ఒప్పందం 386

చక్రి బయటకి వెళ్ళి విషయం చెప్పాడు.

“అయితే నేను వెళ్ళి మాట్లాడతాను. నీతో పని ఉంటే కాల్ చేస్తాను, వద్దువుగాని” అన్నాడు కోమల్ చక్రితో.

“నేను ఉండకూడదా” అడిగాడు చక్రి.

“పెద్ద డిస్కషన్ ఇది. కొన్ని బిజినెస్ విషయాలు మాట్లాడాల్సి రావచ్చు. అందుకే రావద్దు అంటున్నాను”

“బిజినెస్ గురించి కాదు, మోహన గురించి. నేను కూడా మోహనని చూస్తాను” అన్నాడు కోమల్ కన్నా రెండేళ్ళు చిన్నయిన చక్రి.

“మొత్తం మాట్లాడనీ, అగ్రిమెంట్ చేసుకోనీ. అప్పుడు తప్పకుండా కలుద్దువుగానీ” నవ్వుతూ చక్రితో అంటూ, ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు కోమల్.

లోపలికొచ్చి కూర్చున్నాడు.

ఒక్క నిముషంలో పై నించి మెట్లు దిగుతూ వచ్చింది ఒక నడి వయసు స్త్రీ.

వస్తూనే నవ్వుతూ “నేను మాధవి, మోహన అమ్మని” అంది.

పలకరింపుగా నవ్వుతూ, “నా పేరు కోమల్ అండి. విజయ్ జ్యువెలర్స్ షోరూంస్ చీఫ్ మేనేజర్ని” అన్నాడు కోమల్.

“ఛీఫ్ మేనేజరా, ఇంత చిన్న వయసుకే” ఆశ్చర్యపోతూ అంది మాధవి.

నవ్వాడు కోమల్.

“ఛీఫ్ మేనేజర్ అంటే అన్నీ మీరే చూసుకుంటారా?”

“షోరూంస్ వరకు నేనే చూస్తానండి. బిజినెస్ చూడటానికి వేరే ఛీఫ్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు”

“అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఓపెన్ చేయబోయే బ్రాంచ్ పనులన్నీ మీరేనా చూసేది?”

“ఔనండి, నేనే. కాకపోతే పెద్ద విషయాలు ఏవైనా మా బాస్ విజయ్ గారే ఫైనలైజ్ చేస్తారు”

“బాస్ నమ్మిన ఉద్యోగి అన్నమాట మీరు. అందుకే కదా ఈ పని మీద మిమ్మల్ని పంపింది” నవ్వుతూ అంది మాధవి.

కొంచెం నవ్వుతూ మాధవి వైపే చూడసాగాడు కోమల్.మోహన ఎందుకు అందంగా ఉందో అర్ధమైంది అతనికి. మాధవి వయసైనా అందంగా ఉంది. పల్చటి చీరలో నడుం వంపులు కనిపిస్తూ, ఆ వయసులో కూడా కసిగా అనిపించసాగింది.

“మాటల్లో పడి మర్చిపోయాను అసలు. కాఫీ, టీ, కూల్ డ్రింక్, ఏం తీసుకుంటారు”

“ఏమీ వద్దండి”

“షోరూం మేనేజ్మెంటేనా, బిజినెస్ లంచెస్ చెయ్యరా” నవ్వుతూ అడిగింది.

ఆ నవ్వు తట్టుకోలేకుండా ఉన్నాడు కోమల్. మాధవి ఎప్పుడూ అలానే నవ్వుతుందా లేకపోతే ఇలాంటి విషయాల దగ్గర మాత్రమే అలా నవ్వుతుందా అనేది అర్ధం అవ్వట్లేదు అతనికి.

“అప్పుడప్పుడూ లంచెస్ ఉంటాయి”

“మరిప్పుడు ఏం తీసుకోకపోవడమేమిటి. మార్నింగ్ కదా, ఇది బిజినెస్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ అనుకోండి. ఎన్నో మాట్లాడతారు, అప్పటిదాకా ఏం తాగకుండా, తినకుండా ఉంటారా ఏంటి. షూటింగ్ నించి వచ్చేసరికి రాత్రి రెండు అయింది. పడుకుని, లేవడం లేటయింది. మోహన రెడీ అవుతోంది, ఈ లోపు మీరు కాఫీ తాగండి. మోహన వచ్చాక మళ్ళీ తాగచ్చు” అంటూ కాఫీ తేవటానికి లోపలికెళ్ళింది.

