నర్సింగ్ హోమ్ 384

కీ : ఏంటి అండి మీకు వేలాపాల లేకుండా

మొ : ప్లీస్ కీర్తి కాసేపు

కీ : ఇప్పుడా

మొ : హ

కీ : అబ్బా బాబు ఉన్నాడు

మొ : వాడిని మీ అమ్మ దగ్గర పడుకోబెట్టు…

కీర్తు మొత్తుకుంటు సరే ఉండండి అంటూ…. జనా ని ఎత్తుకొని పక్క గది లో నులక మంచం మీద పడుకున్న వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర వేసింది.

ముసలిది ఎం అయింది అని అడిగింది

కీర్తు మీ అల్లుడు ఫోన్ చేసాడు అని చెప్పి తన గది లోకి వచ్చేసి ఫోన్ తీసింది…… పెళ్ళం కోసం ఆకలి తో చూస్తున్నాడు సత్తిబాబు.

మొ : వేసేసావా

కీ : హ

మొ : జాకెట్ విప్పు

కీర్తి పైట పక్కకి తీసి జాకెట్ విప్పేసింది…… సత్తిబాబు మొడ్డ ని బయటకి తీసి పెళ్ళం సళ్ళు చూస్తూ కొట్టుకుంటున్నాడు….

కీర్తు : ఎంత ఆవేశం ఉందండీ మీ దానికి ఇలా జాకెట్ విప్పిన వెంటనే లేచి నుంచుంది.

మొ : నీ సళ్ళు చూస్తే ఎవడికి అయినా లేస్తాది.

కీర్తు నవ్వుకుంటూ తన సళ్ళు వంక చూసుకుంది….

కీర్తు : ఉరుకోండి మరి చెప్తారు వినే వాళ్ళు ఉంటే…

మొ : కొంచెమ్ వెనక్కి జరిగి కూర్చో (అంటూ మొడ్ద నాలుపుకుంటున్నాడు).

కీ : అబ్బా చాల్లేండి ఎదో కొత్తగా చూస్తున్నట్లు….

మొ : ఇప్పుడు ఎం అయ్యిందే నా పెళ్ళం సళ్ళే కదా నేను చూస్తుంది…..

కీ : హ లేకపోతే అక్కడ అమ్మాయిల వి చూస్తున్నారా ఏంటి.

మొ : చాల్లే ఇక్కడ పై నుంచి కింద వరకు కప్పుకునే ఉంటారు ఇంకేం చూస్తాం.

కీ : హహహ

మొ : కొంచెమ్ చేత్తో నలుపుకోవే.

కీ : హే పోండి చూస్తే చూడండి లేదంటే పేటేయండి….

మొ : హ అలా అనకే కాసేపు కారిపోయే వరకే నే ప్లీస్ ఒకసారి నలువుకోవే.

కీ : అబ్బాబ్బా మీతో పెద్ద తలనొప్పి ఐపోయింది అండి…..(అంటూ తన బలసిన రొమ్ముల మీద చెయ్యి వేసుకుని సుతారంగా ఒత్తుకుంది).

మొ : అబ్బా కీర్తు పక్కన ఉంటే గట్టిగా పిసికేసి వదిలే వాడినే..

కీ : ఇంకా ఎన్ని రోజులు అండి ఇలా మనం ఫోన్ లొనే కాపురం చేసుకోవాలి….మీరు వెళ్లి రెండు సం ఐపోయాయి….ఒక్కసారి కూడా ఇంటికి రాలేదు..

మొ : తెలుసు కదే కేస్ నడుస్తుంది అని…. వచ్చే నెల లో ఏదొకటి తెలుస్తాది…. గెలుస్తాం అనే అనుకుంటున్నాం.

కీ : గెలవకపోతే

1 Comment

  1. Next Part Eppudu Post chestaru waiting for next part

Comments are closed.