సింధు 1001

నేను లేచి పక్కన చూస్తె అరుణ్ లెడు వాల్ల ఇంటికి వెల్లి ఉంటాడు అనుకున్నాను టైం చూద్తె 10 అవుతుంది ఈరొజు చాలా లేట్ అయింది అనుకుంటూ నన్ను నేను చూసుకున్నాను నా వంటి మీద బట్టలు ఎమి లెవు నెని బెడ్ దిగి పక్కన పాడెసిన నైటి కొసం నడుచుకుంటూ వెల్తున్న కాళ్ళ మద్యలొ నొపెసింది ఒల్లు మొత్తం హూనమయింది అనుకుంటూ బాత్ రూం కి వెల్లి ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చీ కుర్చీలొ కూర్చొని నిన్న జరిగినదాని గురించి ఆలొచిస్తూ కూర్చున్న వద్దన్న వినకుండా కింద పడేది దెంగాడు సచ్చినొడు అనుకున్న ఆకలెసి వంటింటి లొకి వెల్లి టిఫిన్ చేద్దాం అని కొంగు నడుములొ దొపుకొని ఉల్లిగడ్డలు మిరపకాయలు కొస్తున్నాను ఎవరొ వెనక నుండి నడుముని నొక్కారు ఒక్కరా ఉలిక్కి పడ్డాను వెనకి తిరిగి చూస్తె అరుణ్ ఉన్నాడు ఎంటిది అన్నాను మడత పడి చమటవల్ల మెరుస్తున్న నీ సన్నని నడుము చూస్తె నొక్కేయాలనిపిస్తుంది అన్నాడు.అనిపిస్తింది వద్దన్నా వినకుండా కింద పడేసి ఒల్లు మొత్తం హూనం చేసావు సరిపొలేదా అన్నాను నా పని నేను చేసుకుంటూ నిన్ను చూస్తెనె కసెక్కి పొతది సిందు అంటూ నా నడుము చుట్టు చేతులు వేసి నన్ను వెనక నుండి కౌగిలించుకున్నాడు అబ్బా వదులు అక్లెస్తుంది టిఫిన్ చేయాలి తిన్నలి మల్లి వంట చేయాలి చాల పనులు ఉన్నయి అన్నాను కాని కాఒకే పని అన్నడు ఎంటది అన్నాను నిన్ను గెలకడం అన్నాడు నాకు నవొచి చాలు ఆపు వెల్లి బయట కూర్ని టి.వి చూడు నేను ట్ఫిన్ చేసి తీసుకొస్తా అన్నాను ఇప్పుడు నాకు ఆటిఫిన్ వద్దు ఈటిఫిన్ కావాలి అని నా మెడమీద ముద్దు పెట్టాడు స్ స్ స్ స్ అంటూ మూలుగులు వచ్చాయి నాకు తెలికుండానే నా చెవికిందవాడి నాలుకతొ మెల్లిగా నాకుతున్నాడు స్ స్ స్ స్ అబ్బా అలా చేయకు ఏదొలా ఉంది అన్నాను మెడ మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు చేతులతొ నడుముని నొక్కేస్తున్నాడు నాలొ నిప్పు రాజుకుంది కొరిక మొదలయింది వాడు తన చేతులని నా పొత్తి కడుపు మీదక తీసుకొచ్చి నిమురుతున్నాడు నా షరీరం అదుపు తప్పింది అబ్బా మెల్లిగా హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ వద్దు అలా చేయకు మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ మూలుగుతున్నా నన్ను తన వైపుకి తిప్పుకున్నాడు నకల్లలొకి చుసాడు మెల్లిగా నా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు వాడి నాలుకతొ నా పెదాల మీద రాసాడు నాకు ఒల్లాంతా తిమ్మిర్లు వచ్చాయి నా వీపు మీద వాడి చేతులతొ రాద్తిన్నాడు నేను నా చేతులని వాడి జుట్టులొకి జొపి ఇంకా దగ్గరకి లాకుంటున్న నా వీపు మొత్తం నొక్కేద్తున్నాండు వాడి నాలుకని న నొత్లొకి తిసుకెల్లి నా నాలుకతొ జతకలిపాడు నా కిండి పెదవిని చీకుతూ నాపైటని తొలగించాడు నన్ను పట్టుకొని మెల్లిగా తిప్పి గొడకి ఆనించి నిలబెట్టడు నా పెదాలని మార్చి మర్చి చీకుతూ చెతులతొ సల్లని జాకెట్ పై నుండె పట్టుకొని మదల్ల నుండి పిసుకుతున్నాడు మెల్లిగా ఒక్కొక హుక్కు విప్పెది జాకెట్ ని నానుండు వేరు చేసాడు బ్రా మీదినుండె నా సల్లని పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు వాడి నాలుకని బయటకి తీసి నా గాడ్డం మీదినుండి కంటం మీదినుండి సన్నుల చీలిక వరకు నాకుతు వచ్చాడు సన్నుల చీలికలొ నాలుకని జొపి పైకి కిందకి ఆడిస్తున్నాడు సన్నుల చీక వద్ద మొత్తాం నాకేస్తూ కొరికెద్తున్నాడు హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అబ్బా మెల్లిగా కొరక్కురా మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ అరుస్తున్నాను బ్రా స్ట్రిప్ పట్టుకొని బ్రాని లాగేది పక్కన పాడెసాడు