మెమోరీస్ 3 192

శివరాత్రి ఉత్సవాలకి అంతా సిద్దమయిపొయింది. గుడి బయటి ఖాలీ స్థలంలో ఒక స్టేజ్ రెడీ అయింది బుర్రకథలు

చెప్పడానికి. పొద్దున్నే మూడున్నర నుంచే రాజు, హరి బిజి అయిపోయారు. పూజారికి సాయం చేయడం, జనాన్ని కంట్రోల్
చేయడం, ప్రసాదం పంచి పెట్టడం ఇలా పగలంతా ఎదో ఒక పనితో బిజీగానే ఉన్నారు. ఏడు గంటలకి అన్నదాన కార్యక్రమం
ముగిసింది. రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి పూజారి గారు పూజ ఆపేశారు. అప్పటినుంచి గుడి గోడమీద కూర్చుని బీట్ వేయడం
స్టార్ట్ చేశారు.

చుట్టుపక్కల నాలుగు ఊర్లనుంచి జనం పోగయ్యరు శివరాత్రి జాగారాలకి,వచ్చిపోయే ఆడవాళ్లని చూస్తుంటే రాజుకి హరికి
మతిపోయింది. అందరు అందమైన బట్టలలో కరెంట్ కాంతిలో మెరిసిపోతున్నారు. తొమ్మిది గంటలవుతుండగా సుకన్య, శాంతి
వాళ్ల పేరెంట్స్ తో పాటు గుడికాడికి వచ్చారు.సుకన్య చీర కట్టుకుంటే, శాంతి పంజాబి డ్రస్ లో వచ్చింది.

తొమ్మిదిన్నరకి బుర్రకథ స్టార్ట్ చేశారు. ముసలాల్లు అందరు కథ వింటుంటే, పడుచోళ్లందరు రొమాన్స్ కి మంచి టైం కోసం
వెయిట్ చేస్తున్నారు. పదకొండున్నర శాంతితో మాట్లాడే అవకాశం చిక్కింది. జబ్బ పట్టుకుని పక్కనే ఉన్న రాళ్ల మద్యలోకి ఈడ్చేశాడు.

“ఎంటే మొన్నటి నుండి మాట్లాడతామంటే తప్పిచ్చుకు తిరుగుతున్నావ్. . . ” అని రాతికేసి అదిమెశాడు.
చేతులు విదిలించి పట్టువిడిపించుకుంది శాంతి.
“ఎందుకు మట్లాడాలరా నీతో . . . . “అని శాంతి కోపగించుకుంది.
“మొరటగా నాకిష్టముందో లెదో అని కూడా పట్టించుకోకుండా చేసేశావ్ . . . . ఎంత నొప్పేసిందని. . . ” అని తోసేసి వెళ్లిపోబొయింది.
అలాగే రాతికి అదిమిపెట్టి “నిన్నడిగే కదే చేసింది. . . అడగలేదంటావ్. . . ”
“ఎప్పుడురా అడిగావ్ . . . . సమాదానం చెప్పెలోపే మీద పడ్డావ్. . . .”
“నువ్వట్ల సైలెంట్ గా ఉండే సరికి నీకిష్టమేనని . . . . “అని చిన్నగా ఆమె మీదకి వంగి పెదాలందుకో బోయాడు.చెయ్యడ్డం పెట్టి ఆపేసింది.
“ముందు నేను బయటికి పోవాలి, నీళ్ల కోసమని వస్తే ఇలా ఆపేశావ్. . . చానా అర్జెంట్ . . . “అంది.
“సరే ఈడే ఉండు నీళ్లు తెస్తా. . . ” అని ఒక రబ్బరు చెంబులో నీళ్లు పట్టుకొచ్చాడు.

