నర్సింగ్ హోమ్ 396

చంద్రిక : కొందరు లేడీస్ కి మత్తు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినాక వీడి ముందే వాళ్ళ డ్రెస్ లు విప్పి నొక్కుకో బాగుంటాది అని చెప్పేది అంట.

రమ్య : హహహ అవునా

కీర్తు : ఎంత ఘోరం చూడు

చంద్రిక : వాడే చెప్పాడు…..ఇలా చేసేది అక్క ఆ అంటీ… నేను మొదట్లో తెలీక బాగుంది అని వచ్చిన అందరివి అలా పిసుకుతూ ఉండే వాన్ని అని..

రమ్య : అయితే సుజాత ఆంటీ నే అలవాటు చేసిందా.

కీర్తు : నువ్వు చెప్పు నీ కధ మధ్యలో ఆపేశావ్.

రమ్య :హ అలా మొదటి సారి నాకు నైట్ డ్యూటీ పడింది…. పేషెంట్ లు ఎవరూ లేరు హాస్పిటల్ మొత్తానికి సింగల్ నర్స్ ని నేనే…. పక్కనే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మార్చురీ ఉంది అని గుర్తుకు వచింది అంతే డమాల్ నా గుండె జారిపోయింది…

రమ్య తన మొదటి సారి నైట్ డ్యూటీ చేసిన అనుభవం గురించి చెప్తుంది…..కీర్తు చంద్రిక ఇద్దరు వింటున్నారు

రమ్య : ఆ రోజు ఉన్నట్లు ఉండి నాకు భయం వేయటం మొదలు అయ్యింది అక్క ఎం చెయ్యాలో తోచలేదు అసలే కొత్త కదా.

కీర్తు : ఎం చేసావే మరి

రమ్య : ఇంకేం చేస్తాను జయ ఆంటీ కి ఫోన్ చేసాను.

చంద్రిక నవ్వుతూ వింటుంది

కీర్తు : హా చేసి

రమ్య : చేసి ఆంటీ తో నాకు ఒంటరిగా ఉండాలంటే భయం గా ఉంది ఆంటీ అని చెప్పాను.

చంద్రిక : అప్పుడు టైమ్ ఎంత అయిందే

రమ్య : ఒంటి గంట అవుతుంది కావచ్చు ఒక వైపు లోపల నుంచి ఏవేవో శబ్దాలు వస్తున్నాయి.

కీర్తు : హహహ భయం తో ఉంటే అన్ని అలాగే ఉంటాయి లే…. ఇంతకీ జయ ఆంటీ ఎం చెప్పింది.

రమ్య : ఎం అంటాది తప్పదు అమ్మ నైట్ డ్యూటీ అంటే అలాగే ఉంటాది అని చెప్పి ఫోన్ పెటేసింది.

కీర్తు : అయ్యో మరి ఎం చేశావ్

రమ్య : ఇప్పుడు అంటే టీవీ ఉంది కాని అప్పుడు టీవీ కూడా లేదు….. మళ్ళీ జయ అంటీ కె ఫోన్ చేసాను.

కీర్తు : హా

రమ్య : అప్పుడు ఆంటీ పోని కృష్ణ గాడికి ఫోన్ చేసి పంపించన అని అడిగింది.

కీర్తు : ఆహా నువ్వు ఎం అన్నావ్

రమ్య : ముందు వద్దు ఆంటీ అని అన్నాను కానీ నాకు వేరే మార్గం లేక ఈ టైమ్ లో వాడు వస్తాడా అని అడిగాను.

కీర్తు : హ తను ఎం అంది

రమ్య : వస్తాడు కానీ కాస్త చనువు గా ఉంటావు అంటేనే వస్తాడు అని చెప్పింది.

కీర్తు : అమ్మో అంత సూటిగా ఆడిగేసిందా.

రమ్య : అవును అక్క నేను అలా అయితే వద్దు ఆంటీ అని చెప్పేసి ఫోన్ పెటేశాను.

కీర్తు : ఆవిడ లాగే అందరూ ఉంటారు అనుకుంది ఏమో

చంద్రిక : హహహ

రమ్య : కానీ నాలో భయం మాత్రం ఎం తగ్గలేదు.

కీర్తు : మరి ఎం చేసావే అలా

రమ్య : ఎం చెయ్యటం ఏంటి కాసేపటికి కృష్ణ గాడు వచ్చాడు

కీర్తు : ఓహ్ అయితే అది వాడికి ఫోన్ చేసిందా

రమ్య : హ వచ్చి అక్క అక్క అని పిలుస్తుంటే నాకు పోయిన ప్రాణం తిరిగి వచ్చింది అక్క.

చంద్రిక : పిరికి దానివి

1 Comment

  1. Next Part Eppudu Post chestaru waiting for next part

Comments are closed.