ

గూట్లే మళ్ళీ మాట్లాడటం మొదలెట్టాడు కొంచం అనుమానం గా ఉదయ్ వైపు చూస్తూ. ఇంతలో తకీలా షాట్ లు వచ్చాయి. ఐస్, నిమ్మ కాయల తొ. షాట్స్ అందరి గొంతుల్లో దిగాయి.

“రీఫిల్” అన్నాడు ఉదయ్. మళ్ళీ తకీలా షాట్స్ అందరి గొంతుల్లో దిగాయి.

కొద్ది నిమిషాల్లో తకీలా షాట్ లు ప్రియ మీద పని చేయటం మొదలెట్టాయి. మధ్యాహ్నం లంచ్ తర్వాత ఏమి తినక పోవటం తొ దాని ప్రభావం ఇంకా కనిపిస్తోంది. ఆల్కహాల్ ప్రాభావం తో గూట్లే గొంతు అంత విసుగ్గా అనిపించట్లేదు. వెనక్కి కూర్చుని రిలాక్స్ అయింది.

“ఈ సాంగ్ నాకు ఇష్టం.. డాన్స్ చేద్దాం పద” అంటూ ఉదయ్ బయటి కి జారాడు,. ప్రియ కూడా ఉదయ్ చెయ్యి పట్టుకుని డాన్స్ ఫ్లోర్ కి వెళ్ళింది. ఉదయ్ తొ మాట్లాడుతూ గూట్లే ని తప్పించు కోవచ్చు. ఉదయ్ చేతులు ప్రియ నడుం మీద, ప్రియ చేతులు ఉదయ్ భుజాల మీద, మ్యూజిక్ కి అనుగుణం గా డాన్స్ చెయ్యటం మొదలెట్టారు.

“అందరి కళ్ళూ నీ మీదే ఇవ్వాళ, తెలుసా? ” అన్నాడు ఉదయ్ గుసగుసలాడుతూ.

“ఇంకొంచెం వుంటే, ఐస్ క్యూబ్ తొ నువ్వు చేసిన పనికి నీకు బాగా బుద్ధి చెప్పి వుండేదాన్ని” అంది ప్రియ కోపం తెచ్చి పెట్టుకుంటూ.

“సారీ” అన్నాడు చిలిపి గా నవ్వుతూ…”నీకు దూరం గా చేతులు వుంచటం ఎంత కష్టం గా వుందో తెలుసా?”

“అంతా బానే వుంది కానీ, గూట్లే ముందు అలా చెయ్యకుండా వుంటే సంతోషిస్తా”

“గొట్టం గాడు వాడి తొ మనకేంటి ? నువ్వు మిగిలిన వాళ్ళని అంత పట్టించుకోవటం మానెయ్యాలి”

అంటూనే, ప్రియ ని దగ్గరికి తీసుకుని పెదాల మీద గట్టి గా ముద్దు పెట్టాడు. ఆ ముద్దు తొ ప్రియ అభ్యంతరాలన్నీ మూల పడ్డాయి. గట్టి గా ఉదయ్ ని హత్తుకుంది. డాన్స్ ఫ్లోర్ మీద కొంత మంది వాళ్ళని తేరి పార చూస్తున్నారు. “ఉదయ్ చెప్పింది కరెక్ట్. ఎవరినైనా ఎందుకు పట్టించుకోవాలి?” అనుకుంటూ ప్రియ ఉదయ్ ని ఇంకా గట్టి గా ముద్దు పెట్టుకుంది. సమాధానం గా ఉదయ్ తన చేతులని ప్రియ పిరుదుల మీదకు తెచ్చి మెత్త గా నొక్కి వదిలాడు. అందరి మధ్య లో ఇలా చెయ్యటం ప్రియ కి కూడా ఎక్సైటింగ్ గానే వుంది.

1 Comment

Comments are closed.