నర్సింగ్ హోమ్ 374

రమ్య : హహహ ఇక నుంచి మెల్లగా గుట్టు సాగించాలి.

చం : ఇంత కి సార్ ఎం చేశారు పొద్దున్నే త్వరగా వెళ్లి.

రమ్య : ఎం చేస్తాడు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అమ్మాయి ఉంది గా దాంతో నే అంట.

చం : లవ్ ఆ

కృష్ణ : అంత లేదు జస్ట్ టైమ్ పాస్

చం : అవునా

కృష్ణ : హహ అవును చంద్రక్క సినిమా కి తీసుకెళ్లమంది.

చం : ఓహ్ చూపించావ సినిమా

రమ్య : హహహ

కృష్ణ : హహ లేదక్క ఇంకా సీల్ ఓపెన్ చెయ్యలేదు.

చం : లేట్ ఎందుకు త్వరగా చేసేయ్ మరి.

కృష్ణ : చూడాలి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ల గురించే భయపడుతుంది.

రమ్య : నువ్వు ధైర్యం చెప్పరా కడుపు అయితే మనం చూసుకుందాం లే..

చం : హహహ

కృష్ణ : ఓసి నీ యమ్మ హహహ

చం : అంతే కదరా భయం ఎందుకు ఆ మాత్రానికి.

కృష్ణ : దెంగాలి అక్క….నెక్స్ట్ వీక్ లో ప్లాన్ చెయ్యాలి….. కాని బయటకి రావటం చాలా కష్టం.

రమ్య : ఏ ఫ్రెండ్ ఇంటికో చదువుకోడానికి వెళ్తున్నా అని నైట్ అక్కడే ఉంటా అని చెప్పమను రా…
తిన్నగా మన హాస్పిటల్ కి తీస్కొచెయ్.

చం : హ ఈ ఐడియా ఎదో బాగుంది రా నెక్స్ట్ వీక్ అంత నేనే ఉంటా నైట్ డ్యూటీ లో ఏమైనా హెల్ప్ చెయ్యనా…

కృష్ణ : హహహ సరేలే చెప్తా ఏదొకటి.

రమ్య : వీడు ఇంక మనల్ని మరచిపోతాడు ఏమో అక్క..

చం : హహహ అవునే

కృష్ణ : ఏంటే లంజ అల అంటావ్

రమ్య : నిజమే కదా రా కొత్త గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చింది…. పైగా కీర్తనక్క ని కూడా ట్ర్య్ చేస్తావ్….. ఇంక మేము ఎందుకు గుర్తుంటాం.

కృష్ణ : ఎంత మంది వచ్చినా మీ ఇద్దరే నా మొదటి పెళ్ళాలు.

చం : అబ్బా ఫస్ట్ ప్లేస్ అంట.

కృష్ణ : నిజం చంద్రక్క ఎంత మంది ఉన్నా నీ గుద్ద దెంగాకుండా ఉండలేను రమ్యక్క పూకు దెంగకుండా ఉండలేను.

రమ్య : చాల్లే ఉన్నదానికంటే ఉంచుకున్న దానికే విలువ ఎక్కువ రా.

చం : హహహ బాగా చెప్పావ్ రమ్య

కృష : అయితే సరే మీ ఇద్దర్నీ ఉంచుకుంటా అప్పుడు మీకే విలువు ఎక్కువ కదా.

రమ్య : హహహ ఇలాంటి మాటలు చెప్పే అమ్మాయిల్ని పడగొడతావ.

చం : హ కానీ కీర్తు ని పడగొట్టలేవ్ రా.

కృష్ణ : చూద్దాం ఏదో రోజు మీ ముందే కీర్తనక్క గుద్ద దెంగుతా ఏమో.

రమ్య : ఆసకి హద్దు ఉండాలి బాబు….. సళ్ళు మీద చెయ్యి వేస్తేనే మహా పాపం లా చూసే పతివ్రత ని నువ్వు ఏకంగా గు* మింగుతావ్ అంటే… కష్టం.

కృష్ణ : ఛాలెంజ్ ఆ

1 Comment

  1. Next Part Eppudu Post chestaru waiting for next part

Comments are closed.