సింధు 1001

నేను లేచి బాత్ రూం కొ వెల్లి నాది కడుక్కుంటుండగా వెనకాల సౌండ్ అయి వెనక్కి చూసాను అరుణ్ లొపలకి వచాడు ఏంటి అన్నట్టు చూసాను నా చిన్ని సిందుని నేనె కడుగుతా అన్నాడు అబ్బా అశ అదెమి కుదరదు నువ్వు ముందు బయటకి వెల్లు అన్నాను ప్లీస్ నేనె కడుగుతా ప్లీస్ రా అన్నాడు సరె రా మరి అన్నాను వచ్చి కింద కూర్చొని జగ్ లొ వాటర్ తీసుకొని నా పూకు మీద పొసాడు నా పూకు మీద చేయి వేసి రాస్తున్నాడు పైకి కిందకి రాస్తున్నాడు నేను వాడి మొడ్డని చేతిలొకి తీసుకున్నాను వాడిది నా చేతిలొ మెత్తగా ఉంది వాడు నా పూకు లొపలకి వేల్లు జొపి బయ్టకి తీస్తూ కడుగుతున్నాడు నాక మల్లి కసెక్కి పొతుంది కాని వాడి పడుకొని ఉంది నేను వాడిదానిని మెల్లిగా సవరిస్తున్నాను వాడు నా సల్లని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ కింద వేల్లు ఆడిస్తున్నడు నాకు ద్రవాలు ఊరడం మొదలైంది నేను వాడి మొడ్డని గట్టీగా ఒత్తుతున్నాను వాదు నా సల్లని వదిలి మెల్లిగా ర దానితొ ఇంక చాల పని ఉందిరా హండిల్ విత్ కేర్ అన్నాడు మల్లి నా సల్ల్ని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు చను మొనల చుట్టు నాలుకని తిపుతున్నాడు మద్య మద్యలొ చను మొనలని మెల్లిగా మునిపంటితొ కొరుకుతున్నాడు నాకు నవ్వు వచ్చింది వాడిది మెల్లిగ గట్టి పడడం నాకు తెలుస్తుంది వాడు లేచి నిల్చున్నాడు ఎంటి అన్నాను ప్లీస్ రా నాది చీకురా అన్నాడు నేను చీనగా నవ్వి వాది మొడ్డ్ని పట్టుకొని మెల్లిగా నొటిలొకి తీసుకొని చీడం మొదలు పెట్టాను నాలుకతొ గుండు మదట్లొ నాకుతున్నాను స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ అబ్బా చీకి ఇంకా లొపలకి తీసుకొ అంటూ అరుస్తున్నాడు నేను వాడి మొడ్డని నొటిలొంచి తీసి కింది నుండి పైకి నాకుతున్నాను వాడు నా తలని పత్తుకొని వాడి మొడ్డని లొపలికంటూ తొసాడు వాడి మొడ్డ నా గొంతు లొకి దిగినంత పని అయింది నా నొటిలొ వాడి మొడ్డ పెరుగుతుంది నా తలని పత్తుకొని వాడి మొడ్డ మొత్తం లొపకి తొస్తూ బయటకి లాగుతున్నాడు మద్య మద్యలొ లొపలకి తొసి అలాగె ఉంచెస్తున్నాడు అలా ఒక 15 నిమిషాలు నా నొటిని దెంగి వదిలాడు నేను ఆయస పడుతూ కుర్చున్నాను నన్ను బాత్ రూం లొనే కింద పడుకొ పెట్టి నా మీదకి వచ్చాడు కింద వద్దు బెడ్ మీదకి వెల్దాం అన్నాను లేదు ఇక్కడె చేసుకుందాం అన్నాడు నా సల్లి పట్టుకొని పిండి పిసికినట్టు పిసుకుతున్నాడు నా సల్లు సరిగ్గా వాడి చేతుల్లొ ఇమిడుతున్నయి వాటిని గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు అలా పిసకకు రా నొస్తున్నయి ల్లొజ్ అవుతాయి అన్నాను వంత లూజ్ అయినా పిసికేది నేనెగా ని మొగుడు ఎలాగొ నిమీద చేయి వేయడు ఇంకెందుకు మరి అంటూ పిసుకుతున్నాడు నా కాళ్ళని వాడి బుజాల మీద వేసుకొని నా పూకులొ వాడి మొడ్డని లొపలకి తొసాడు అది నా పూకు గొడలని చీల్చుకుంటూ లొపలకి దిగింది బయటకి లాగి మల్లి ఒక తొపుతొసాడు ఈసారి నా పొత్తికడుపుకి తగలినట్టు అయింది నా సల్ల బెస్ చేసుకొని దెంగడం మొదలు పెట్టడు గట్టిగా లొపలకి తొస్తూ బయటకి లాగుతున్నాడు స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు వాడి మొల నా మొలకి తగిలినప్పుడు తపక్ తప్క అంటూ సౌండ్ వతుంది కింద టైల్స్ వల్ల వాడి మొల నా మొలకి తగిలినప్పుడు ఒక ఇంచు పైకి జరిగి మల్లి కిందకి జరుగుతున్నాను అబ్బా మెల్లిగా మెల్లిగా రా కింద ఒత్తుకపొతుంది