సింధు 1002

వచారు అని అడిగాను 20 నిమిషాలు అవుతుంఫి అన్నాడు ఏంటి ఈరొజు డొర్ పెట్టాకుండానే ఇప్పటి వరకు పడుకున్నావు అని అడిగారు ఎమి లేదు ఎందుకొ తినగానే బాగా నిద్ర వచ్చేసింది అన్నానునేను లేచి వంట చేస్తాను అన్నాను ఒకరి కొసం ఎక్కువ చేయు గెద్ట్ వస్తున్నాడు అన్నాడు ఎవరు అన్నారు చ్చాక చూస్తావుగ అన్నాడు ఒక గంటలొ వంట పనులు పూర్తి చేసెసాను నా వర్క్ అయిపొయింది మి గెస్ట్ ఎప్పుడు వస్తాడు అన్నాను ఇప్పుడె వస్తాడు అని బయటకి వెల్లాడూ ఒక 2 నిమిషాలలొ అరుణ్ ని తీసుకొని వచ్చాడు సిందు నీకు తెలిసిన వాడే అరుణ్ ని పిలిచాను ఇకడికి వచ్చాక పార్తి ఇవలేదుగా అందుకే పిలిచాను అన్నాడు వాడు నావైపు అసలు చూడడం లేదు టి.వి చూస్తూ కుర్చున్నాడు మావారు బెడ్ రూంలొకి వెల్లారూ నేను వంటింటిలొకి వెల్లాను ఐటంస్ తెద్దామని అరుణ్ నా వెనకాలే వచ్చాడు ఎంటి లొపలకి వచ్చావ్ బయటకి వెల్లు అన్నాను నన్ను కట్టిగా పట్టుకొని వాడి పెదాలతొ నా పెదాలని మూసేసి నా సల్లని పట్టాడు వాడి నాలుకని నా నొటిలొకి పొనిచ్చి నా నడుముని పిసుకుతూ నా ఆడతనం మీద చేయి వేసి పిసికాడు బయట డొర్ సౌండ్ వచ్చెసరికి నన్ను వదిలి రైస్ తీసుకొని బయటకి వెల్లడు మావారు అరుణ్ ని చూసి నువ్వెందుకు చెస్తున్నావు సిందు అని పిలిచాడు సిందు ఒకదాని తొ ఎంస్వుతుంది బయ్య అందుకె సిందుకి నేను హెల్ప్ చెస్తున్నాను అన్నాడు మల్లి సిందు అని పిలిచాడు నేను ఈ లొకం లొకి వచ్చి ఒక్కొకటి మెల్లిగా అన్ని డైనింగ్ టెబల్ మీదకి చేర్చాను తినడం మొదలు ఫెట్టాము అరుణ్ నా వైపు చుడకుండానె తింటున్నడు మావారు అరుణ్ ని అడుగా ఎం మాట్లడడం లేదు అని ఎం లేదు అని తింటున్నాడు మావారు అరుణ్ కాలెజ్ గురించి అడిగాడు మెల్లిగా తినడం పూర్తి చేసెసాము అరుణ్ చేయి కడుక్కొని వెలిపొయాడు నేను అన్ని సర్దెసి రూం లొకి వెలి పడుకున్నాను కాని అరుణ్ చేసిన పనులకి నిద్ర రావడం లేదు బాత్ రూం లొకి వెల్లి పని చేసుకొని వచ్చాను అయినా నిదర రావడం లేదు ఎం చేయాలొ అర్థం కావడం లేదు మెల్లిగా ఎప్పుఫొ నిద్రలొకి జారుకున్నాను.

ఉదయం లేచేసరికి 8 అయ్యింది ఫ్రెష్ బయటకి వచ్చి చూస్తె మావారు తీరిగ్గా టి.వి చూస్తున్నరు అఫిస్ లేదా అని అడిగాను నికు చెప్పడం మర్చి పొయ డార్లింగ్ నేను ఈరొజు బెంగూలూరు వెల్లాలి అన్నడు ఎందుకు అని అడిగాను అఫిస్ పని మీద అన్నాడు మల్లి ఎప్పుడు వస్తారు అని అడిగాను రెండు రొజులు పడుతుంది అన్నాడు రెండు రొజులు అంటె అరుణ్ గాడు నన్ను నలిపి నలిపి చంపేస్తాడెమొ అనుకున్నాను వాడు గుర్తు రాగానే నా సల్లు బర్వెక్కాయీ చీ ఇలా ఆలొచిస్తున్న అని నన్ను నేనె తిట్టుకున్నాను కాని తనువు కావాలి అంటుంది మనసు వద్దు అంటుంది చాల సందిగ్దం లొ ఉన్నాను దానిని తనువు చేదించి గెలిచింది కాస్త పిసికినందుకె చాల తౄప్తి దక్కింది ఇక పూర్తిగా వాడికి లొంగి పొతె అలా ఉంటుందొ అనుకున్నాను ఇంతలొ ఎప్పుడు వెల్తున్నారు అని అడిగాను ఈరొజు 7 గంటలకి బస్ ఉంది అన్నాడు సరె అని లేచి టిఫిన్ రెదీ చేస్తున్నాను మావారు అరుణ్ కి ఫొన్ చేసి అరుణ్ ఒకసారి ఇంటికి రా అని పిచాడు ఆ మాటలు నాకు విపించాయి ఇక ముగ్గుర్ కొసం అని టిఫిన్ చేసాను ఇంతలొనె అరుణ్ వచేసాడు వాడితొ మావారు మాట్లాడుతున్నాడు అరుణ్ నేను ఈరొజు బెంగూలూరు వెల్తున్నాను నువ్వు కొంచెం సిందు కి తొడుగా ఉంటావా అని అడిగాడు నేను బయటకి వచ్చి అరుణ్ నాకు తొడుగా ఉంటె మరి అరుణ్ వాల్లా మమ్మీ ఒకతి అవుతుందికదా అన్నాను అరుణ్ ని చూస్తూ నవ్వుతూ అవును ఆవిషయం నేను ఆలొచించలేదు అన్నాడు మమ్మి కూడా ఉరికి వెల్తుంది నేను నా ఫ్రెండ్ రూం కొ వెల్దాం అనుకున్నా కాని ఇప్పుడు సిందు కి తొడుగా ఉంటా అన్నాడు నన్ను చూస్తు నవ్వాడు నేను వంటింటి లొకి వెల్లాను మావారు బెడ్ రూం లొకి వెల్లారు అరుణ్ వంటింటిలొకి వచ్చి నన్ను వెనకనుండి పట్టుకొని మెడమీద ముద్దు పెట్టాడు నేను విడిపించుకొని రాత్రికి వస్తావుగా అప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు బయటకు వెల్లు మావారు చూస్తె బాగుండదు అన్నాను నిజంగానా అని అడిగాడు అవును అన్నాను థాంక్స్ సిందు అంటూ నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకొని నా పీదాలపై ముద్దు పెట్టాడు నేను వెనక్కి తొసేసి వెల్లు మావారు చూస్తె ఇక అంతె అన్నాను సరె అని బయటకు వెల్లాడు మావారు ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చాడు అందరం టిఫిన్ చేసెసి టి.వి చూస్తూ కూర్చున్నం నా ఆలొచనలన్నీ రాత్రికి జరిగెదాని గురించే ఉన్నాయి నేను మల్లి వస్తాను అని అరుణ్ వెల్లిపొయాడు వెలెటప్పుడు కన్ని కొట్టి వెల్లాడు నేను నవ్వాను నేను లేచి వంటింటిలొకి వెల్లి వంట చేయడం మొదలు పెట్టాను వంట పని పూర్తి చేసి బయటకి వచ్చాను ఇద్దరం తిని కాసేపు పడుకున్నాము సిందు లె అంటు మావారు పిలిచారు నేను లేచి మావారిని చూసాను టైం అవుతుంది నేను బయలుదేరుతాను అన్నాడు 5 అవుతుంది బస్ 7 కి అన్నారు గా అన్నాను అవును కాని ట్రాఫిక్ ఉంటది కదా కాబట్టి త్వరగ వెల్లాలి అన్నాడు నేను సరె అన్నాను మావారు అరుణ్ కి ఫొన్ చేసి నేను వెల్తున్నాను మర్చిపొకుండా సిందుకి తొడుగా ఉండు అని చేపాడు మిరు చెపకున్న వాడు వస్తాడు అని అనుకున్నా మావారు వెల్లిన 10 నిమిషాలకె అరుణ్ వచ్చాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచి నన్ను కౌగిలించుకొవాలని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు నేను అరుణ్ ని అపాను ఎమయింది అన్నాడు ఇప్పుడు కాదూ నైట్ కి అన్నాను అబ్బా అన్నాడు చెప్పెది విను అన్నాను ఇప్పుడు బయటకి వెల్దాం అన్నాను ఎందుకు అన్నాను చెప్తాను అన్నాను సరె అన్నాడు సరె కాదు వెలి రెడి అయిరా అన్నాను సరె అని వెలిపొయాడు నేను రూం కి వెల్లి ఫ్రెష్ అవడం మొదలు పెట్టాను ఒక 20 నిమిషాల తరువాత అరుణ్ వచ్హాడు ఒక 10 నిమిషాలు అన్నాను సరె అన్నాడు నేను జీన్స్ టీ – షర్ట్ వేసుకొని బయటకి వచాను నవ్వుతూ నా దగ్గరకి వచ్చి ఈ డ్రెస్ లొ సెక్సీ గా ఉన్నావు అన్నాడు నేను థాంక్స్ అన్నాను చెప్పు ఎక్కడికి వెల్దాం అన్నాడు ముండు సుపర్ మార్కెట్ కి వెల్దాం అన్నాను ఎందుకు అన్నాడు వెల్లాక నికు తెలుస్తుందీ అన్నాను సరె అని బయటకి వచ్చాము బైక్ తీస్తున్నాడు బిక్ వదు పక్కనె కదా నడుచుకుంతూ వెల్దాం అన్నాను బైక్ పై వెల్టె బాగుంటుంది అనాడు నీకు బాగానే ఉంటది ఎవరైన చూస్తె బాగొదు అన్నాను డిన్నర్ బాటనే చేద్దాం అన్నాడు సరె అన్నాను మరి సూపర్ మార్కెట్ నుండి ఎలా వెల్దాం అన్నాడు క్యాబ్ బుక్ చేద్దం అన్నాను సరె అన్నడు మెల్లిగా నడుచుకుంటూ సుపెర్ మార్కెట్ కి వెల్లాము నేను అక్కడా ఆటొ మ్యాటిక్ రూం ఫ్రెష్నర్ కొన్నాను నా చేగిలొ ఫ్రెష్నర్ చూసి నవ్వాడు నేను కూడా నవ్వాను మార్కెట్ లొ చూస్తూ తిరుగుతున్నాను