సింధు 1002

అని నన్ను పక్కన ఉన్న వంటింటి గద్దె మీద వంగొ పెటాడు ఇంకొ కాళు లేపి గద్దె మీద పెట్టి నా పిర్ర మీద కొట్టాడు అలా కొట్టకు రా నిన్నటి నుండి నొప్పిగా ఉంది చాలా అన్నాను నిపిర్ర చూస్తె కొట్టక్యండా ఉందలెనె నా లంజా అంటూ అమల్లి కొట్టాడు అమ్మా అని అరిచాను వాడి మొడ్డని నా పూకులొకి దింపేసాడు బయటకి తీయకుండా లొప్స్లి లొపలే దెంగుతున్నాడు అది అలా దెంగు వాచిపొవాలి అలా లొపలకి ఇంకా లొపలకి నూకు అబ్బా హమ్మ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ ఇంకా లొపలికి తొయురా దెంగు ఇరగ దెంగు చింపేయు అంటూ అరుస్తున్నా లంజా నీ పూకు పగిలిపొవాలి అంటూ అరుస్తూ గట్టిగా నా పిర్రలని పిసుకుతూ దెందుతున్న్సడు న జుట్టు పట్టుకొని నా తలని పైకి లేపి నస్ పెదాలని అందుకొని కిరికాడు నా సల్ల్ని పిసుకుతున్నాడు లంజా ఎమున్నవె నువ్వు పరిమినెంట్ గా నాదానివె రొజూ దెంగుతా లంజ నిన్ను అంటూ అరుస్తూ పిర్రల మీద కొడుతూ దెంగుతున్నాడు నేను నీ లంజని ఇష్టం వచ్చినట్లు దెంగు నా పుకూ నీదె దెంగు పగిలిపొవాలి అంటూ అరుస్తున్నను నాకు కారిపొయింది వాడు రెండు చేతులతొ నా నడుముని పట్టుకొని గట్టిగా పిసుకుతూ దెంగ్తున్నాడు లంజా నీ మొగుడికి మగతనం లెనందుకు నువ్వు నాకు దొరికావు నీ మొగుడికి దణ్ణం పెట్టలి నీ పూకు దెంగుతుంటె స్వరగం లొ ఉన్నట్టు ఉందె అంటూ నా నడుముని గట్టిగా పిసుకుతూ రెందు పొటులు గట్టిగా పొడిచి కార్చేసాడు వాడి మొడ్డ నా రసాలతొ మెరుస్తుంది వాడి రసం నా రసం కలిసి నా తొడల మీద కారాయి

మొత్తం వంటింటిని నాశనం చేసావు పదా వెల్లి కడుక్కొ అన్నాని అరుణ్ వంటింటి నుండి బయట ఉన్నా కామన్ బాత్ రూం లొకి వెల్లాడు నేను నా చీరని తీసుకొని బెడ్ రూం లొకి వెల్లి చీరని పక్కన పాడేది బాత్ రూం లొకి వెల్లి స్నానం చేసి వచ్చి వెరె చీర కట్టుకొని బయటకి వచ్చాను బయట హాల్లొ అరుణ్ కుర్చీలొ కూర్చొని టి.వి చూస్తున్నాడు నేను టిఫిన్ చెసుకొస్తా అని వంటింటి లొకి వెల్లి అక్కడ కింద పడిన రసాలను తుడిచేసి టిఫిన్ చెసి తీసుకొచ్చి అరుణ్ కి ఇచ్చీ నేను కూడా వాడి పక్కనే కూర్చున్న ఇద్దరం టిఫిన్ చెస్తున్నాం కాని ఏమి మాట్లాడుకొవడం లేదు మెల్లిగా అరుణ్ సారి అన్నాడు ఎందుకు అని అడిగాను కొంచెం రఫ్ గా హండిల్ చేసాను కదా అన్నాడు పర్లెదు నాకు పెల్లి అయి ఆరు నెలలు అయినా మా అయన ఒక్కసారి కూడా నా వంటి మీద చేయి వేయలేదు నువ్వు ఎలా చేసిన నాకు ఒ.కె అన్నాను మీవారు డాక్టర్కి చుపించవచ్చుగా అని అడిగాడు అన్నీ అయ్యాయి ఎవరికి చూపించిన ఫలితం ఉండదు అన్నారు మరి మీ ఇంట్లొ తెలుసా అని అడిగాడు నాకు మావారికి తప్ప ఇంకెవరికి తెలీదు అన్నాను భయ్య వాల ఇంట్లొ కూడా తెలీదా అని అడిగాడు తెలీదు అన్నాను అది తెలీక మా అత్తగారు అడుగుతూ ఉంటారు మరి నిన్ను ఎందుకు చేసుకున్నాడంటా అని అడిగాడు సమాజం కొసం పెళ్ళి చేదుకొకుంటె తెలిసిపొతుంది అని సమ్మజం కొసం ఒక ఆడపిల్ల జీవితాన్ని నాశనం చేయడం న్యాయం కాదు పురుగులు పడి చస్తాడు అన్నడు సరిగ్గా మాట్లాడు