సింధు 1001

నేను లేచి కబొర్డ్ నుండి నా నైటి తీసుకొని బాత్ రూంకి వెల్లి నాది కడుక్కొని నైటి వేసుకొని బయటఖి వచాను అరుణ్ బెడ్ మీద పడుకున్నాడు నీకు బుద్ది ఉందా అనాను ఎమయింది అన్నాడు మా అయన సంసారానికి పనికి రాడు అని చెపానుగా నీ రసాన్ని లొపల వదిలావు నాకు కడుపు వచ్చి అది ఎవరి వల్ల వచ్చింది అన మావారు అడిగితె ఎం చెప్పాలి అన్నాను టెన్షన్ పడకు సిందు అంటూ బెడ్ దిగి ప్యంట్ తిసుకొని అందులొంచి ఒక పిల్ తీసి నాకు ఇచి ఇది వేసుకొ ప్రెగ్నన్సి రాదు అన్న్సాడు సరె అని వెసుకొని వాటర్ తాగి వాడిని చూసాను నగ్నంగ ఉన్నాడు వాడి అంగాన్ని చూసాను దానికి కాట బ్లెడ్ అంటి ఉంది నీదానికి బ్ల్వ్డ్ ఉందెంటి అని అడిగాను నీ పూకులొ నాన్నె పొరను చింపానుగా అందుకె అన్నాడు ఎం ప్రాబ్లం రాదుగా అని అడిగాను ఎమి రాదు బయపడకు అన్నాండు సరె నువ్వు వెల్లి దానిని కడుక్కొని రా అన్నాను సరె అని లేచి బాత్ రూం కి వెల్లి కడుక్కొని వచ్చాడు వాడిని చూసి పంట్ వేదుకొ అన్నాను నేను వేసుకొను నువ్వు కూడా నీ నైటి విప్పేయు అన్నాడు ఎందుకు అన్నాను ఇలాగె పడుకుందాం అన్నాడు ఎం వద్దు బట్టలు వేసుకొ అన్నాను లేదు అంటూ నా దగ్గరకి వచ్చీ ప్లీజ్ రా సిందు అంటు బ్రతిమిలాడాడు సరె అని విపెసాను లొపల ఏమి లేదు నాకు చాలా సిగ్గేదింది నేను ముడుచుకొని పన్నాను వాడు నా వెనక చేరి నా పైనుండి చేయి వేది గాటిగ పిసికాడు అబ్బా అలా పిసకకు చాలా నొప్పిగా ఉంది అన్నాను కాని వాటిని చూస్తె వదలబుద్ది కావడం లేదు ఆన్నాడు సరె కాని ఇక పడుకొ అన్నాను స్రె అన్నాడు వాడు ఇచ్చిన సుఖం వల్ల త్వరగానే నిద్ర పట్టింది సల్లి నొప్పిగా అనిపించి కల్లు తెరిచాను అరుణ్ నా సల్లని గట్టిగా పట్టుకొని పిండి పిసికినట్టు పిసుకుతున్నడు అబ్బా అలా పిసకకురా అన్నాను ప్లీజ్ రా సిందు కాస్త ఒపికపట్టు అన్నాడు మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అబ్బా అబ్బా అబ్బా నొప్పి మెల్లిగా మెల్లిగా అంటూ అరుస్తున్నాను వడిది నా తొడల మద్యలొ కుచ్చుకొవడం నాకు తెలిస్తుంది వాడిది అలా కుచ్చుతూంటె నాకు ఒల్లంతా తిమ్మిరెక్కుతుంది అబ్బా కిందొరకంగా మీదొరకంగా చంపుతున్నవురా అన్నాను నన్ను తన వైపు తిపుకొని నా పెదాలని అందుకొని చీడం మొదలు పెట్టాడు కింది పెదవిని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు పెదాలని వదిలి సల్లని నొటిలొకి తీసుకొని చీడం మొదలు పెట్టాడు ఒక సన్నుని చీకితూ ఇంకొ దానిని నొక్కుతున్నాడు స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అబ్బా అబ్బా మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అలాగె అల్లగె మిల్లిగా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ ఏం చీకుతున్నవు రా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్వర్గం లొ ఉనట్టు ఉంది బాగా చీకు ఇంకా ఇంకా అంటూ అరుస్తున్నాను వాడి చేతిని నా పూకు దగరకి తీసుఎల్లి పూకు రుద్దుతున్నాడు స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ అబ్బా మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ చంపేస్తున్నవురా అంటూ అరుస్తున్నాను వాడి చూపుడు వేలు పూకులొకి తొసాడు స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ అంటు మూలుగుతునానువాడు పూకులొ వేలిని ఆడిస్తునాడు మల్లి ఇంకొ వేలు జతచేర్చి ఆడిద్తున్నడు నా పూకులొ తెలుస్తుంది వేలు బయ్టకి తీసి నొట్లొ పెట్టుకొని చీకాడు చీ అలా చేస్తున్నవేంటి అన్నాను చాల బగుందిరా అన్నడు నేను ఒకటి అడగనా అన్నాడు అడుగు అన్నాను నాది చీకురా అని అడిగాడు చీ అలా ఏలా చేస్తారు అన్నాను ప్లీస్ రా బాగుంటది అన్నాడు నేను వద్దు అన్నాను ప్లీస్ రా అన్నాడు నా చేతిని వాడి మొడ్డా మీద వెసుకున్నడు వాడిద కాలిపొతుంది వాడు తిరిగి వెల్లకిల పడుకున్నాడు నేను వాడిది ఆడిస్తున్నాను నొట్లొ పెట్టుకొరా అన్నడు నేను వంగి వాడి నొటిలొకొ తీసుకున్నాను కొంచెం లొపలకి తీసుకొని బయటకి తీసాను స్ స్ స్ స్ స్ అలాగె స్పీడ్గా చీకురా అంటూ అరుద్తున్నాడు మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ దౌండ్స్ వద్తున్నయి నానొటి నుండి వాడు నా తలని పట్టుకొని గట్టిగా లొపలికంటూ తొస్తున్నాడు వాడి మొల ని లేపుతూ నాకు ఉపిరి ఆడడం లేదు నాలుగు ఊపులు ఊపి వదిలాడు నేను లేచి స్వాస తీసుకుంటున్నస్ను వాడు నన్ను పట్టుకొని వంగొ అని చెప్పి నా వెనకకి చేరాడు ఏం చెస్తున్నవు అన్నాను నిన్ను కుక్క దెంగుడు దెంగుతా అన్నాడు ఏంటా మాటలు అన్నాను అవునురా ఇప్పుడు నిన్ను కుక్క దెంగుడు దెంగుతా అన్నాడు నేను వాడిని చూసాను వాడు డాగి అంగిల్ లొ చేసుకుందాం రా అన్నడు అంటె అన్నాను చూపిస్తాను అని నా నడుముని పట్టుకొని అంగిల్ సెట్ చేసాడు వాడి మొడ్డని పట్టుకొని నా పూకుకి ఆనించాడు పైకి కిందకి రాస్తున్నాడు మొత్తం పూకు చీలిక పైన కిందకి మీదికి రాస్తున్నాడు స్ స్ స్ స్ ఇంకా ఎంత ఏఎపు రాస్తావురా తొయ్యీ అన్నాను కాని అసలు ఆటాలు అలా అన్నానొ తెలిదు అదె ఆలొచిస్తూ ఉన్నా ఇంతలొ వాడు కాసుమని లొపలికి పొడిచాడు అబ్బా మెల్లిగా అలా ఒకేసారి తొయకు అన్నాను వాడు నా నడుముని పట్టుకొని లొపలికి తొస్తున్నాడు మొత్తం బయటి కంటూ లాగి లొపలకి తొస్తున్నాడు ఇంకా లొపలకి తొయు హా అలాగె అబ్బా ఎమి దెంగుతున్నవురా అలాగె ఇంకా లొపలి మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అబ్బా స్ స్ స్ స్ స్ స్ లొపలకి అంటూ అరుస్తున్నాను ఏమున్నవె నీ పూకు దెంగినా కొద్ది దెంగాలనిపిస్తుంది ఇక రొజు దెంగులాటానే రొజూ దెంగుతా సిందు ఎముందె నీ పూకు అంటూ నా మీద వంగి నా సల్లని పట్టుకొని పిసకడం మొదలు పెట్టాడు సల్లని పట్టుకొని మదళ్ళ నుండి పిసుకుతున్నాడు చనుమొనలని తిప్పి తిప్పి వదిలాడు అది అలా పిసుకు అంటూ అరుస్తున్నాను నా వీపు మీద ముద్దులు పెడుతూ కొరికాడు చిన్న చిన్నగా కొరుకుతూ నా నడుము మొత్తం నాకుతున్నాడు నా పిర్రలమీదకి వచ్చి ముద్దులు పెడుతూ నాకుతున్నాడు వాడి చేతులని నా పిర్రల మీద వేసి పుకుతూ దెంగుతున్నాడు వాడి చేతులతొ గట్టిగా పిసుకుతూ లొపల ఎక్కడొ తగిలేల దెంగుతున్నాడు వాడి చేతితొ నా పిర్ర మీద ఒకటి కొట్టడు అబ్బ అంటు నా చేతితొ రుద్దుకుంటున్నాను నా చేతిని వాడి ఇంకొ చేతితొ పట్టుకొని మల్లి పిర్ర మీద కొట్టడు మొత్తం లాగి లాగి దెంగుతూ పిర్రమీద కొడుతున్నడు అబ్బా ఎలా కొట్టకు నొప్పిగా ఉంది అన్నాను అయినా వినడం లేదు అలా కొడుతూ ఒక నాలుగు సార్లు దెంగి కార్చుకున్నాడు