ఇదేమన్న మాయ మంత్రాలు 3 70

నీకూ తెలిసింది ఆ ఒక్కటే నాకు తెలిసింది ఆ ఒక్కటే సరే మనకి తెలిసిన పనే కొంచెం మార్చి చేసుకుందామా?? అంది.అంటే ఎలా అన్నాను.ఏముంది నా వేళ్ళు నీ పూకు లోని నీ వేళ్ళు నా పూకులోని పెట్టి రోజు కొట్టుకునేలాగే కొట్టుకుందాం అప్పుడూ బాగుంటుంది గా అంది.నీకు మధ పిచ్చి మాగా పెరిగిందే అన్నాను.అది సరే గాని నేను చెప్పింది ఎలా ఉందో చెప్పక్కా అంది.ఏమో నాకు తెలియదు అన్నాను కొంచెం సిగ్గుపడుతూ.హుమ్మ్ నీ మొఖం చూస్తుంటేనే నాకు అర్దం ఐపోయిందిలే అనిహుమ్మ్ ఇంక పని మొదలెడదామా?? అంది.ఏమి పని అన్నాను.ఇంకేమి పని ఆ పనే అంది.హుమ్మ్ పనేమి లేదనుకున్నావా?? బట్టలు ఉతుక్కోవాలి ఇంకా బోలెడు పనులున్నాయ్ అన్నాను.అబ్బహ్ చేసుకోవచ్చులేవే ఇద్దరం చేస్తే ఎంత సేపులో అవుతాయ్ లే ముందు ఈ పని కానిద్దాం అంది.అబ్బహ్ ఎవరికన్నా తెలిస్తే చెండాలంగా ఉంటుందేమోనే అన్నాను.హుమ్మ్ మా అక్క పూకుని నేను చేతి వేళ్ళు పెట్టి దెంగిపెడుతున్నాను అని ఊరంతా చాటింపు వేస్తాను అనుకుంటున్నావా ఏంటి అంది.నాకు నవ్వు వచ్చింది ఆ మాటకి.ఏంటీ ఆ చాటింపు విని నీ వేళ్ళెందుకూ మా మొడ్డలుండగా అని వాళ్ల మొడ్డలు చేతితో పుచుకుని ఇంటి ముందు లైన్లో నిలబడతారనుకున్నావా?? అంది నవ్వుతూ.చీ చీ బాబ్బోఓయ్య్ నువ్వు మరీ బరి తెగించిపోయావే అన్నాను సిగ్గుపడుతూ.గుల అమ్మా గుల పూకులో గుల ఏమన్నా మాట్లాడిస్తది అదుకే నువ్వు నా గుల తీర్చావనుకో ఇలా మాట్లాడతం ఆపుతా లేకపోతే ఇంకా పచ్చిగా మాట్లాడతా అంది.వద్దు తల్లి ఇవి చాలులే అని ఇంతకీ ఎలా చెయ్యాలి?? అన్నాను.ఏముందే నేను కాళ్ళు బాగా యడం చేసి పంగ విడతీసి పడుకుంటాను నీకు నువ్వు ఎలా చేసుకుంటావో అల నాకు చెయ్యి అంతే అంది.మరి నాకు ఎలా అన్నాను.నీ పూకు లో గుల నేను తీరుస్తానులేవే నా పని పూర్తి అయ్యాకా.. అంది.హుమ్మ్ సరే త్వరగా కానీయ్ మళ్ళి ఎవరన్నా వస్తారు అన్నాను.నేను రడీ అని తన పరికిణీ ని మొల దాకా ఎత్తి కాళ్ళు బాగా యడం చేసింది.

లోపల ఏమి వెయ్యకపోవడం వల్ల క్లియర్గా కనిపించింది ఈరోజు పొద్దున్నే సుబ్రం చేసినట్టు ఉంది నున్నగా ఉబ్బిన ప్పురిలా కనిపించిది దానిది.
అదేమాట ఆపుకోలేక అడిగేశా ఏంటే మాంచి సుబ్రంగా ఉంచుకున్నావ్ అన్నాను
ఏ నీది సుబ్రం చేసుకోవా అంది
మీ బావ ఎప్పుడుకో వస్తారు కదే అదుకనీ నెలకొకసారి సుబ్రం చేస్తాను అన్నాను
మరి ఈలోపు బావ వచ్చేస్తే?? అంది
ఏముంది మీ బావ మరీ ఆగలేక పోతే అలాగే పని కానిచ్చేసి ఆరోజు మద్యానమో లేక పోతే కాళీ దొరికినప్పుడో సుబ్రం చేస్తాను అన్నాను
హుమ్మ్ అబ్బోఓఓ రాగానే మీదెక్కేస్తారా బావ అంది ఆచర్యంగా…
మరి ఆపుకుని ఆపుకుని వస్తారు కదా?? అన్నాను
ఏమో ఎవరికి తెలుసు అక్కడ ఎంతమందిని లైన్లో పెట్టుకున్నారో బావ అంది
ఆమాటకి నా మనసెందుకో చివుక్కుమంది
నోరుముయ్యవే ఏంటామాటలూ అన్నాను.
తప్పేముందీ రెండు మూడు నెలలు చేతితో పట్టుకుని కూర్చుంటారాఏంటీ దొరికిన దానిని దేనినో వాడుకుంటారు గాని అంది
నాకెందుకో బాధ అనిపించింది దాని మాటలకి
హుమ్మ్ అలవాటు పడిన ప్రాణం కదే నువ్వు మడి కట్టుకుని కూర్చున్నావ్ అని అందరూ అలాగే ఉంటారాఏంటీ
నాకు తెలిసి బావ కనీసం ఒకరిద్దరినైనా వాడే ఉంటారు అంది
ఇంక చాలు ఆపుతావా నీ వాగుడు అన్నాను కోపంగా
హుమ్మ్ సరే సరే నాకెందుకొచ్చిన గోలలే హుమ్మ్ పని మొదలెట్టు అంది
పని లేదు ఏమి లేదు అన్నాను చిరాకుగా
అయ్యోఓ బలేదానివే ఇంత వరకూ వచ్చాకా లేదంటే ఎలా నేనేమన్న తప్పుగా అనిఉంటే సోరీ అంది
నా మనసేమి బాలేదే అన్నాను మొఖం తిప్పుకుంటూ.
హుమ్మ్ సరే ఐతే ముందు నువ్వు రా అని నన్ను మంచం మీదకి తోసి నా చీరని మోకళ్ల పైకి లాగుతుంది
అబ్బహ్ చెప్పేది విను ఇప్పుడేమి వద్దు తరవాత చూద్దం లే అన్నాను.
అదేమి కుదరదు ఎప్పటిదప్పుడే అంటూ నా చీరా లంగా కనిపి తొడల పైకి ఆతరవాత మొలదాకా లేపేసి నా కాళ్ళు యడం చేసి అక్కడ చూసి అబ్బోఓఓఓ అడివి పెంచుతున్నవ్ గా అంది
ఆ మాటకి నాకు సిగ్గనిపించింది