ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 3 87

ఇంటికి వచ్చేసరికి.. అత్తయ గారు.. లేచి.. పనులు మొదలు పేట్టారు.. నేను కూడా అత్తయ గారికి నాకు తోచిన పని చేసేదానిని.. అత్తయ వంట చేసి.. రాజేష్ కి కారేజ్ పేట్టింది… ఆయన వాళ్ళ సోంత బట్టల షాప్ కి పంపింది.. రాత్రి 8 కి రాజేష్ వచ్చారు.. రాజేష్ భోజనం చేసాకా.. నేను కూడా భోజనం చేసి.. మా పడక గది కి వేళ్ళాను.. నా రాక కోసం అత్రుత గా ఎదురు చూస్తున్నారు.. నేను గది తలుపులు వేసి.. ఆయన పక్కకు వేళ్ళి కూర్చున్నాను.. ఆయన కోపంగా.. ముతి ముడుచుకుని.. అటువైపుకు తిరిగి పడుకున్నారు.. అయ్య వారికి కోపం వచ్చినట్లుంది.. అలక.. అంటు.. ఆయన నడుము మీద చేయ్య వేసాను.

ఆయన నా వైపుకు తీరిగి.. ఎందుకు లేట్ అయింది.. అంటు.. ముతిని బిడాయించుకున్నారు.. సారీ అండి.. ఇంటిలో పనులు.. చేసి వచ్చేసరికి.. లేట్ అయ్యంది.. ఆయన లో స్పందన లేదు.. నేను సరే బయటకు వేళ్ళి పడుకుంటాను.. అని పైకి లేవబోయాను.. ఆయన వద్దు.. వద్దు.. అంటు.. నన్ను.. మీదకు లాకుని ముద్దు పేట్టుకున్నారు.. ఒక రౌండ్ అయ్యింది.. నేను, ఆయన కూడా నగ్నం గా ఉన్నాము.. ఆయన నేను కూడా బాగా అలసిపోవడం తో.. ఒకరికి ఒకరము.. పేనవేసుకుని సేధతీరుతున్నము.. నేను.. ఎమండి.. ఆయన పలకలేదు..

మరల ఎమండి.. హు.. ఎమిటి శైలు.. నేను గుడికి వేళ్ళి చాలా రోజులైంది.. రేపు గుడికి తీసుకు వేళ్ళరా!.. గుడి అంటే గుర్తుకు వచ్చింది నాకు కుడా మ్రోక్కు ఉన్నది.. శుక్రవారం గుడికి వేలదాం.. అన్నారు.. నేను ఆనందం తో ఆయనను ఇంక గట్టిగా పేనవేసుకుని పడుకున్నాను.. 2 వ రౌండ్ పూర్తి చేసాకా.. నీకు బూతులు వచ్చా అని అడిగారు.. నాకు రావు.. ఎందుకండి.. నాకు శ్రూంగారం చేసేటపుడు.. బూతులు మాటలడే వారు ఇష్టం..

ఓరి దేవుడా! ఇపుడు మా వారి కోసం బూతులు నేర్చు కోవాలా? అని మనసులో అనుకుని.. అలాగేనండి.. మీకోసం బూతులు నేర్చుకుంటాను.. అనేసరికి.. ఆయనకు సంతోషం కలిగి.. నన్ను ముద్దులతో ముంచేసారు.. 3 వ రౌండ్ కూడా పూర్తి చేసారు.. అలాగే.. పడుకున్నాము.. చీకటి ఉండగానే మేల్కోని నీళ్ళ బిందే తీసుకుని.. నదికి వేళ్ళాను.. అప్పటికి నాకు అలవాటు కావడం.. భర్త పగలంతా కష్టపడి ఇంటికి.. ఆలసిపోయి రావటం వలన నేను.. ఆయనను లేపకుండా నదికి వేళ్ళడం అలవాటు చేసుకున్నాను.. నీళ్ళు.. తేచ్చే సరికి అత్తగారు.. వంట పని చేస్తున్నారు.

నేను మావారిని లేపి.. స్నానానికి వేళ్ళమని.. నదికి పంపాను.. ఆయన వచ్చేసరికి టిఫేన్ తయారు చేసాను.. ఆయన కారేజ్ పట్టుకుని షాప్ కి వేళ్ళారు.. కోన్ని రోజులకి నేను గర్భవతిని అయ్యాను.. నేను గర్భవతిని అని తేలిసాక.. అత్తగారు.. మగ పిల్లవాడు పుడితే “కాల భైరాగిని దేవి” కి కానుక గా ఇస్తాను.. అని మ్రోక్కు కున్నారు.. అక్కడ హస్పటల్స్ లేక పోవటం తో.. పట్టణం లో ఇల్లు అద్దేకు తీసారు.. నాకు తోడు గా కోంత కాలం అత్తగారు.. కోంత కాలం అమ్మ ఉండే వారు.. మరల మా పేళ్ళి రోజు కి.. పండంటి బాబు పుట్టాడు.. బాబు పుట్టడం తో.. వారసుడు పుట్టాడని.. అత్తయ మామయ్య చాలా సంతోషించారు.. దురదృష్ట సంఘటన ఎమిటంటే.. నాకు ఇక పిల్లలు పుట్టరు అని డాక్టర్లు చేప్పారు.. సరేలే.. ఎది అయితే అది అయింది.. భగవంతుడు కనీసం ఒక బిడ్డనైన ఇచ్చాడు అని సంతోషించారు.. మగ పిల్లవాడు కావడం తో అత్తగారు.. చేరిక చేసుకున్నారు.. 6 వ నేలలో బాబు కి అన్నప్రాసనం చేయించాము.. అత్తగారు..

బాబు కి పాలు పట్టడం తగ్గించ మన్నారు.. అప్పటి నుండి.. రోజుకు రేండు సార్లు పాలు పట్టేదానిని.. బాబు కి 9 వ నేల వచ్చేసరికి రోజుకు ఒక్క సారే అది రాత్రులు పట్టే దానిని.. బాబు కి సంవత్సరం వచ్చింది.. బాబు అత్తగారికి బాగా చేరిక అయ్యడు.. నా దగ్గరకు పాలు కోసమే వచ్చేవాడు..

3 Comments

Add a Comment
  1. Please next part thondharaga upload cheyandi… Story flow lo vunapudu akkadaka mistakes vasthunai jagrathaga chusukondi

  2. Story chala bagundi Please next part thondharaga upload cheyandi… Story flow lo vunapudu akkadaka mistakes vasthunai jagrathaga chusukondi

  3. బాగుంది నెక్స్ట్ ఎపుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.