ఒప్పందం 386

“మోహనతో మీ షోరూం ఓపెనింగ్ చేయిస్తే, మీకు మంచి పబ్లిసిటీ వస్తుంది, మీకు లాభమే కదా?”

“ఔను”

“మోహనని నువ్వు ఒప్పించావు అంటే మీ బాస్ నిన్ను మెచ్చుకుంటాడు కదా?”

“ఔను”

“నేను ఎవరికీ చెప్పకపోతే, మోహనకి తెలియకపోతే నీకు ఇబ్బంది లేదు కదా?”

“ఔను”

“మీ బాస్కి తెలిస్తే, నీ వల్లే తెలిసినట్టు ఇక”

“ఔను”

“అంటే ఏంటి, నువ్వే చెప్తావా” నవ్వుతూ అంది.

“లేదు లేదు, నేనేందుకు చెప్తాను” కంగారుగా అన్నాడు.

“నచ్చాను అంటున్నావు, మోహనతో ఓపెనింగ్ కావాలి అంటున్నావు, మీ బాస్ మెచ్చుకుంటాడు అంటున్నావు, ఇంకేంటి చెప్పు” కోమల్ బుగ్గ గిల్లుతూ అంది మాధవి.

“ఇదే మన అగ్రిమెంట్ అనుకో, ఇది చేస్తే మోహన ఓపెనింగ్ కన్ఫర్మ్ అనుకో. ఓకేనా”

తలూపాడూ కోమల్.

“తల ఊపితే ఎలా, సంతకం చెయ్యాలి. పెదాలతో” అంటూ అతని ముద్దిచింది మాధవి.

మాధవి ముద్దుతో అతని మగతనం మళ్ళీ లేవడం మొదలయింది.

“భయంగా ఉంది” నెమ్మదిగా అన్నాడు.

“భయమా. మాకు భయం వేస్తే చెమట పట్టినట్టు, నీకు భయం వేస్తే లేస్తుందా” అంటూ గుడారంలా తయారయిన అతని జిప్ వైపు చూసింది.

లేచింది దించాలని చేత్తో కిందికి నెట్టాడు. కిందికి వెళ్ళింది బంతి లాగా మళ్ళీ పైకి వచ్చింది.

“దానికి బాగుందయ్యా, నీ భయం దానికి లేదు. నన్ను కిందికి అన్నా నేను లేస్తూనే ఉంటాను అంటోంది” నవ్వుతూ అంది.

చిన్నగా నవ్వాడు.

“తనని తాకమని అడుగుతోంది, తాకనా మరి”

సిగ్గుపడ్డాడు.

మాధవి చేత్తో పట్టుకోబోతుండగా… “ఇక్కడా?” అని చుట్టూ చూసాడు.

“మోహన పడుకుంది. పనమ్మాయి లోపలే ఉంటుంది, కిచెన్ పక్కన రూం ఉంది, అక్కడే ఉంటుంది, ఏదన్నా పని ఉంటే మేము పిలుస్తాము, అప్పుడు వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. ఈ గదిలోకి ఎవరూ రారు” అంది.

అయినా బెరుకుగా ఉన్నాడు కోమల్.

“సరే ఈ గదిలోకి వెళ్దాం” అంటూ వెనక ఉన్న ఒక గదిలోకి తీసుకెళ్ళింది.

లోపల పెద్ద సోఫా, కుర్చీలు ఉన్నాయి.

సోఫా మీద కూర్చున్నారు ఇద్దరూ.

“మోహన” అన్నాడు.

“ముగ్గురం చేసుకుందామా ఏంటి, మోహన అంటున్నావు. ఒకేసారి తల్లీకూతుళ్లని చేస్తావా ఏంటి, అబ్బ ఆశ” అని నవ్వింది.

“అయ్యో లేదండి. మోహన లేచి ఇటు వస్తుందేమో”

“మోహన లేవదు, నీకు ఆ ఆలోచన అక్కరలేదు”

“నిజంగానే లేవదా”

“లేవదు, నేను చెప్తున్నాను కదా”

“ఎలా చెప్తున్నారు”

“ఎందుకంటే హాఫ్ స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుని పడుకుంది కాబట్టి. ఒక్కోసారి ఇలా వేసుకుంటుంది, అవసరం ఉన్నప్పుడు. నీకు ఇంకా అనుమానం ఉంటే వెళ్ళి లేపి చూడు తెలుస్తుంది”

నమ్మాడు కోమల్. నమ్మినట్టుగా నవ్వాడు.

ఈ ఆలోచనల వల్ల కొంచెం దిగిన అతని మగతనం, మాధవిని చూస్తుంటే మళ్ళీ లేవసాగింది.

తన కళ్ల ముందే లేస్తున్న అతనిది చూసి… “భయం పోయినట్టుంది బాబుకి, తెగ లేస్తోంది, నా కోసమేగా” అంటూ కోమల్ ప్యాంట్ జిప్ తీసేసింది. అండర్ వేర్ ఉంది లోపల.

“లేపుకుంటారు, మళ్ళీ లోపల ఇన్ని వేసుకుంటారు, మా ఊపు మొత్తం పోతుంది” అంటూ జిప్ లోపల చెయ్యి పెట్టి, అండర్ వేర్ కిందికి అని అతని దడ్డు మొత్తం బయటకి తీసింది.

“పెద్దదే. బాగుంది సైజ్” అంటూ అతని దడ్డుని గట్టిగా పట్టుకుని ఊపసాగింది.

“ఇలా చేయించుకోవడం మొదటిసారి కావడం, తను ఇష్టపడ్డ మాధవి చేస్తుండటంతో, ఆనందం కలుగుతూ, అతనికి వెంటనే కారడం మొదలయింది”

2 Comments

  1. Please continue

Comments are closed.