సల్లని చూస్తూ ఒక సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీడం మొదలు పెట్టాడు ఇంకొ సన్నుని చేతిలొకి తిసుకొని పిసికేస్తున్నాడు ఈసారి మార్చి సన్నుని చీకుతూ పిసికేస్తున్నాడు రెండు సన్నులు వాడి నాకుడికి మెరుస్తున్నయి వాడు నన్ను చూస్తూ సల్లని గాట్టిగా పిసుకుతున్నాడు మెల్లిగ కింద కూర్చిని నా బొద్దు లొ నాలుకని నొపి తిప్పుతున్నాడు నేను వాడి తలని పత్తుకొని ఇంకా నా బొద్దులొకి నొక్కేస్తున్ననువాడు వాడి నాలుకని మొత్తం లొపలకి జొపి కెలికేస్తున్నాడు నాలుకని బొడ్డుపై ఆడిస్తున్నాడు స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ అబ్బా చంపేస్తున్నవురా అంటూ అరుస్తున్నాను నా సల్లని చేతులతొ నొక్కేస్తున్ననువాడు వేల్లతొ చనుమొనలని పట్టుకొని లాగి వదిలాడు ప్రాణం లాగినట్టయింది మొతాం సాల్లని చేతులతొ పట్టుకొని పొసికాడు అబ్బా చంపేస్తున్నవు రా ప్రాణం తొడేస్తున్నావు మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ స్ స్ స్ స్ స్ అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు నా కుచ్చిల్లని పట్టుకొని లాగాడు చీర మొత్తం కింద కుప్పలాగ పడింది నా డ్రయర్ ని పట్టుకొని లాగేసాడు నా పూకుని చూస్తు నీ పూకు బగుందె సిందు అన్నాడు నా పూకు మీద ముద్దు పెట్టాడు నాలుకని పైకొ కొందకి ఆడిస్తున్నాడు మొత్తం పూకు చీలిక మొఇద నాకుతున్నాడు వాడి ముక్కు నా క్లిటొరియస్ కు తాకుతుంది ఏం చెస్తున్నవు రా ఇన్ని రొజులు ఈసుఖనికి దూరంగా ఉన్నా నా తీట మొత్తం తీర్చు అదీ అలా ఇంకా అబ్బా హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు వాడి నాలుకని నా పూకు లొపలకి తొసాడు నాకు షరీరం మొత్తం జివ్వుమంది నాలుకని మొత్తం పూకు లొపలకి తొస్తూ తీస్తున్నాడు నాలుకతొనే కార్చేలా ఉన్నవు రా హమ్మ హమ్మ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ ఏం చేస్తున్నవురా స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు పైకి వచ్చి నా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ సల్ల్ని పిసుకుతున్నాడు నా కాలుని వాడి చేతితి పైకి లేపి పట్టుకొని ఇంకొ చేతితొ వాడి మొడ్డని ఫట్టుకొని నా పూకు మీద రాస్తున్నడు ఏం చెస్తున్నవు బెడ్ రూం లొకి వెల్దాం అన్నాను వద్దు ఇక్క్డె దెంగుతా అన్నాడు చెప్తె వినవె అన్నాను మనం ఇష్టం వచ్చినట్లు దెంగిచికొవడానికి రెండు రొజులె ఉంది ఈ రెండు రొజులు నిన్ని అన్ని అంగిల్స్ లొ నాకు నచ్చిన చొట దెంగుతా కాస్తా చెప్పినట్టు విను సిందు అన్నాడు అల్ది కాదు అన్నాను అంతె ఒక్కసారిగా లొపలకి తొసాడు హ్మ్ అంటూ గట్టిగా మూలిగాను నా పూకు గొడలని తొసుకుంటూ వాడి లావుపాటి మొడ్డ దిగింది మెల్లిగరా రెండు రొజుల్లొ చంపేస్తావా ఎంటి అన్నాను నిన్ను చంపెస్తాన సిందు అన్నాడు మొడ్డని లొపలకి బయటకి ఆడిస్తున్నాడు అబ్బ మెల్లిగారా అంటూ అరుస్తున్నాను ఈఅంగిల్ లొ వాడొ మొడ్డ చాలా బిగుతుగా దిగుతుంది హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ ఇంకా లిపలికి తొయురా అదీ అలా అబ్బా ఎమి దెంగుడురస్ గట్టిగా అంటూ అరుస్తున్న వాడు నస్ పెదాలని అందుకొని చీకుతున్నాడు నా అరుపులు బయటకి రావడం లేదు లొప్స్లె ఆగిపొతున్నయి నా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీడం మొదలు పెట్టాడు పెదాలని కొరుకుతున్నాడు మొత్త మొడ్డని బయటకి లాగి లొపలికంటు తొస్తున్నాడు వాడి ఒక్కొ పొటుకొ చుక్కలు కనిపిస్తున్నయి కాసెపటికి నాకు కాళు నొచ్చింది కాని మాట బయటకి రాకుండా నా పెదాలు వాడి నొటిలొ ఉన్నయి అప్పుడెనా ప్పెదాలని వదిలాడు నేను ఉపిరి తీదుకుంటు కాళు నొస్తుంది అన్నాను సరె