“పద . . ” అని ముందుకు దారి తీశాడు చేతిలో చెంబట్టుకుని.
“నువ్వేడికి. . . . “అని ప్రశ్నించింది.
“ఇంత మబ్బులో నువ్వోకదానివే యాడికి పోతావే .. . . . నేను యెనకంటి వస్తా రా. . . “అని ముందుకి నడిచాడు.
శాంతి కూడా వెనకాలే వచ్చింది.కొంచెం దూరం నడవగానే గుడి కాడనుంచి వచ్చే లైట్ల వెలుగు కొంచెం తగ్గింది.
“అదుగో ఆ రాళ్ల వెనకాల కూర్చో. .. . . ” అని తానొక రాయి చూసుకొని దాని మీద కూర్చున్నాడు.

శాంతి రాళ్ల వెనకాలకి వెళ్లింది. చానా సేపు నిశబ్దం నడిచింది.
“ఏయ్ ఉన్నావా. . . .” అని పిలిచాడు.
“ఆ. . . .. ” సమాదానం వచ్చింది రాళ్ల వెనకాల నుంచి.
“ఎదైనా మాట్లాడు. . . “అని అన్నాడు రాజు.
“ఉండు వచ్చేస్తున్నా. . . . ” అని రాళ్ల వెనకల నుంచి ఇవతలికి వచ్చింది.
“అయిపోయిందా. . . . ”
వూనందామే.కొంచెం దగ్గరికి రాగానే చేయి పట్టి మీదకు లాక్కున్నాడు. రాజు మీద పడిపోయింది శాంతి.
ఒకరి రొమ్ములు ఒకరికి గుద్దుకున్నాయి.
“నీటుగా కడుక్కున్నావా. . . . “అన్నాడు పిర్రల కింద చేతులు పెడుతూ.
“చొంబుడు నీళ్లు ఎక్కడ సరిపోతాయి. . . . . “అనింది.
పిర్రలకింద చేయి పెట్టి గట్టిగా అదుముకున్నాడు. ఆ చలిలో అలా ఉంటేనే సుఖంగా ఉందామెకు.
“ఇంకెన్ని కావాలే. . . . ” అన్నాడు.
“ఒక బకేటుడన్నా కావాలి కదా. . . . “అనింది నవ్వుతూ.
ఆ నవ్వు అతని కనపడలేదు కానీ వినిపించింది. నవ్వినాపెదాలను అందుకోవడానికి ముందుకి వంగాడు.
ఆమె తలని వెనక్కి తీసుకుంది.
“ఏమైందే . . . . ” అని అన్నాడు.
“నాకు ఎంగిలంటే పడదు. . . .” అని తలని ఇంకొంచెం ఎనక్కి పెట్టింది.
వీపుమీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కుని పెదాలని పెదాలతో కలిపేశాడు. ఆమె గింజుకుంది. చేతులతో కొట్టింది.
అయినా రాజు వదలలేదు. శాంతి కింద పెదవిని పట్టి పీల్చేశాడు. పంటితో కొరికాడు. నాలికతో పెదాల మద్య దారి చేసి
నోట్లోకి తోసేశాడు. ఆమె గింజుకోవడం మాని సహకరించడం మొదలుపెట్టింది. రాజు వెంట్రుకలలో చేయి దూర్చి పెదాల
సుఖాన్ని ఆనందించడం మొదలేట్టింది. ఇద్దరు ఒకరి పెదాలొకరు చీక్కొని నాక్కొన్నారు. చివరిగా గట్టిగా చుంబించి వదిలాడు.

“చుశావా . . .ఎంత బాగుందో. . . ” అని నవ్వాడు.
శాంతి మళ్లా గట్టిగా ముద్దుపెట్టి ముని పంటితో నాలుకని కొరికింది.అబ్బా అని మూలిగాడు నొప్పికి.ఈ సారి ఆమె
నవ్వింది కిల కిలా. మళ్లీ ఇద్దరి పెదాలు కలుసుకున్నాయి.

“సరే రా నీకొకటి చూపిస్తాను నీటుగా కడుక్కుందువు గనీ. . . . “అనీ ఆ మబ్బులో రాళ్ల మద్యన ఆమె నడిపించాడు.