చాలా లక్కీ 2 136

మోహన గగన్ లిద్దరూ వెళ్ళిపోయాక ఇంట్లో చాలా సేపు మౌనం రాజ్యమేలింది.గరుదాచారి తాగుతూ దీర్ఘంగా అలోచిస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నాడే కాని లోలోపల కొడుకును ఇంట్లోనుండి వెళ్ళగొట్టినందుకు దిగాలు పడిపోతున్నాడు.

అహన కూడా దాదాపు అదే పరిస్థితిలో ఉంది. . . అదే సమయంలో మోహన మీద ఈర్శ్యతో రగిలిపోతోంది.

ఇంట్లో పనిమనుషులు మెల్ల మెల్లగా ఒకరి తరువాత ఒకరు వెళ్ళిపోయారు. మౌనాన్ని ఇక భరించలేక మెల్లగా లేచి గరుడాచారి ప్రక్కన కూచొంది.. . .చిన్నగా చారీ అంది. . .ఊ అన్నాడే కాని అమె వంక తిరిగి చూడలేదు.
నావంక చూడండి ప్లీజ్
చెప్పు
బాబు చేసిన పనికి మీరెంత భాధపడుతున్నారో అంత కన్నా రెట్టింపు భాధ నేను కూడా పడుతున్నాను.. . .మీరూ భాధ పడి, నేనూ భాదపడి ఇద్దరికి ఇద్దరం ఇలా మూలన కూచొంటే ఈ సమస్య కు పరిష్కారం ఎలా చెప్పండి.

గరుడాచారి ప్రశ్నార్థకంగా అహన వైపు చూసాడు.. . .ఎర్రబడిన చారి కళ్ళను చూసి అహన జడుసుకొంది.
తమాయించుకొంటూ. . . మన బాబెప్పుడూ మన బాబేనండీ వాడికి . . .ఆ అమ్మాయి ఏవో మాయ మాటలు చెప్పి తన వైపు తిప్పుకొని ఉంటుంది. మీరు కొద్దిగా శాంతంగా ఉంటే నేను దీనికి ఓ పరిష్కారం చూడగలను.
చారి ఆసక్తిగా అహన వైపు చూస్తూ . . .పెళ్ళి చేసేసుకొన్నాడు కదా . . .ఇంకా ఏవిటి పరిష్కారం. . .అదీగాకా ఆ అమమయి ఎవరో ఎక్కడో . . .ఎవరి తాలూకానో ఎవీ తెలీదు కదా. .

అన్నీ నేను విచారిస్తాను. . .ముందు మీరు నేను చెప్పినట్టు చేస్తానంటే తొందరలోనే దీనికో పరిష్కారం చూడగలను.
అంటే అన్నాడు.
ఆ అమ్మాయి ఎవరైనా సరే. . . తొందరలోనే బాబుకి ఇంకో పెళ్ళి చేద్దాం
గరుడాచారికి అహన మనసు అర్థం అయిపోయింది. ముందు ముందు ఏవైనా ఇబ్బందులొస్తాయేమో ?

కంటికి, కనురెప్పకు తెలీకుండా విశయాన్ని నేను డీల్ చేస్తాను. . .మీరు నేను చెప్పినట్టు చేస్తే చాలు.
సరే ఏం చేయమంటావో చెప్పు?. . .
నేనెళ్ళి బాబుతో మాట్లాడి వారిద్దరినీ తీసుకొస్తాను. వాళ్ళొచ్చాక మీరు మామూలుగానే ఉండండి. అలా అని తొందరపడి పెళ్ళి, రెసెప్షను లాంటి మాటలు మాటాడ వద్దు.ఎలానూ గుట్టుగా జరిగిపోయిన పెళ్ళి కదా గుట్టుగానే విశయాన్ని ముగించేద్దాం. .
సరే నీ ఇష్టం. . .అని లేచి బెడ్ రూములోనికెళ్ళిపోయాడు.

