అంతా మాయ 365

అంతా మాయ
ఎపిసోడ్ 1
సమయం ఉదయం 11 గం”
డబ్బై ఐదు సంవత్సరాల రామస్వామి ఊరికి దూరంగా వున్న తన పొలం వైపు నడుస్తూ వుంటే ఇతన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ఒక యువకుడు తనని దాటుకుంటూ ఎదో ఆందోళన గా వెలుతుంటే ఎవరా అని చూస్తూన్నాడు రామస్వామి ఎప్పుడో చూసినట్టు వుంది కానీ పలానా అని గుర్తు పట్టలేేక పోయాడు, ఆ కుర్రాడు చాలా వేేగంగా అడుగులు వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లి పోయాడు ఎమిటా అని ఆలోచిస్తూనే వెళ్తున్న రామదాసు కి తన పక్క పొలంలో బావి దగ్గర నుంచుని ఏడూస్తూ బావిలోకి చూస్తూన్న ఆ కుర్రాడు కనిపించాడు
విషయం అర్థమవడానికి పెద్ద సమయం పట్టలేదు రామస్వామి కి చూట్టూ చూసాడు ఎవరూ కనిపించలేదు నేను కాపాడగలనా ఈ కుర్రాడిని అనుకుంటూనే తన భుజాన వున్న తుండు ని తీసుకుని వాడి వెనకాల నుంచుని ఒక్క సారిగా వాడి పై నుంచి వేసి వెనక్కి లాగే సరికి ఇది ఊహించని ఆ కుర్రాడు రామస్వామి కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు రామస్వామి తుండుని గట్టిగా బందించి వాడి మొహాన్ని చూసి ఆశ్చర్య పోయాడు నువ్వు రమణ మాష్టారు అబ్బాయివి కదా ఏమిటి ఈ పని అంటూ అడిగేసరికి వాడు ఏడూస్తూ వదులు తాతా నేను చచ్చిపోతా అని గింజుకుంటూన్నాడు రామస్వామి కి తెలుసు వాడిని ఎక్కువ సేపు ఆపలేడని ఏదో ఆలోచించి సరే చచ్చిపోదువులే ఈ బావిలో నీరు తక్కువగా వుంటాయి దూకినా చావవు ఏ కాలో చేయ్యా విరుగుతుంది అంతే ఇంకో బావి వుంది చెెపుతా లెగు అంటూ వాడిిని కొంచెం గమనిస్తూనేే తుండు కొంచెం కొంచెెం గా వదులు చేస్తూ వాడి భుజం పై చేయవేసి పైకి లేపాడు వాడు తాత మొహం చూడ కుండా తల వంచుకుని ఏడూస్తూ నుంచూన్నాడు రామస్వామి పదా అంటూ వాడి చేయపట్టుకుని
తన పొలం లోకి తీసుకుని పెద్ద వేపచెట్టు కింద బల్ల వుంది దాని మీద కూర్చొ అన్నాడు వాడు అలా నుంచునే వున్నాడు బాబు ఇలా రా నేను మీ తాతయ్య నే అనుకో మీ నాన్న గారు ఎంత మంచివారు వారికి వున్నది నువ్వు ఒకడివె వాళ్లు ఏమై పోతారు అంటూ చేతిని లాగి కూర్చోపెట్టాడు పక్కన , వాడు ఇంకా ఆందోళన గానే వున్నాడు లేదు నాకు బ్రతకాలని లేేదు తాత అంటూ ఎక్కి ఎక్కి ఏడూస్తూన్నాడు రామస్వామి కి మనసు చలించిపోయింది ఏ కష్టం వచ్చిందొ పాపం అనుకుంటూ సరేలే అలాగే చచ్చిపోదువుగాని
అంత కష్టం ఎమివచ్చింది చిన్న నీకు అడిగాడు ఆ కుర్రాడు ని ,వాడు అలాగే కిందకు చూస్తూ కూర్చూన్నాడు ఏమీ మాట్లాడడం లేదు రామస్వామికి వాడిని ఈ ఆత్మహత్య నిర్ణయం మార్చగలనని నమ్మకం వుంది ఎందుకంటే ఈ ముసలోడి దగ్గర చిన్నపిల్లాడిలా ఏడుస్తూ కూర్చోడు ,