వెళ్తున్న మాధవి వైపే చూడసాగాడు కోమల్. ప్రౌఢ కావడంతో ముందు, వెనుక నిండుగా ఉన్న ఆమె అందాలు అతనిని ఊరించసాగాయి. ఆమె నడుస్తుంటే వెనుక నిండుగా ఉన్న పిరుదులు లయబద్దంగా ఊగుతున్నాయి. మోహన అసలు గుర్తే రాకుండా, మాధవి కోమల్ మనసుని ఆక్రమించసాగింది. అతని మగతనం డెనిమ్ క్లాత్ ప్యాంట్ నించి బయటకి రావడానికి విశ్వప్రయత్నం చేస్తోంది.

పదిహేను షోరూంలని మేనేజ్ చేసే కోమల్, ఇప్పుడు తన మగతనాన్ని మేనేజ్ చెయ్యలేకపోతున్నాడు. అతను దించటానికి ట్రై చేస్తుంటే, అతని మగతనం ఇంకా పైకి లేవటానికి ట్రై చేస్తోంది.

అతని ఇబ్బందిని ఇంకా పెంచటానికి మాధవి కాఫీతో వచ్చింది. నవ్వుతూ అతనికి ఒక కప్పు ఇచ్చి, తనొక కప్పు తీసుకుంది.

మోహనని తీసుకురావడానికి పైకి వెళ్తుందేమో అనుకున్న కోమల్, మాధవి మళ్ళీ అలా ఎదురుగా కూర్చోవడం ఇంకా ఇబ్బందిగా అనిపించసాగింది. అతని మగతనానికి మాత్రం బాగా అనిపించి, ఇంకాస్త లేచింది. ఇంకా ఎక్కువ లేస్తే ఎదురుగా ఉన్న మాధవికి కనిపిస్తుంది అనుకుంటూ, చక్రి ఉంటే బాగుండు అనుకున్నాడు కోమల్.

“ఛీఫ్ మేనేజర్ గారూ కాఫీ తాగండి. తాగేటప్పుడు కూడా బిజినెస్ గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారా ఏంటి. ఇందుకేనా ఈ వయసుకే ఛీఫ్ మేనేజర్ అయింది” మళ్ళీ నవ్వుతూ అంది మాధవి.

ఆ నవ్వు, ఆ నడుం మడత, పల్చటి చీరలో స్పష్టంగా తెలుస్తున్న సైజులు అతనికి మైకం వచ్చేలా చేస్తున్నాయి.

“అదేం లేదండి” అంటూ, ఆమె నించి చూపు తిప్పుకుంటే కానీ లాభం లేదు అనుకుని, కాఫీ తాగుతూ ఎదురుగా ఉన్న షెల్ఫ్ వైపు చూడసాగాడు.

“అవ్వన్నీ మా మోహనకి వచ్చిన అవార్డ్స్, మెడల్స్. ఆ షెల్ఫ్ మొత్తం వాటికోసమే” వెనక్కి తిరిగి తను కూడా షెల్ఫ్ వైపు చూస్తూ అంది మాధవి.

ఆమె అలా వెనక్కి తిరిగడంతో ఆమె అందాలు బాగా కనిపించసాగాయి అతనికి. ఇంకాస్త లేచింది అతని మగతనం.

లేచి షెల్ప్ దగ్గరికెళ్ళి ఒక మెడల్ చేత్తో తీసుకుని “ఈ మెడల్ మోహన టెంత్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు వేసిన డ్రామాలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చినప్పుడు ఇచ్చారు. మోహన చిన్నప్పటి నించి ఫస్టే” గర్వంగా చెప్పింది మాధవి.

చూడమన్నట్టుగా ఆ మెడల్ అతని వైపు చూపించింది మాధవి. మెడల్ తీసుకోవడానికి ఆమె వైపు వెళ్ళాడు కోమల్.

మెడల్ తీసుకుంటుండగా, మాధవి నించి మంచి సువాసన వచ్చింది. ఎంతసేపు స్నానం చేస్తుందో కానీ వస్తున్న ఆ గొప్ప సువాసన, దగ్గరగా కనిపిస్తున్న ఆమె ముందు, వెనకలు అతని మైకాన్ని పెంచసాగాయి.

ఆమె పక్కనుంటే లాభం లేదు అనుకుని, మెడల్ పక్కన పెట్టి, వెళ్ళి కూర్చున్నాడు కోమల్.

“మా మొహనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవార్డ్ కూడా వచ్చింది. షెల్ఫ్ మధ్యలో ఉన్నది అదే. చూసారా”

అప్పుడు చూస్తూ “గ్రేట్” అన్నాడు కోమల్.

“టీవీ చూడరా?”

“తక్కువండి”

2 Comments

  1. Please continue

Comments are closed.