ఆయన నాకు తాళి కట్టిన భర్త అయ్యన్ని ఎమయినా అన్నావంటె నేను ఊరుకొను అని కొపంగా తిట్టాను సారి అన్నాడు నేను ఎమి మాట్లాడలెదు ప్లీస్ రా సిందు సారీ అన్ననుగా క్షమించు అన్నాడు ఇంకొసారి నా భర్త గురించి చెడుగా మాట్ల్కాడితె శహించేది లేదు అన్నాను సారీ ఇంకొసారి భయాని ఎమి అనను అన్నాడు అయినా భయ్య అదృష్ట వంతుడు అన్నాడు మరి నిలాంటి అందాల రాసి దొరికింది అంతె కాక నీకు ఎలాంటి సుఖం ఇవ్వకున్నా ఒక్క మాట కాడ అననివ్వట్లేదు ఆన్నాడు నేను ఎమి అనలేదు అలాగె తింటూ కూర్చున్నం ఒక 10 నిమిషాలకి అయిపొయింది వెల్లొ ప్లేట్స్ సింక్ లొ పాడెసి వచ్చి హాల్లొ కూర్చున్నం టి.వి చూస్తున్నం భయ్య ఎప్పుడు వస్తాడు అన్నాడు అయ్యొ అంటూ బెడ్ రూంలొకి పరిగెత్తుకుంటూ వెల్లి ఫొన్ చూసాను 5 మిస్డ్ కాల్స్ ఉన్నయి అబ్బా ఇప్పుడు ఎమి చెప్పాలి అనుకున్నాను ఆలొచిస్తూ ఉన్నాను ఎమయింది అని అడిగాడు అరుణ్ మా అయనవి 5 మిస్డ్ కాల్స్ ఉన్నయి ఎంచెప్పలొ అర్థం కావడం లేదు అన్నను మార్కెట్ కి వెల్లను అని చెప్పు అన్నాడు సరె అని మా అయనకి ఫొన్ చేసాను కాసెపటికి ఫొన్ లిఫ్ట్ చేసాడు హాలొ అన్నాను హాయ్ డార్లింగ్ ఎంటి ఫొన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు అనాడు ఫొన్ ఇంట్లొ మర్చిపొయి మార్కెట్ కి వెల్లాను సారీ అని చెప్పాను పర్లెదు డార్లింగ్ ఉరికెనె చెసాను అన్నాడు అప్పుడె అరుణ్ నా నడుముని గట్టిగా నొక్కాడు స్ అబ్బా అన్నాను మావారు ఎమయింది అని అడిగాడు చీమ కుట్టింది అన్నాను అరుణ్ నా నడుముని పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు వేలుని నా బొడ్డులొ కుచ్చుతున్నాడు మెడ మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు నాకు నొటిలొంచి మాటలు రావడం లేదు మావారు నేను రెపు ఉదయం వస్తాను హల్లొ హల్లొ అంటున్నరు హా హల్లొ ఇక్కడ సిగ్నల్ వీక్ గా ఉన్నయి మల్లి చేస్తా అని ఫిన్ కట్ చేసాను వెంటనే నా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ నాలుకని నా నొటిలొకి తొసాడు నేను వాడి తలని పత్తుకొని వాడి నాలుకని చీకుతున్నాను వెంటనె వాడిని తొసెసాను ఎమయింది అన్నాడు రాత్రాంతా నిద్ర పొనివ్వలేదు ఇందాకకూడా దుమ్ము దులిపి వదిలావు ఇప్పుడు వదిలెస్తె మల్లి మీదెక్కుతావు నావల్ల కాదు తట్టుకొవడం అన్నాను అబ్బా ప్లీస్ రా దీనిని చూడు ఎలా ఊగుతుందొ అన్నాడు దానికెం పని ఉంఫి దూరిపొవడం తప్పా అన్నాను అయినా ఫొన్ మాట్లాడెటప్పుడు ఎంటాది అన్నాను ఎదొ సరదాకి అన్నాడు మావారికి అనుమానం వస్తె అన్ని సరదాలు తీరుతాయి అన్నాను నీ మీద అనుమానం ఉందా అని అడిగాడు లెదు వస్తె అన్నాను వచ్చినప్పుడు చూసుకొవచ్చుగ్గని ఇప్పటి సంగతి మాట్లాడు అన్నాడు వ్మ్ సంగతి అన్నాడు అదె ఒక్ రౌండ్ వేస్తానే అన్నాడు అబ్బ నా వల్ల కాదు బాబు నువ్వు ఇంటికి వెల్లిపొ లేకుంటె నన్ను టెంట్ చేస్తావు అన్నాను ప్లీస్ రా ఒక రౌండ్ వేసి వెలిపొతా అన్నాడు అదెమి కుదరదు మావారు రెపు ఉదయం వస్తాడంటా నైట్ వరకు రాకు నేను రెస్ట్ తీసుకుంటా