నర్సింగ్ హోమ్ 372

రమ్య : బాబు నువ్వు కాస్త కొత్త వాళ్ళు ఉన్నపుడు ఆ పిసకటం ఆపు…..

కృష్ణ అలా అనేసరికి సారీ అలవాటు ఇపోయింది అంటూ చేతులు చంద్రిక రొమ్ముల మీద నుంచి తీసేసి కీర్తన ని చూస్తూ సిగ్గు పడతాడు.

చంద్రిక నవ్వుతూ సరేలే నువ్వు వెళ్ళు నేను మేడమ్ కి ఏదొకటి చెప్తా లే….అని అనేసరికి వాడు వెళ్ళిపోతాడు.

రమ్య చంద్రిక కి వాడి గురించి ఎదో చెప్తూ మాటల్లో మునిగిపోతారు….. కీర్తన కి ఎం అర్ధం కాక తల పట్టుకుని చూస్తుంది.

కృష్ణ ఇలా వెళ్ళాడో లేదో డాక్టర్ కళ్యాణి (గైనకాలజిస్ట్) ఫోన్ చేసి చంద్రిక తో పేషెంట్ లు ఎవరైనా వస్తే కాల్ చేయమని అది కూడా ఎమర్జెన్సీ అయితే నే చెయ్యమని చెప్పింది…. దానికి చంద్రిక సరే మేడమ్ అని ఫోన్ పెటేసింది.

చంద్రిక : మేడమ్ ఈరోజు రాదు అంట మన కృష్ణ గాడు బ్రతికి పోయాడు….

రమ్య : వాడికి విషయం తెలిస్తే ఈవెనింగ్ డ్యూటీ కి కూడా రాడు అక్క.

చంద్రిక : హహ

*******************

మధ్యాహ్నం అయింది ముగ్గురు లంచ్ చేద్దాం అని
కూర్చున్నారు…..రమ్య చంద్రిక బాగానే ఉన్నారు కానీ కీర్తన కి ఎందుకో కొత్తగా అనిపించింది వాళ్ళని చూస్తే అందుకే మాట్లాడకుండా మౌనం గా తింటుంది.

రమ్య : ఏంటి కీర్తనక్క ఎం మాట్లాడకుండా తింటున్నావ్.

కీర్తన : ఎం లేదు

చంద్రిక : కీర్తు ఎం అయిందే

కీర్తన : ఏంటో అమ్మ మీ ప్రవర్తన లు పోకడలు నాకు పట్టటం లేదు.

రమ్య : హహహ అక్క ఆ కృష్ణ గాడి గురించే అంటుంది.

చంద్రిక : అబ్బా కీర్తు వాడి గురించి వదిలేయ్ వాడు ఎదో సరదాగా చేస్తాడు…. వాడి మనసు లో ఎం ఉండదు.

కీర్తు : రమ్య కి అంటే పెళ్లి కాని పిల్ల నీకు పెళ్లి అయింది కదా చందు…. మీ ఆయనకి తెలిస్తే.

రమ్య : అబ్బా అక్క నువ్వు ఎక్కువ ఉహించుకుంటున్నావ్.

కీర్తు : మరి వాడు మిమ్మల్ని అక్కడ ఇక్కడ చేతులు వేసి నొక్కుతుంటే సినిమా చూసినట్లు చూడమంటార.

చంద్రిక రమ్య వైపు నవ్వుతూ మాట్లాడకుండా చూస్తుంది.

కీర్తు : ఏంటి ఎం మాట్లాడట్లేదు

చంద్రిక : ఎం చెప్తే నీకు అర్ధం అవతాది అని ఆలోచిస్తున్న.

రమ్య : అదేం లేదు అక్క నేను చెప్తా ఉండు.

చంద్రిక : చెప్పు తల్లి ఎలాగో కాలి నే కదా క్షుణ్ణం గా చెప్పు…..

రమ్య : అసలు టూ ఇయర్స్ బాక్ ఈ హాస్పిటల్ లో కృష్ణ వాళ్ళ ఫాథర్ లాబ్ టెక్నీషియన్ గా ఉండే వారు అంట…. అప్పటికి నేను ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు…

కీర్తన తింటూ వింటుంది.

రమ్య : అప్పట్లో జయ అని ఒక నర్స్ ఉండేది

చంద్రిక : జయ సుజాత ఇద్దరే కదా

రమ్య : హ నేను వచ్చాక కొన్ని రోజుల కి సుజాత మానేసింది…

చంద్రిక : హ

రమ్య : హ అయితే కృష్ణ వాళ్ళ ఫాథర్ హార్ట్ ఎటాక్ తో చనిపోతే మన కళ్యాణి మేడమ్ వీడికి ఆ జాబ్ ఇచ్చింది…..

కీర్తన : ఓహ్

చంద్రిక : అక్కడే మొదలయింది కధ జయ కి మొగుడు లేడు…..ఇంక మన కృష్ణ గాడితో నే వేటకారాలు సరసాలు ఆడేది.

1 Comment

  1. Next Part Eppudu Post chestaru waiting for next part

Comments are closed.