బెడ్ మీదకి వల్దాం అంటె కింద పడుకొపెట్టావు ఒల్లు హూనమవుతుంది కనీసం మెల్లిగా చేయు రా అబ్బా ఇదేం స్పీడు రా బాబు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మెల్లిగా మెల్లిగా మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ చంపేస్తున్నవు కదరా మెల్లిగా మెల్లిగా అంటె వినవే అంటున్నాను ఇంత అందాని ముందు పెట్టుకొని మెల్లిగ దెంగమంటె ఎవడు మెల్లిగా దెంగుతాడు దెంగి దెంగి చంపేస్తాడు నిన్ని రొజూ ఇలాగే దెంగుతా లంజా అన్నడు ఒయ్ ఎంటా మాటలు నొటికి ఎంత వస్తె అంత మాట్లాడుతావా అన్నాను సారీ రా ఎం అనుకొకు ఫ్లొ లొ వచ్చింది అన్నాడు అయిన నా భర్తకి తెలికుండ నీతొ వెయించుకుంటె నన్ను లంజా అనే అంటారు నేను నీదాన్ని ఎమయినా అను ఎలాగైన వాడుకొ ఎలాగైనా దెంగు అన్నాను వాడు మొడ్డని బయటకి తీయకుండా లొపల లొపలె దెంగుతున్నాడు అబ్బా మెల్లిగారా నేను చచ్చేలా ఉన్నా మెల్లిగారా అన్నాను కింద ఎమి లేదురా గుద్ద నొప్పెస్తుంది రా అన్నాను వాడు నా మీది నుండి లేచి నాను లెపి వెనక్కి తిప్పాడు వంగొని టాప్ ని పట్టుకొ అని చెప్పాడు సరె అని వంగొని టాప్ ని పట్టుకున్నా నా కాళ్ళని ఇంకా కొంచెం దూరం జరిపాడు కిందకి చేరి నా పూకుని నాకుతున్నాడు స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ మూలుగుతిన్నా పైకి లేచి కస్సునా లొపలకి దించాడు హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అంటీ ములుగులు వస్తున్నయి హ్ హ్ హ్ హ్ మల్లిగా మెల్లిగా మెల్లిగా అంటున్నాను వాడు నామీదకి వంగి సల్లని పట్టుకొని మదళ్ళ నుండి పిసుకుతున్నాడు అబ్బ ఏంటి రా బాబు వాటిని అలా నలిపేస్తావు అంటున్నాను నాకు వాటిని చూస్తె తిక్క రేగుతుంది పస్సా పస్సా నలిపేయలి అనిపిస్తది కొరిఏయలని ఉంటది అబ్బొ నన్ను చపేసెలా ఉన్నావు మెల్లిగా అబ్బా అంటూ అరుస్తున్నాను నా సల్లని పట్టుకొని చను మొనలని వేల్ల మద్యలొ పెట్టి తిప్పుతున్నాను చస్తున్నాను ర నీ చేతిలొ మెల్లిగా పిసుకు ఇంకా గట్టిగా అది అలా ఇంకా గట్టిగా హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అంటూ అరుస్తున్నాను నా సల్లని వదిలి నా పిర్రల మీద చేతులు వేసి పిర్రలని పట్టుకొని గట్టిగాపిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు అది అలా దెంగు ఇంకా లొపలికి తొయ్యి స్పీడ్గా దెంగు అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు గట్టిగ నా పిర్ర పైకొట్టడు అబ్బా అన్నాను మల్లి కొట్టడు మల్లి అరిచాను మల్లి కొట్టడు మల్లి అరిచాను నన్ను కొట్టకు రా అన్నాను నువ్వు అరవకు అన్నాడు మల్లి కొట్టాడు నేను పెదాలని బించి అరుపుని అపాను ఇసారి ఇంకా గట్టిగా కొట్టాడు అలా గె పెదాలని బిగించాను బాగ లొతువరకు వాడి మొడ్డని తొస్తూ కొదుతున్నాడు పిర్రలని పట్టుకొని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు అనుకొకుండా టాప్ ఆన్ అయింది మ ఇద్దరిని తడుపుతూ వాటర్ మీదపడ్డాయి వాటర్ వల్ల నన్ను దెంగుతున్నపుడు చపక్ చపక్ అంటు సౌండ్ వతుంది పిరా మీద గొరులగాట్లు పడెలా గిచ్చుతూ పిసుకుతూ ఒక నాలుగు ఉపులు ఊపి కార్చుకున్నాడు వాటర్ తొ పాటు వాడి రసం నా తొడల పై కారింది మెల్లిగా నన్ను వదిలాడు ఇదారం ఒకరికి ఒకరం స్నానం చెయించుకొని రూంలొకి వెల్లి టైం చూస్తె 3 అవుతుంది బాగ లేట్ అవుతుంది అని బెడ్ ఎక్కి పాదుకున్నాం అరుణ్ నన్ను గట్టిగ పట్టుకొని పడుకున్నాడు