అన్నాను అబ్బా పీస్ అన్నాను నేను వాడిని బయటకి పంపించి డొర్ లాక్ చేసుకున్నాను వాడికి ఫొన్ చేసి నాకు వంట చేదె ఒప్లిక లేదు 2 కి ఫుడ్ తీసుకొని రా అన్నాను సరె అని ఫొన్ పెట్టెసాడు నేను వెల్లి బెడ్ పై పడిపొయా బాగ అలసిపొయెసరికి త్వరగ నిద్ర పట్టింది ఫొన్ మొగితె లేచాను ఎవరబ్బ మంచి నిద్రలొ డిస్ట్రబ్ చేసారు అనుకుంటూ ఫొన్ లిఫ్ట్ చేసాను వెజ్ తెవాలా నాన్ వెజ్ తెవాలా అన్నడు ఎవరునువ్వు అన్నాను అరుణ్ ని అన్నాడు ఇప్పిడె కదా వెల్లావు మల్లి అప్పుడె వ్హేసావేంటీ అన్నాను నిద్ర మబ్బుతొ మేడం టైం 5 అవుతుంది అన్నాడు నిద్ర మబ్బు మొత్తం వదిలింది లేచి చూస్తె 5:10 అవుతుంది సరె నువ్వు ఎది తింటె అదె తీసుకురా అన్నాను నాన్ వెజ్ ఒకె నా అన్నడు ఒకె అన్నాను సరె ఒక 20 నిమిషాలలొ వస్తా లేచి రెడి అవు అన్నాడు సరె అని లేచి బాత్ రూంకి వెల్లి ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చి దైనింగ్ టెబల్ మీద ప్లేట్స్ వాటర్ పెట్టాను వాడికొసం వెయిట్ చెస్తున్నను బాగ ఆకలి అవుతుంది టి.వి ఆన్ చేసి చూస్తున్న ఇంతలొ బెల్ మొగింది డొర్ ఒపెన్ చేసాను అరుణ్ వచ్చాడు లొపలకి పిలిచాను ఇంతసెపా ఇక్కడ ఆకలితొ చద్తున్నా అన్నాను సరె త్వరగ పెట్టు అని కవర్స్ నా చేతికొ ఇచ్చాడు వాటిని తీసుకొని వడ్డించాను ఇద్దరం తినడానికి కూర్చున్నం వాడు ఫస్ట్ నాకు తినిపించాడు అబ్బయి గారికి ప్రేమ ఎక్కువయినట్టుంది అంటె నాకు నీమీద ప్రేమ లేదా అన్నాడు ఉందా అన్నాను చాలా ఉంది అన్నాడు ఉంటె నన్ను లం…..అనటు చేయవు అన్నాను ఎం చేయను అన్నాడు అదె నిన్న రాత్రి ఈరొజు ఉదయం చేసాను అన్నాడు నన్ను దెంగ లేదా అన్నాను అవును అన్నాడు మరి అప్పుడు అనలేదా అన్నాను సారీ రా అప్పుడి ఫ్లొ లొ వచ్చింది అన్నాడు సరె అన్నాను మెల్లిగా తిని టి.వి చూస్తూ కూర్చున్నాం కాసెపటికి నా తొడమీద చేయి వేసాడు నేను చేతిని తీసి ఇప్పుదు కాదు రాత్రి కి అన్నాను అబ్బా ఒకె ఒక్క రౌండ్ అన్నడు లేదు అన్నాడు నన్ను దగ్గరకి లాకొని నా పెదాల మీద ముద్దు పెడుతూ నా సన్నుని పట్టాడు నేను తొసెది చెప్తె వినవా నువ్వు ఇక్కడ ఉంటె ఇలాగె చేస్తావు వెల్లి నైట్ కి రా అన్నాను ప్లీస్ అంటూ బ్రయిమిలాడాడు నేను ఒప్పుకొలేదు సరె అని ఒక ప్యాకెట్ ఇచి నైట్ కి ఇది కట్టుకొ అని చెప్పి వెల్లిపొయాడు నేను ఒపెన్ చేసి చూసాను రెడ్ కలర్ సారీ ఉంది చాలా బాగుంది మంచి టేస్ట్ ఉంది అనుకున్నాను మల్లి వెల్లి పడుకున్నాను 8 కి అరుణ్ ఫొన్ చేస్తె లేచాను ఎం తింటావు అని అడిగాడు అలా అయితె ఎలా అన్నాడు సాయంత్రం తిన్న బిర్యాణి అరగలేదు ఎమి తినను అన్నాను నువ్వు తినేసి రా అన్నాను నేను రావడం కాదు నువ్వు ఫ్రెధ్ అయి నేను ఇచ్చింది కట్టుకొని టెర్రస్ పైకి రా అన్నడు ఎందుకు అన్నాను నీకు ఒక సర్ప్రైజ్ అన్నాడు ఎల్పుడు రావాలి అన్నాను ఎంత త్వరగా వతె అంత త్వరగా రా అన్నాడు సరె ఒక 20 నిమిషాలలొ వస్తా అని చెప్పి ఫ్రెధ్ అయి నీట్ గ రెడి అయి 20 నిమిషాలలొ టెర్రస్ పైకి వెల్లాను నేను అక్కడ చూసి షాక్ అయ్యాను