అహన డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని స్వంతంగా కారు నడుపుకొంటూ ఫాం హౌస్ వైపు బయలుదేరింది. అప్పటికే చీకట్లు ముసురుకొంటూ ఉంటే జాగ్రత్తగా కారు నడుపుకొంటూ వెళ్ళింది.
గగన్ స్నేహితులందరూ రాత్రి తొమ్మిదవుతుండగా ఏర్పాట్లన్నీ ముగించి గగన్ మోహనలతో సెలవు తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు.
ఫాం హౌస్ కు గేటుకు మధ్య చాలా దూరం ఉంటం వల్ల సెక్యూరిటీ అక్కడే ఉంటారు. గగన్ స్నేహితులు ఇంతకు మునుపు మాట్లాడిన సెక్యూరిటీ కి ఒక ఫుల్ బాటల్ ఇవ్వడం వల్ల కుషీగా పండుగ చేసుకొంటున్నాడు.
అదే సమయంలో గేటు బయట కారు ఆగిన శబ్దం విని లేచి వచ్చాడు. గేటు బయటనే కారు ఓప్రక్కగా పార్కింగ్ చేసి దిగుతున్న అహన దేవి కనిపించింది.
ముచ్చ్చెమటలు పోస్తూ ఉంటే స్టిఫ్ గ సెల్యూట్ చేస్తూ ఎదురొచ్చాడు.
నడుం క్రిందుగా తొడలు పిరుదులు ఎత్తి కనిపించేలా చర్మం రంగులో కలిసిపోయినట్లుండే టైట్ లెగ్గింగ్స్ వేసుకొని పైన పెద్ద సళ్ళు ముచికలు కనీకనిపించనట్టుగా ఉండే టీ షర్ట్ వేసుకొని ఉన్న అహన దేవి వాడి సెల్యూట్ ను పట్టించుకోకుండా కారు ఇక్కడే ఉండనీ . . .నేను పిలిచేంతవరకూ లోపలకు రావద్దు. ఎవరో మందు పోయించినట్లున్నారు. అది తాగుతూ కూచో . . .అబ్బాయి అమ్మయితో మాట్లాడి వస్తాను.మళ్ళీ చెబుతున్నాను. ఏదో వంక పెట్టుకొని రావద్దు. సరేనా?
సరేనండీ. . . మీరు పిలిచేంతవరకూ రాను అని జేబులో నుండి సెల్ ఫోను తీసి చేతిలో పట్టుకొన్నాడు.

భారంగా అడుగులేసుకొంటూ హౌస్ లోపలకు వెళ్ళింది. ఆమె వెళ్ళిన వైపే చూస్తూ ఎయిట్ నైన్. . . ఎయిట్ నైన్ . . . ఎయిట్ నైన్ . . . అనుకొని పెదాలు తడుపుకొన్నాడు సెక్యూరిటీ.
వాడు తనను ఎక్కడ నుండి గమనిస్తున్నాడో ఊహించుకొని వెధవ ముండాకొడుకు. . .అని తిట్టుకొంటూ మరింత గర్వంగా చాతీ ఎత్తుకొని లోపలకెళ్ళింది.
సిం హ ద్వారం గడియ పెట్టలేదు. లోపల నుండి అగరొత్తుల వాసన గుమ్మున వస్తోంది. గగన్ స్నేహితులు చేసిన హడావిడి వల్ల ఇల్లంతా చిందరవందరగా పడికనిపిస్తున్నాయి. తలుపులను తోసుకొని హాల్లోకి వెళ్ళి ఇల్లంతా కలయ జూసి తలెత్తి పైకి చూసింది. మాస్టర్ బెడ్ రూము లో లైట్లు వెలుగుతూ ఉంటం చూసి అప్పుడే కార్యం మొదలు పెట్టేసారా వీళ్ళు అనుకొని మెల్లగా మెట్లెక్కి గది దగ్గరకు వెళ్ళింది.

లోపల మోహన ఎదెరెదురుగా కూచొని తలొంచుకొని కూచొని ఉన్నారు. ఇద్దరికీ తెలిసిన విద్యే ఐనా ఇంతకు మునుపు కలయిక వేరు ఇప్పుడు కలయిక వేరు. మానసికంగా ఒకటైపోయి ఉన్నారు కనుక ఎవరు ఎలా మొదలు పెట్టలో తెలియకుండా నాన్సుతూ ఉన్నారు. మోహనకు గుండె దడగా ఉంది.అరచేతుల్లో చెమటలు పుడుతున్నాయి.తన పరిస్థితి తనకు తెలుస్తూనే ఉంది.
ఈలాంటి శోభనాలు తనకో లెఖ్ఖలోనివి కావు. ఐతే అప్పుడు పరిస్థితి వేరు భయం వల్లనో, పొట్టకూటికనో, లేక ఇంకేదైన కారణం వల్ల వావివరుస లేకుండా అందరికీ కాలెత్తాల్సి వచ్చేది. తన శరీరానికి మనసుకు పొంతన ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు తను గగన్ భార్య తనలో అతను సగం. . . అతనిలో తను సగం . . .ఇద్దరూ కలిస్తేనే . . .ఇద్దరూ ఒకటైనట్టు. . ఐతే ఆ ఒకటి ఎలా కావాలో తెలియడం లేదు.గగన్ ఐనా చొరవ చేస్తాడేమో నని ఎదురు చూస్తూ ఉంది.
ఇక్కడ గగన్ పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంది. మోహన మీద వల్లమాలిన ప్రేమ ఉంది కాని ఈ శొభనాన్ని ఎలా మొదలు పెట్టాలో అర్థం కావడం లేదు. ఇంతకు మునుపు ఎంతో మంది కాల్ గరల్స్ తో పరిచయం ఉన్నా కూడా తన తొలిరాత్రి ఇంత భారంగా ఉంటుందని ఊహించలేదు. గోళ్ళుకొరుక్కొంటూ ఓరగా మోహనను చూస్తున్నాడు.