మనం పెళ్లి చేసుకున్నామా? 210

మోహన్‌ వాణి పువ్వు పెదాలను విడదీసి తన రాడ్డును పూకు మీద పెట్టి రుడుతున్నాడు
అలా కొంచెం నేపు అయ్యాక వాణి పూకులోకి మొడ్డని ఒక్కసారిగా నెట్టాడు వాణి అబ్బా
అని అంది, ఏమిటి అని అడిగాడు కొంచెం నొప్పిగా ఉంది అని చెప్పింది అయినా అంత
స్పిడుగాన నెటిది అని అంది.

ఇప్పుడు ఎలొ ఉంది అని అడిగాడు కొంచెం నొ ప్పెగా ఉంది అని చెప్పింది మరి ఇంకా
గట్టిగా దేన్లవా అని అడిగాడు వాణి ఉహ్‌ ఉంది ఉహ్‌ కాదు సరిగ్గా చెప్పు లంజ అని
అన్నాడు వాణి కొంచెం సిగ్గుతో సరే దెంగుడి అని అంది,.ఏమి దేన్లను అని అడిగాడు వాణి
న పూకు దెంగుడి అని చెప్పింది అది అలా చెప్పు లంజని పూకు పగల దెంగుతాను అని
మోహన్‌ వాణి ని తిడుతూ దెంగుతున్నాడు. తగ్గిందా నొప్పి అని అడిగాడు తగ్గింది ఇప్పుడు
నొప్పి లేదు అని చెప్పింది మోహన్‌ ఇంకా వాణి ని వాటంగా వాటేసుకొని పూకు పగల
దేన్గుతున్నాడు.

మోహన్‌ వాణి పెదవులని ఎదురు జర్రుకుంటూ ఎంగిలి ముద్దులు పెడ్తున్నాడు .

తన పైకి ఎక్కి తడిసిన పూకులో మడ్డని పెట్టేసి… సమ్మగా దెంగుతూ… “బాగుందా
ఇప్పుడు….2”, అంటూకసిగా దెంగటం మొదలెట్టాడు.

౧౭86౨ ల.

ఆహా బాగుంది అని చెపుతూ ఉమ్మ్‌… ఆఅహ్‌… ఇన్స్సీ “హ్మ్‌… ఆఅహ్‌…, ఇన్స్‌

వాణి కూడా కాక్స్‌ కు చేరినటుంది నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది ఇంకా గట్టిగా చేయండి
అని అడిగింది,

మోహన్‌ కసిగా దెంగుతూ… కొంచం కొచం మడ్డని లోపలికి తోస్తు మడ్డ మొత్తం పూకులో
దూరిపోయేదొాకా వదలకుండా దేన్లుతూనే ఉన్నాడు.

వాణి నీకు నచ్చిందా నా దెంగుడు అని అడిగాడు.

చాల బాగా దెంగుతున్నావ్‌ అని చేపినది.నేను బాగానే ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నా …

మోహన్‌ వాణిని కపిగా దెంగుతూ వాణి పూకు లో కరిశాడు.

ఒక అర్ధ గంట అయ్యాక మోహన్‌ వాణి వెంక అదేపనిగా చూస్తున్నాడు.

ఏమిటి అలా చూస్తున్నారు అని అడిగింది నిన్ను చూస్తుంటే మళ్లీ ఎక్కాలని అనిపిస్తుంది
అని చెప్పాడు. మరి రండి దెంగుడి అని అంది, నీకు ఇబ్బందిగా లేదా అని అడిగాడు
మోహన్‌,

