మెమోరీస్ 465

స్కూల్ డేస్…..

ఎవరి జీవితంలో నైనా మదురమైనవి అలాగే రాజుగాడి జీవితంలో కూడా….
రోజూ బస్ లో స్కూల్ కి వెళ్లడం, సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చాక ఫ్రెండ్స్ తో చీకటిపడే వరకు ఆడుకోవడం ఇలాగే పదో తరగతి వరకు గడిచి పొయింది.
ఆరోజు కూడా ఇంటి నుండి బస్టాండ్ కి నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే
“ఈరోజే0దిరా సుకన్య ఇంతందంగా ఉంది” అన్నాడు హరి
“అదెప్పుడూ అలాగే ఉంటాది, ఈరోజే ఎందుకనిపించిందిరా”
“ఏమో” హరి
“ఏముంది అంత అందంగా కొత్తగా”
“దాని పిర్రలు సూడు ఎంత పెద్దగా కనపడుతున్నాయో”
“ఎప్పుడు ఆడవాళ్ల పిర్రలు తప్ప ఇంగేమ్ సూడవా నువ్వు”
“ఎమో నాకు అవ్వి తప్ప మిగతావి అంత అందంగా కనపడవు”
“….”చిన్నగా నవ్వాడు రాజు
“మరి నీకు”
ఇంతలో బుస్ హారన్ పెద్దగా వినపడటంతో
“తరువాత చెప్తాగని బస్ వస్తాంది పరిగెత్తు” అని పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టాడు రాజు
బస్ బస్టాండ్ చెరుకునే టైంకి రాజు,హరి ఇద్దరు అక్కడికి చేరుకున్నారు.
దాదాపు పది పదిహేను మంది students వెయిట్ చెస్తున్నారు.
బస్ already ఫుల్ గా ఉంది
ఎలాగో ఇరుక్కుని నిలబడ్డారు
అక్కడి నుంచి 15 మినిట్స్ జర్ని గతుకుల రోడ్డు ఆ బస్ లో జర్ని చెస్తే నడుము నోప్పులు ఇడిగిపోతాయి గ్యారెంటే అని ప్రసిద్ది.
“పైన పల్లి వాళ్లంతా బస్ ఎక్కినారు రా ఈ పొద్దు”అన్నాడు హరి రాజు చెవిలో
“వస్తే రానిలే”
“ఆడ సూడు”మల్లి చెవిలో వదిరాడు హరి
“ఆ యెంకటేసు గాడు వాని సీటు ముసలి దానికిచ్చి ఆడు సుకన్య ఎనకాల నిలబడ్డాడు” అన్నాడు.
“ఇప్పుడు ఏమయింది”
“ఏమయిందా బస్సు గుంతలో పడి ఎగిరినప్పుడల్లా వాడు దాని మీద పడిపోతాడు”
“వాడు దాని పడితే నీకేన్దుకు అంత కుల్లు” కసురుకున్నాడు హరి గాన్ని.
కసిరితే కసిరాడు గాని రాజు గాడీ చూపంతా వాళ్లిద్దరి మీదే ఉంది.
ఉన్నట్టుండి బస్సు చిన్నగుంతలో పడి ఎగిరింది అంత దానికే వాడు హరి గాడు చెప్పినట్టు సుకన్య మీదకు వరిగి పోయాడు.
సుకన్య వాడిని కోపంగా చూసింది.
దానికి వాడు”సారీ చూసుకోలా చేయి జారిపోయింది” అని వెకిలి నవ్వు నవ్వాడు.
పక్కనే వాడి ఫ్రెండ్స్ వాళ్లలో వాళ్లే నవ్వుకోవడం నాకు కనిపించింది.
ఈసారి పెద్ద గుంత వచ్చింది బస్సు పెద్దగా ఊగింది అంతే వాడు దానికి అతుక్కు పోయాడు.
వెనకనుంచి ఎదో గట్టిగా తగిలినట్లు అనిపించింది సుకన్యకి.
ఈసారి సుకన్య వాడిని చానా కోపంగా చాసింది రాజుకైతే వాడిని కొడూతుందేమో అనిపించింది.
“నేను చెప్పలా వాడు దాని మీద పడతాడని” అని చెవిలో గొణిగాడు హరి.
రాజు వాడి వైపు తిరిగి నవ్వాడు అవునన్నట్టు.
ఇంతలో పక్కూరి బస్టాప్ వచ్చింది కొంత మంది దిగిపోయారు, చానా మంది ఎక్కడానికి రెడీగా ఉన్నారు.
అంత మంది ఎక్కె వాళ్లని చూడగానే యెంకటేసు గాడి మొఖం ఎలిగిపోయింది
సుకన్యని చూసి మల్లీ ఒక ఎకిలి నవ్వు నవ్వాడు. అంతమంది బస్సు ఎక్కితే చానా ఇరుకయిపోతుంది వాడు రెచ్చిపొతాడు.
వాళ్లు బస్సు ఎక్కేలోపు సుకన్య వాడిని తొసేసి ముగ్గురిని దాటుకుని వెనకకు వచ్చేసింది.
“ఎమైంది ఈడకోచ్చినావ్” అని అడిగింది శాంతి