సింధు 1001

విపెసాడు చేతి వేళ్ళ దగ్గర మొదలు పెట్టి మెడ వరకు ముద్దులు పెట్టుకుంటూ వచాడు మెడమీద ముద్దులు పెడుతూ సల్లని బ్రా మిది నుంచె పిసుకుతున్నానడు నా ఇంకొ చేతిపై కుడా ముద్దులు పెట్టాడు అరుణ్ లేచి వాడి షర్ట్ విప్పి పక్కన పాడేదాడు బాడి మాలుగా ఉన్నా బలంగ ఉన్నాడు మెల్లిగా నన్ను బొర్లా తిప్పి మెల్లిగ వాడి చేతి వేళ్ళని నా వీపు మీద ఆడిస్తున్నాడు నాకు ప్రాణం లాఘెస్తుంది నామీదకి వంