నేను రాను – Part 4 143

“ఈ కొలొంబో గొడవ ఏమిటి “అడిగింది వసుందర ఐబీ డిప్యూటీ ని .

“నాకు ఇన్ఫో లేదు మాడం”అన్నాడు అయన .
అదే టైం లో వైశాలి ఫ్లైట్ దిగిన వాడిని ఫాలో చేస్తోంది టాక్సీ లో .
వాడిని కొందరు రిసీవ్ చేసుకుని తీసుకు వెళ్తున్నారు .
కార్ ఒక ఆటో నగర్ లాంటి ఏరియా లో కి వెళ్తుంటే వైశాలి దిగింది .
ఆమె వద్ద పిస్టల్ కూడా లేదు .రిస్క్ చేస్తూనే ఆ ఏరియా లోకి వెళ్ళింది .
ఒక షెడ్ లో కార్ చూసి దానికి వెనక నుండి ఎంటర్ అయ్యింది వైశాలి .
“మీరు ఈ పని చేయాలి ‘వాళ్ళు ఎవరినో బెదిరిస్తున్నారు .
“మాకు కోట్ల కొద్దీ సంపద ఉంది మేము చెయ్యము “అంటున్నారు ఆ కుర్రాళ్లు .
“చెయ్యక పోతే మీ అమ్మ అబ్బల్ని చంపేసి ,మీ పెళ్లలతో బ్లూ ఫిలిం లు తీస్తాము “అన్నారు వీళ్ళు.
“ప్లీజ్ మమ్మల్ని వదిలేయండి “అంటున్నారు వాళ్ళు .
వాళ్ళని పదినిముషాలు కొట్టారు అందరు కలిసి .
“చేస్తాము చేస్తాము “అరిచారు వాళ్ళు .
“వీళ్ళని ఎలా నమ్మాలి “ఒకడు అన్నాడు ఇంకోడితో .
‘విడి పెళ్ళాన్ని తెమ్మన్నాను “అన్నాడు రెండో వాడు .
వాళ్ళని ఒక వాన్ లో ఎక్కించి తీసుకు వెళ్లారు .
వైశాలి ఆ వాన్ టాప్ మీద ఉన్నట్టు చూసుకోలేదు వాళ్ళు .
##
ఆ ఇద్దరు యువకులు కొలొంబో లో బాగాడబ్బున్న వారి కొడుకులు .
ఒకడి భార్య పేరు చెరిస .”ఏమిటి ఈయన ఇంకా రాలేదు “అని ఎదురుచూస్తోంది .
ఆమెకి పెళ్లి అయ్యి రెండు నెలలు అంతే .
“మాడం అయ్యగారు ఎవరినో పంపారు “అని నౌకరు చెప్తే రమ్మంది .
వచ్చిన వాడు అరవై ఏళ్ల వాడు బాడీ యాభై లాగా ఉంది “నన్ను మీవారు పంపారు ఈ లెటర్ ఇచ్చారు “అని ఇచ్చాడు .
అందులో “చెరిస నేను ఒక గ్యాంబ్లింగ్ గేమ్ లో ఓడిపోయాను ,నువ్వు ఇరవై వేల డాలర్స్ తీసుకుని ఎవరికీ చెప్పకుండా రా “అని ఉంది .
“ఎక్కడికి “అడిగింది ఆమె వచ్చిన వాడిని .
‘నన్ను సార్ ఒక గ్యాంబ్లింగ్ స్పాట్ నుండి పంపారు “అన్నాడు వాడు నవ్వుతు .
“ని పేరు ”
“నాది హైదరాబాద్ ,పేరు ఇబ్రహీం “అన్నాడు
ఆమె వెళ్లి డబ్బు తీసుకి వచ్చి వాడితో కార్ ఎక్కింది .
ఆమెని ఒక గ్యాంబ్లింగ్ స్పాట్ కి తెచ్చాడు వాడు .
అది కొలొంబో లో పాత basti , ఆ స్పాట్ లో అస్లీల డాన్స్ లు తాగటం అన్ని ఉన్నాయి .
ఆ అమ్మాయి చిరాగ్గా చూస్తుంటే ఒక రూమ్ లోకి తీసుకు పోయి కూర్చో బెట్టాడు .
అక్కడి నుండి అన్ని కనపడతాయి .
“ఈ డ్రింక్ తాగుతూ కూర్చో “అని వాడుకూడా మందు తాగుతూ టీవీ చూస్తున్నాడు
౩౩౩
“ని పెళ్ళాం న దగ్గర ఉంది “అంటూ వాన్ లో ఉన్నవాళ్లు ఫోన్ లో వీడియో కాల్ చూపిస్తే అందులో తన పెళ్ళాం తో ఇబ్రహీం కనపడుతున్నాడు
‘ప్లీజ్ ఆమెని ఏమి చేయద్దు “అన్నాడు వాడు .
“చూడు బాబు ఇబ్రహీం గడు ని పెళ్ళాం అందం నచ్చితే ఏమైనా చూస్తాడు ,చేస్తాడు ”
“మీరు చెప్పింది చేస్తాను ”
వాన్ ఒక చీకటి ప్రదేశం లో ఆగింది ,వైశాలి అక్కడే ఉన్న చెట్టు మీదకి జంప్ చేసింది .
వాన్ నుండి ఆ యువకులు బాక్స్ లు తీసుకు వెళ్లారు
“సౌండ్ బాగా వస్తుంది “అన్నాడు వాన్ వద్ద ఉన్న వారిలో ఒకడు ఇంకోడితో .
వైశాలి ఆలస్యం చేయకుండా వసుందర కి మెసేజ్ పెట్టింది
“కొలంబోలో బాంబు బ్లాస్ట్ లు జరగబోతున్నాయి ”
వసుందర ఆ టైం కి ఇంటికి బయలుదేరుతోంది.
వెంటనే ఆఫీస్ లోకి పరుగెత్తి మెయిన్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది
‘ఎక్కడినుండి వచ్చింది “అడిగాడు మినిష్టర్ .
“నా ఏజెంట్ నుండి “చెప్పింది వసుందర .
ఇండియా ఐబీ నుండి శ్రీలంక ఐబీ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది .
అదే సమయంలో ఇండియా లో కూడా రెడ్ అలెర్ట్ ప్రకటిస్తున్నట్టు టీవీ లో న్యూస్ వచ్చింది .
ఈ సారి వైశాలి ఆ వాన్ ని ఫాలో అవటం కుదరలేదు .