ఒప్పందం 386

“నువ్వేంటయ్యా, నిమిషంలో కార్చేస్తావు, నేను ఇంకా ఏమీ చెయ్యందే, ఇలా అయితే ఎలా” అంటూ నవ్వుతూ అతని దడ్డుని ఊపసాగింది.

మాధవి నవ్వు, మాటలు, ఊపుడు అన్నీ కలిసి అతనికి గొప్ప ఆనందం కలుగుతూ, వెంటనే కార్చేసాడు.

మాధవి చెయ్యి మొత్తం అతని రసం కారింది.

“పాడు పిల్లాడు, ఎప్పుడు చూడు చెయ్యి మొత్తం ఖరాబు చేస్తాడు” అని అతని బుగ్గ గిల్లుతూ తన చెయ్యి పక్కనున్న గుడ్డకి తుడుచుకుంది మాధవి.

“నా వల్ల కాలేదండి. మీరు చేస్తుంటే ఆపుకోవడం నా వల్ల అవ్వట్లేదు” అంటూ మాధవిని గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు కోమల్.

“అబ్బో, రసమే అనుకున్నా, అభిమానం కూడా కారిపోతోందే నా మీద” అంది మాధవి.

ఇంతలోనే ఆమె పొట్ట దగ్గర అతని దడ్డు మళ్ళీ గట్టిపడటం మొదలైంది.

“నీది మళ్ళీ రెడీ అవుతోంది. మీ కుర్రాళ్ళవి ఇలానే ఉంటాయి, ఇలానే ఉండాలి. ఒక్కసారికే అయిపోతే ఎలా” అంటూ సోఫాలో పడుకుంది మాధవి.

ప్యాంట్, అండర్ వేర్ తీసేసి ఆమె మీద పడుకోబోయాడు కోమల్.

ఇంతలో మోగింది అతని మొబైల్.

“వదిలెయ్, పని చూడు” అంది మాధవి.

“ఎవరో చూస్తాను” అంటూ చూసాడు కోమల్. స్క్రీన్ మీద బాస్ అనుంది.

“మా బాస్, మాట్లాడాలి” అంటూ వెంటనే లేచి నుంచున్నాడు కోమల్.

అతనితో పాటే నుంచున్న అతని దడ్డు వంకే చూడసాగింది మాధవి.

ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడు కోమల్.

“ఎక్కడిదాగా వచ్చింది? మనకి కావాల్సినవి అన్నీ చెప్పావా, ఒప్పుకున్నారా?” వరసగా ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు బాస్ విజయ్.

“అన్నీ మాట్లాడుతున్నాను సర్. మోహన గారు రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు. మాధవి గారితో మాట్లాడుతున్నాను. ఆల్మోస్ట్ అగ్రీడ్ సర్” అన్నాడు కోమల్.

“మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ ఏంటి, కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదా ఇంకా?”

“అయినట్టే సర్. చివర్లో ఉన్నాం. ఇంతలో మీరు ఫోన్ చేసారు”

కోమల్ ఇలా మాట్లాడుతుండగానే, మాధవి కోమల్ దగ్గరికి వచ్చి దడ్డుని ఊపసాగింది.

తూలి పడబోయాడు కోమల్.

మాధవి చెయ్యి పట్టుకుని తోసేస్తూ… “ఆపండి” అన్నాడు.

“ఆపండి ఏంటి?” అడిగాడు బాస్.

“ఆపండి కాదు సర్. అవునండి అన్నాను. మాధవిగారు మాట్లాడేది మీరేనా అని అడిగితే, అవునండి అన్నాను” కవర్ చేసాడు.

“ఏది ఫోన్ ఆవిడకివ్వు” అన్నాడు బాస్.

“మా బాస్ మాట్లాడతారుట” ఫోన్ మాధవికిచ్చాడు.

“చెప్పండి విజయ్ గారు” సోఫాలో కూర్చుంటు అంది మాధవి.

“మా కోమల్ అన్నీ డీటెయిల్స్ చెప్పాడు కదా. మీకు ఒకే కదా?”

“అంతా బానే ఉందండి. కాకపోతే ఇలాంటి డీల్స్ దగ్గర ఎక్స్పీరియన్స్ లేనట్టుంది. నేనే అన్నీ అడగాల్సి వస్తోంది” ఒక చేత్తో ఫోన్ మాట్లాడుతూ, ఇంకో చేత్తో కోమల్ దడ్డు పట్టుకుని తన దగ్గరికి లాక్కుంటూ అంది.

“స్మార్ట్ బట్ యంగ్. కుర్రాళ్ళు అలానే ఉంటారు. జస్ట్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే”

“అందుకే విజయ్ గారు, అంతా నేనే అడుగుతున్నాను” అంటూ కోమల్ తలని తన పూకు దగ్గర పెట్టుకుని నాకమని సైగ చేసింది.

“అయితే మీరు ఓకే అంటే మోహన గారు ఓకే అన్నట్టే కదా?”

“ఔను విజయ్ గారు. నేను ఓకే అంటే మోహన ఓకే అన్నట్టే” కోమల తలని పూకుకి అదుముకుంటూ అంది.

అవతల లైన్లో ఉన్న బాస్. ఇక్కడ ఊరిస్తున్న మాధవి పూకు. రెండు రకాలుగా అనిపించసాగింది కోమల్కి.

“ఫోన్ కోమల్ కివ్వండి” అన్నాడు బాస్.

“కోమల్ ఐస్ క్రీం తింటున్నాడు విజయ్ గారు. యూ హ్యావ్ నథింగ్ టు వర్రి. ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవిరిథింగ్. ఏదన్నా ఉంటే నేనే మీకు ఫోన్ చేస్తాను” అంటూ పెట్టేసింది.

“అదేంటి పెట్టేసారు. ఆయనకి కోపం వస్తుంది” అన్నాడు కోమల్.

“ఆయనకి కోపం రాదు, నాకు తెలుసు కానీ, నువ్వు పని చూడు” అంటూ తన పూకుకి కోమల్ మొహాన్ని గట్టిగా అదుముకుంది మాధవి.

ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యాడు కోమల్.

ఊరుతోంది మాధవి. పెదాలకి తడి తగులుతోంది.

అతని దడ్డు ఇంకాస్త పెరిగింది.

మాధవి లోపల పెట్టబోయాడు.

“కాసేపు నాకవయ్యా. ఐస్ క్రీం తిను కొంచెం. తినకపోతే మీ బాస్కి చెప్పేస్తా” నవ్వుతూ అంది మాధవి.

సరేనని నాకడం మొదలెట్టాడు.

కోమల్ తలని తన పూకికి అదుముకుంటూ, తన తొడల మధ్య ఉంచింది అతన్ని.

నాలికతో ఆమె లోపల పొడుస్తూ, పై నించి కింద నాకా నాకసాగాడు.

అలా ఒక మగాడు చేసి చాలా కాలం అవ్వడంతో మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంది మాధవి.

కోమల్ నాకుడుకి కారడం మొదలయింది మాధవికి.

“పెట్టేయ్ ఇక” అని అతన్ని పైకి లాక్కుంది.

కుక్కపిల్లని చేతుల్లోకి తీసుకున్నట్టు అతన్ని పైకి తీసుకుంది.

కుక్కపిల్ల వచ్చినట్టే అతను కూడా వచ్చాడు.

ఆ మాట కోసమే ఎదురుచూస్తున్న కోమల్, కుర్రతనపు పవర్ మొత్తం చూపిస్తూ కస్సున దించాడు పూకులో.

2 Comments

  1. Please continue

Comments are closed.