మనం పెళ్లి చేసుకున్నామా? 224

ధ్మ మోహన్‌ మొగుడు పెళ్ళాలు,
ద్మా వయసు ౩౦ సంవత్సరాలు. మోహన్‌ వయసు ౩2 సంవత్సరాలు.

వీరికి పెళ్లయి సంవత్సరం ‘ఫైనే కావస్తుంది మోహన్‌ మోహన్‌ కి కొంచెం కామ ఎక్కువ.
‘పెళ్హయినప్పటి నుంచి పద్మ ఒక గంటకూడా విడిచి పెట్టి ఉండడు.

పద్మ మోహన్‌ ఇద్దరు చాలా అన్యోన్యంగా ఉంటారు,

పద్మకి దెంగుడు గురించి అంతగా పెళ్లికి ముందు తెలీదు, కానీ పెళ్లయిన తర్వాత మోహన్‌
పద్మకు దెంగుడు లో ఎన్ని రకాల రుచులు ఉన్నాయో అన్ని రుచి చూపించాడు.

పద్మ కూడా మొదట్లో కొంచెం సిగ్గు బిడియం ఉన్న తర్వాత పద్మ కూడా మరింత రెచ్చిపోయి
దెంగిచ్చు కునేది,

మోహన్‌ రాత్రి కనీసంనాలుగుసార్లు దెంగకుండా ఉండేవాడు కాదు వీళ్ళకి ప్రతి రోజు
జాగారమే అయ్యేది. మల్లి తెల్లవారుజామున 26462 లేచీది మల్లి తెల్లవారుజామున
దెంగులాట వారు,

ఆదివారం వస్తే మోహన్‌ పద్మ ఒంటి మీద బట్టలు ఉచివాడు కాదు.

ఆదివారం పొద్దున నుండి రాత్రి వరకు పద్మ పూకుతో ఆడుకునేవాడు

అయితే రాత్రిపూట అయితే ఇద్దరు బట్టలు లేకుండా వాటిని నగ్నంగా వాటేసుకొని
పడుకున్నారు ఇద్దరిలో ఎవరికి మేలుకు వచ్చిన వారు దెంగులాట రెడీ అవుతారు
ఒక్కసారిపద్మ పడుకొని ఉన్నా తొడలు 2 తెరిచి తన రంధ్రంలోకి పెట్టి దేంగే వాడు.

పద్మా కూడా మోహన్‌ పడుకొని ఉంటే మడ్డను సవరదీసి నోట్లోకి తీసుకొని చపరిచి
మోహన్‌ ఫైకి ఎక్కి మోహన్‌ మడ్డను తన బొక్క లోకి పెట్టుకునేది చాలా కసిగా మోహన్‌ ఫైన
ఎగిరెగిరి దెంగులొజేది,

కనీసం ఒక ఐదు నిమిషాలు చేసిన తర్వాత మోహన్‌ ని తన ఫైకి రమ్మని నావల్హ కావడం
లేదు నువ్వు రా అని మళ్ళీ కిందకి వాలి మోహన్‌ ని తన పైన ఉంచుకునేది మోహన్‌ పద్మ
లేపి లేపి దేంగే వాడు.

పద్మను మోహన్‌ కనీసం ఆ మూడు రోజులు కూడా విడిచిపెట్టి ఉండలేక పోయేవాడు పద్మ
ఆ మూడు రోజులు మోహన్‌ కి నోటితో చేసేది కానీ మోహన్‌ కి పూకులో పెట్టింది నిద్ర పట్టేది

కాదు. పెళ్లయిన ఆరు నెలల వరకు ఆ మూడు రోజులు దూరంగానే ఉంచేది తరవాత
నుండి మోహన్‌ బాధను చూసి తనలో తాను నవ్వుకొనేది.

అప్పటినుండి ఆ ఒక్కరోజు మాత్రమే నోటితో చేసేది తర్వాత రెండు రోజులు తన బొక్కలో
పొడిపించుకునేది,

పద్మకి మొదట్లో ఆ రెండు రోజులు కూడా చిరాగ్గా ఉన్న తర్వాత ఆ సుఖాన్ని మరింత మొంయ!
మరిగింది రానురాను పద్మా లో కూడా కామ ఉట్టిపడేది,

మొగుడు ఆఫీస్‌ కి వెళ్ళాక పద్మకి ఏమి తోచేది కాదు ఇప్పుడు రాత్రి అవుతుందా నా
మొగుడు ఎప్పుడొస్తాడా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంజేది సాయంత్రానికి అందంగా
తయారయ్యే మొగుడికి తన అందాలు చూపించి రెచ్చ గొట్టి ఇప్పుడు దెంగులాట అని
ఉండేది.మొగుడు వచ్చే టైంకి అందంగా తయారయ్యే పూలు, బొడ్డు కిందకి చీర
కట్టుకొని రెడిగా ఉండేది.

ఒక రోజు పద్మ స్నేహితురాలు బయటకు వెళుతూ పద్మ ఇంటికి వచ్చింది.

ఇద్దరూ కలిసి ఒక అర్జగంట మాట్లాడుకున్నాక నేను షాపింగ్‌ కి వెళ్తున్నాను నువ్వు వస్తావా
అని అడిగింది. దేనికి అని అడిగింది.

నా బ్రాలు సరిపోవడం లేదు అందుకని కొనడానికి వెళ్తున్నాం అని చెప్పింది.

సరే వస్తాను అని పది నిమిషాల్లో రెడీ అయ్యి షాపింగ్‌ కి వెళ్ళారు ఇద్దరు బ్రాలు కొన్న
తర్వాత ఏదైనా తిన్నావా అని అడిగింది.

పద్మ సరే అంది ఇద్దరు హోటల్‌ కి వెళ్లి టిఫిన్‌ చేసి టిఫిన్‌ చేస్తూ
‘న్నేహితురాలు.. ఏం పద్మ ఎలా ఉందినీ లైఫ్‌ అని అడిగింది ,

పధ్మ:చాలా బాగుంది మా ఆయన నన్ను చాలా బాగా చూసుకుంటారు అని చెప్పింది
పధ్మ:ఏమి నువ్వు ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవా అని అడిగింది.
సషహితురాలు: చేసుకుంటా,

ధ్మ:ఎప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత అని అడిగింది పద్మ.
ంతలో పద్మ స్నేహితురాలికి ఫోన్‌ వచ్చింది తన మామకి బాగోలేదని ఫోన్‌ చేశారు వెంటనే
ధ్మ స్నేహితురాలు ఏడుస్తూ మా మామ కి బాగోలేదంట నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు నేను మా
ఊరు వెళ్తాను అని అంది పద్మ సరే అని అందరు కలిసి బయటికి వచ్చాక స్నేహితురాలికి