నాకు ఏమీ ఇబ్బందిలేదు నాకు చాల సుఖంగా సమ్మగా ఉంది మీరు ఎన్నిసార్లు దెంగిన
దెంగిచుకుంటా అని చెపింది వెంటనే మోహన్‌ వాణి సల్దరి గట్టిగా పిశుకుతూ ని సాలు
నుంచి పాలు వస్తే ఎంత బావుంటాయో కదా అని అన్నాడు .వాణి ఒక చిరునవ్వు నవ్వింది
మోహన్‌ తన రాడ్డును వాణి పూకులో పెట్టాడు హ హ అని అబ్బా అని అంది ఇంకా గట్టిగా
దంగండి నాకు చాలా సుఖంగా సమ్మగా ఉంది అని చెప్పింది, మోహన్‌ మళ్ళీ తన మొడ్డను
బయటకు తీసి మళ్ళీ గట్టిగా లోపలికి నెట్టాడు వాణి చిన్నగా అబ్బా అంది అబ్బా నాకు
ఎక్కడో తగిలింది అని చెప్పింది ఇప్పుడు నాకుపూకు లో నిండుగా ఉంది, ఇంకా మీరు
దెంగుడి గట్టిగా దంగండి అని చెప్పింది. మోహన్‌ వానిని చాలా కసిగా దెంగుతున్నాడు
మధ్యలో వాణి సళ్ళు ని చీకుతూ పైకి లేపి లేపి దెంగుతున్నాడు, అబ్బా వాణి నిన్ను
చూస్తుంటే రోజు దెంగాలనిపిస్తుంది అని చెప్పాడు. వాణి ఏమిటి అని మళ్ళీ అడిగింది,
ఏమీ లేదు నిన్ను చూస్తుంటే నీ పూకుని రోజు దెంగాలనిపిస్తుంది అని చెప్పాడు.

నేను అంత అందంగా వుంటానా అని అడిగింది అవును నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావ్‌
అని చెప్పాడు సరే ముందు నాపేరు సంగతి చూడండి నాకు చాలా జరుగుతుంది అని
చెప్పింది ఇప్పుడు దారిలో వచ్చిందన్నమాట అని అన్నాడు అని అంది మోహన్‌ ని ఆపి వాణ్ణి

వజ

౧౭౭6౨౨

నిన్ను ఒక విషయం అడుగుతాను అని అడిగాడు ఏమిటి అది అది అది అని నవ్వుతూ
ఉన్నాడు చెప్పండి త్ర దగా అని అంది ఏమీ లేదు అని నిన్ను నేను ఉంచుకుంటాను నాతో
ఉంటావా అని అడిగాడు వాణి కి ఒక క్షణం ఏమీ అర్ధం కాలేదు,

ఏమిటి మిరుపఏం మాట్లాడుతున్నారు అని అడిగింది మీకు పెళ్ళాం ఉందికదా నేను ఏదో
రెండు రోజులు కోరికతో ఉన్నారని అనుకున్నాను అని అంది, మోహన్‌ వెంటనే నాకు పెళ్ళాం
లేదు అది వేదే వారితో కులుకుతుంది నన్ను మోసం చేసింది అని చెప్పాడు అదేమిటి
మీరు బాగానే చేసుకుంటున్నారు గ అని అంది దానికి నా ఒక్క మడ్డ సరిపోవడం లేదు
అందుకని రంకు మొగుడితో దెంగుకోవటానికి వెళ్ళింది అని మొత్తం వివర్మగా చెప్పాడు
సర్హే తర్వాత చూద్దాం ముందు దేల్లిది అని అంది మోహన్‌ వాణి ని కసిగా తన కాళ్ళను పైకి
పెట్టి దేశ్లుతున్నాడు అలాగే అలాగే గట్టిగా గట్టిగా గట్టిగా గట్టిగా నాకు బాగా గులగా
ఉంది ఇంకా గట్టిగా ఇంకా ఇంకా లోపలికి తొయ్య …..మోహన్‌ ఇంకా ప్పీడ్‌ గా
దెంగుతున్నాడు వాణి కొంచెం సేపటికి తన రెండు కాళ్లను కిందకి వదిలేసింది, మోహన్‌ తో
అబ్బా ఇప్పుడు నా జీవితం లో మొదటిసారి నాకు కారింది నాపూకు లో నుండి రసం
కారడం ఇదే మొదటి సారి అని చెప్పింది. మోహన్‌ కి వాణి పూకు రసాలు మడ్డకి తగలడంతో
మరింత స్పీడ్‌ గా దెంగుతూ వాణి పూకు లో గులిచ్చాడు.

మోహన్‌ అడిగిందానికి వాణి ఒప్పుకుంటుందా………!

వాణి ని దెంగిన * తరువాత మోహన్‌ ఇంకోసారి అడిగాడు. నిన్ను ఉంచుకుంటాను అని
అడిగాను కదా ఏమి సమాధానం చెప్పలేదు అని మరోసారి గుర్తు చేశాడు.

నాకు రెండు రోజులు సమయం కావాలని అడిగింది,

మోహన్‌ సరే అన్నాడు.

ఆరెండు రోజులు మోహన్‌ వాణిని గట్టిగా వాడుకున్నాడు.