మళ్లీ అడిగాడు ఏమైంది చిన్నా మీ నాన్న తిట్టారా అన్నాడు ,లేదు అంటూ తల అడ్డంగా వూపాడు మరి ఎవరైనా అమ్మాయిని ప్రేమించావా అదే అయి వుంటుంది లే మీ వయస్సు కుర్రాల్లు ప్రేమ దోమ అంటూ తిరుగుతారు అంటూ వాడి వంక చూసాడు వాడు తల అడ్డంగా తిప్పుతున్నాడు కాదు అన్నట్టు ,మరి ఏమైంది చిన్న అడిగాడు రామస్వామి , వాడు అలా మౌనంగానే వున్నాడు, కొంచెంసేపు రామస్వామి కూడా మాట్లాడలేదు వాడు ఏడవడం మానేసి అలా కుర్చూన్నాడు తరువాత నీ పేరు ఏమిటి గుర్తు లేదని రామస్వామి అడిగాడు వాడు నెమ్మదిగా వినోద్ అన్నాడు చూడమ్మా నీకు ఇరవై ,ఇరవై రెండు వయస్సు వుంటుంది నీ అంత అందమైన అబ్బాయి ఈ ఊరులో లేేేరు
వున్న ఒక్కగానొక్క కొడుకు పోతే మీ తల్లిదండ్రులు బ్రతుకుతారా చెప్పు నువ్వంటే
వారికి ఇష్టం లేదా అడిగాడు , చాలా ఇష్టం అన్నాడు వినోద్ , మరి ఎందుకు ఈ పని ప్రతీ దానికి చావు పరిష్కారం కాదు నేను ఎన్ని చూసుంటాను ఇప్పటి వరకూ నాతో చెప్పు ఏమి జరిగిందో నీకు మంచి సలహా ఇవ్వగలను చెప్పు చిన్నా అంటూ వాడి చెయ్యి మీద చేయవేసి ధైర్యం చెప్పుతున్న తాతకి చెప్పాలా వద్దా అంటూ చూస్తూన్నాడు వాడి మొహంలో భావాల్ని కనిపెట్టిన రామస్వామి నేేేను ఎవ్వరితో చెప్పను మన ఇద్దరి మధ్యలోనే వుంటుుంది చెప్పు అన్నాడు, వినోద్ కూడా కొంచెం ఆలోచించి రామదాసు మీద నమ్మకం కలిగింది తాత మొహం వైపు చూసి మళ్ళీ తల కిందకిి వంచుకుని మా అమ్మ దేవుడు లాంటి మా నాన్నని మోసం చేేస్తూంది అంటూ మళ్లీ ఎడవడం మొదలుపెట్టాడు , అది విన్న రామదాసు అయోమయంలో పడ్డాడు మోసం అంటే ఏ మోసం అర్థమవలేదు ఆర్థిక పరమైన మోసం అయివుంటూందా అనుకున్నాడు ఎందుకంటే మాష్టారు కుటుంబం అంటే అంత గౌరవం ఊరిలో ,మళ్లీ వాడు ఏడవడంతో ఊరుకో చిన్న మీ అమ్మ గారు మీ నాన్న గారిని మోసం చేేయడమేమిటి సరిగ్గా చెప్పు అడిగాడు ,,

3 Comments

  1. Admin ki, elanti kathalu evaru chaduvutarandie, annie boring ga unnayie. Vakavela ee kathalo taata(రామస్వామి) aa kurradnie valla amma andhalu gurinchie cheppamanna. Lekha aa kurradnie vaaa amma ni ela dengalo nerpinchina vaadiki vaadi amma meedha korika kaligela chesina, ee story interesting ga untundhie. Eepudu annie story la laagane bore ga undhie.

    Edhie naa abripriayam andie. Dhanyavadaaalu

  2. Continue
    This wrote it so far greatly

  3. We are waiting for second episode

    You wrote the first episode greatest

Comments are closed.