నర్సింగ్ హోమ్ 373

కీర్తన : అవునా (ఆశ్చర్యం తో)

రమ్య : హహహ హా అవును అక్క పాపం కృష్ణ గాడు మొదటి లో చాలా అమాయకంగా వాడి పని వాడు చేసుకునే వాడు…..ఈ జయ వెళ్లి వాడితో ఊరికే మాట కలిపి డిస్టర్బ్ చేసేది ప్రతి
సారి.

కీర్తన : బాగా ఇది ఎక్కువ ఏమో

రమ్య : హా…. వాడిని ఎలా చెడగొట్టేది తెలుసా చంద్రక్క.

చంద్రక్క : నాకు వాడు అంత చెప్పాడు లేవే నువ్వు దీనికి చెప్పు.

రమ్య : ఎవరైనా ఆడవాళ్లు క్లినిక్ కి వస్తే వాళ్ళకి ఇంజక్షన్ చేయటానికి వీడిని కూడా హెల్ప్ కి తీసుకు వెళ్ళేది…

కీర్తన : అయ్యో నిజమా

రమ్య : హా

చంద్రిక : హా వాడే చెప్పాడు….. వీడి ముందే వాళ్ళ బట్టలు విప్పించటం లాంటివి చేసేది అంట….

కీర్తన : బాబోయ్

రమ్య : అలాగే చనువు పెరిగి వీడు కూడా తన తో క్లోజ్ గా ఉండే వాడు…..

చంద్రిక : ఆ సుజాత కూడా అలాంటిదే అంట గా

రమ్య : ఆవిడ బయట పడేది కాదు గాని….తను అంతే…

కీర్తన : మొత్తానికి మనవాడికి నొక్కటం అనే జబ్బు అంటించారు……

రమ్య : హహహ నొక్కటం ఏంటి ఎక్కటం తొక్కటం కూడా.

చంద్రిక : హహహ

కీర్తు : ఏంటే నువ్వు అంటుంది.

రమ్య : అవును అక్క కృష్ణ గాడి తో జయ ఆంటీ హాస్పిటల్ లొనే వేయించుకునేది…

కీర్తు : అమ్మో నిజమా

చంద్రిక : నైట్ డ్యూటీ లొనే….. ఒక్కోసారి ఎవరు ఉండకపోతే వాడిని పిలిపించుకునేది.

కీర్తు : అయ్యో పిల్లాడిని పాడు చేసింది కదా ఆ లంజ ఎవరో.

రమ్య చంద్రిక లు ఒకరి ని చూసి ఒకరు నవ్వుకున్నారు.

కీర్తు : అది సరే వాళ్ళు అంటే అలాంటి వాళ్ళు అనుకుందాం కానీ మీకేం అయింది.

రమ్య : హహహ అది ఇంకో కధ

చంద్రిక : హహహ

కీర్తు : చెప్పండి ఎందుకు నవ్వుతున్నారు….

చంద్రిక : ముందు నువ్వు వచ్చావ్ కాదే నువ్వే చెప్పు.

రమ్య : అదే చెప్తున్న

రమ్య : నేను కొత్తలో నీలాగే వాడికి దూరంగా ఉండే దాన్ని అక్క….నాతో కూడా బాగానే మాట్లాడే వాడు చేతులు పట్టుకోవడం భుజం మీద చెయ్యి వెయ్యటం అవి స్లో గా అయ్యాయి కానీ అక్క అని మాత్రమే పిలిచేవాడు కానీ ఇంకేం చేసే వాడు కాదు

కీర్తు : హ మరి

రమ్య : మొదట్లో ఒకసారి నా ముందే ఆ జయ ఆంటీ ని వాడు నొక్కుతుంటే నేను నీలాగే షాక్ అయ్యాను…..తర్వాత తెలిసింది ఆవిడే వీడికి అలవాటు చేసింది అని…

చంద్రిక : నీ మొహం జయ కాదు సుజాత అంట….

రమ్య : అవునా

చంద్రిక : అదే గా చెప్తున్న ఆవిడ అలాంటిదే అని

కీర్తు : ఎం చేసింది అంట

1 Comment

  1. Next Part Eppudu Post chestaru waiting for next part

Comments are closed.