ఆ రోజు రాత్రి దెంగులాటకి సిద్దమవుతుండగా వానికి పూకులో నుండి ఏదో కారినట్టుగా
అనిపించింది. మోహన్‌ ఏమిటని అడిగాడు వాని ఏమి సమాధానం చెప్పకుండా బాత్‌ దూం
కి వెళ్ళింది, బాత్రూంకి వెళ్లి వచ్చాక మరోసారి ఏమిటని అడిగాడు.

నాకు పీరియడ్స్‌ అని చెప్పింది.

మోహన్‌ వెంటనే జావా కారిపోయాడు.

ఏమిటి అలా అలా అయిపోయారు అని అంది,

నాకు ఏమీ ఇబ్బంది లేదు మీరు నన్ను వాడు కోవచ్చు అని చెప్పింది.

అది కాదు అని పీరియడ్స్‌ టైం లోపూకు దెంగుతాయిలే నొప్పి వస్తుంది కదా అందుకు.
మరి పిరియడ్స్‌ టైం లో నీ పెళ్ళాం పూకు ఎలా దెంగినారు.

ఇద్దరికీ ఇష్టం అయితే ఏమీ కాదు అని మోహన్‌ ని చేయి పట్టుకొని మంచం మీదికి
లాక్కుంది,

మరి నేను తెచ్చిన టాబ్లెట్‌ వేసుకున్నావా …….?వేసుకుంటున్నాను చెప్పింది,

తన రెండు తొడలను విడదిసి మోహన్‌ మడ్డని తన చేతులతో పట్టుకొని తన కుత్తలో
సర్దుకుంది. ఇదిగో నా మొడ్డ నీ పూకులో పెట్టుకోవే నీ అమ్మను దెంగా.

నీ లంజ పూకును దెంగా…పూకులో నీ మొడ్డ పెట్టి దెంగరా..అది..సళ్ళను పిసుకుతూ
దెంగరా,, ఆహ్హ్‌ స్పీడ్‌ గా దెంగరా రంకు మొగుడా..పూకు చింపెయ్యి లంజా కొడకా,
రంకు మగడా,..ఆహీ ,అయిపోతోందిరా” అంటూ భళ్ళుమంటుంటే మోహన్‌ కూడా ఆగలేక
“వీ పూకులో కరిచాడు.

వాణి పూకు దెంగించుకున్న తర్వాత మోహన్‌ అడిగిందానికి ఆలోచిస్తుంది.

మోహన్‌ అడిగిందానికి ఒప్పుకోకపోతే బయటికి వెళ్లి వందమంది తో పడుకోవాలి,

ఒకవేళ ఒప్పుకుంటే రేపు నా అవసరం తీరాక బయటికి పో అంటే నా పరిస్థితి ఏమిటి
ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఈ అమ్మాయి ఎవరు అని అడిగితే ఏం సమాధానం చెప్పాలి,

నేను ఆల్రెడీ ఒకరి చేతిలో మోసపోయాను.

కానీ మోహన్ని చూస్తే అలా అనిపించడం లేదు కానీ మగవాళ్ల బుద్ది తిన్నగా ఉండదు
కదా అని పరిపరి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి వాణికి,

తెల్లవారుజామున ఇంకోసారి వానిని దెంగాడు. దెంగులాట పూర్తయిన తర్వాత మోహన్‌ తో
మీరు అడిగిన దానికి నాకు కొన్ని కండిషన్స్‌ ఉన్నాయి అవి ఒప్పుకుంటే నేను నీతో ఉంటా
అని చిప్పింది.

కండిషన్స్‌ అని మోహన్‌ ఆశ్చర్యంగా చూశాడు,

అవును అంది,

సరే చెప్పు అని అన్నాడు.

కండిషన్‌ – 1 ఇక్కడున్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని నన్ను ఎవరు అని అడిగితే ఏమి చెబుతారు ?

౧2860 /

గం2160 ఇక్కడ ఉండం కదా ఇల్లు అమ్మేసి పక్కా ఊరి వెళ్లూం. అనే నువ్వు వచ్చావు కదా
ఆ ఊరికి వెళ్ళిపోదాం.

కండిషన్‌ – 2నేను ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా మీతో తాళి కట్టించుకోను దానికి
ఆప్పుకుంటారా…!

మోహన్‌ సరే అన్నాడు.