మెమోరీస్ 4 166

స్కూల్ డేస్:

పాత కోట

రాజు అప్సానా అలోచనలనుంచి తేరుకుని రామి రెడ్డి ఇంటికి చేరుకునే పాటికి రెడ్డి గారు ఇంటి ముందర వరండాలో కూర్చొని ఉన్నాడు.
రాజు కాంపౌడ్ లోకి అడుగు పెట్టగానే
“ఏమ్ వై బామర్ది . . . . పరీక్షలు ఎట్ల రాసినావ్ ” అని చీకట్లోనుంచి హఠాత్తుగా వచ్చి మీద చేయేశాడు రామి రెడ్డి చిన్న తమ్ముడు.
అంత హఠాత్తుగా మీద చేయి పడేపాటికి రాజు బయపడిపోయాడు. తేరుకోవడానికి కొన్ని క్షణాలు పట్టింది.
“ఏరా మాట్లాడవు . . . . బయపడినావా. . . ” నవ్వుతా మల్లీ తనే మాట్లాడాడు.
“అవును . . . . ” అని భుజం మీద చెయ్యి తీసేశాడు చిరాగ్గా.
“మల్ల ఎగ్సామ్స్ ఎట్ల రాసినావ్. . . . .” వరండా దగ్గరకు నడుస్తూ.
“బానే రాసినా . . . ” అన్నాడు రాజు.
“మా పాప కంటే బాగా రాసినావా. . . .” అన్నాడు వరండా మెట్లెక్కుతూ.
“నాకొచ్చినట్లు రాసినా ” అని వరండాలో కూర్చున్నాడు.

రామిరెడ్డి ఎవరితోనే ఎదో మట్లాడుతున్నాడు. రాజు వచ్చింది సుకన్య కోసం కదా, అది కనపడుతుందేమోనని ఇంట్లోకి తొంగి చూశాడు కానీ కనపడలేదు.
“ఏమిరా యెతుకుతాండావు. . . . ” రాజు ఇంట్లోకి తొంగి చూస్తుంటే అనుమానం వచ్చి రామిరెడ్డి అడిగాడు.
“సుకన్య లేదా. . . ” అని అడిగాడు.
రామిరెడ్డి “ఎందుకు. . . . ” అని అడిగాడు అనుమానంగా.
“. . నా బుక్స్ ఆయమ్మ తానే ఉన్నాయి ” అని కవర్ చేశాడు.
“పరీక్షలు అయిపోయాయి కదరా . . . . ఇంగా బుక్కులతో ఏమి పనిరా. . . . ” అని అడిగాడు.
“పనుంది . . . . మా లెక్కలు సారు నా నోట్స్ అడిగాడు. . . ” అని ఇంకో కవర్ డ్రైవ్ యేశాడు.
“సరే, ఆయమ్మ వాళ్ల చిన్నమ్మతో పాటు దర్మారం పోయింది. రేపు సాయంత్రం వస్తాది. నేను అడిగి యిప్పిచ్చు కుంటాగనీ,
నువ్వు రేపు పాత కోటకి పోయిరా. కేశిరెడ్డి కాడ ఇత్తనం చెనిక్కాయలు ఉండాయంట పోయ్యి మన బండికి ఎత్తుకుని రా సరేనా.”అని అన్నాడు.
రాజు సరే అన్నట్టు తలూపాడు.

పాత కోట శివాపురంకి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. శివాపురం పక్కనున్న శివాలయం కొండ పక్కదారిలో అడ్డంగా నడుచుకుంటా పోతే గంట ప్రయాణం. ఆ అడ్డ దారిలో ఎద్దుల బండి కూడా నడవడం కుదరదు. అందుకనే పక్కనున్న టౌన్ మీద నుంచి చుట్టేసుకుని పోవాలి.

పాత కోట ఒక మీడియం సైజు పల్లేటూరు. సుమారు నాలుగు వందల గడపలుంటాయి. కుల మత భేదాలు లేకుండా అందరూ కలిసే ఉంటారు. ఊరికి ఉత్తరాన పెద్ద చెరువుంటే, దక్షిణాన పెద్ద కొండోకటి ఉంది. ఆ కొండ మీద ఒక పెద్ద కోటోకటి ఉండేదట. అందుకనే ఆ వూరికి పాత కోటని పేరు. ఆ కొండకి అటువైపున్న వూరి పేరు కొత్తకోట. పాత కోట, కొత్తకోటతో పాటు కోనాపురం అనే ఇంకో వూరు కలిన్తే ఒక పంచాయితి. అలాగే శివాపురం, శివారెడ్డి పల్లితో పాటు ఇంకో అడివి గ్రామమైన గంగాపురం కలిపి ఒక పంచాయితి. ఆ రెండు పంచాయితీలలోను రామిరెడ్డికి మంచి పలుకుబడి ఉంది, ఎలాంటి వ్యాపారమైనా చేయగలిగే మనిషతను.

పాత కోట చెరువు కట్ట తూర్పు ముఖంగా ఉంటుంది. ఆ చెరువు నిండితే వంక తూర్పుగా సాగిపోయి చిత్రావతి నదిలో కలుస్తుంది. చెరువు కట్టకు దిగువన సుమారు 40 ఎకరాల సాగు భూమి ఉంది. ఆ పొలాలకి, వూరికి మద్యన ఆ వంక పోతుంది. ఆ వంక గుండా తూర్పుకి అర్ద కిలోమీటరు నడిస్తే ఎడమవైపున,కొండకి ఆనుకుని పదెకరాల మామిడి తోట ఒకటుంది.

సూర్యోదయానికి ఇంకా గంటన్నర పైనే ఉంది. చల్లటి గాలి ఆ మామిడి చెట్ల మీదుగా వీస్తొంది. ఆ మామిడి తోపు
మద్యలో రెండంతస్తుల మేడొకటి ఉంది. మేడ పై అంతస్తులో విశాలమైన హాలులో డబుల్ కాటు బెడ్ పైన రవికాంత్ గాడు
సంద్య పూకులో దరువేస్తున్నాడు. ఆ దంచుడుకి ఆమె రొప్పుతొంది. ఆమె సన్నులు అతని కదిలికలకు తగ్గట్టుగా పైకి
కిందికి సదులుతున్నాయి. సుమారు గుమ్మడి కాయ సైజు వక్షోజాలు అలా కదులుతుంటే చూసి తట్టుకోలేక కొరికాడు.
“అబ్బ . . ” అని అరిచింది సంద్య.
రవికాంత్ నవ్వుకుని నడుము వేగం పెంచాడు.

2 Comments

  1. Next part eppudu andi waiting ikkada

    1. Hiii darling

Comments are closed.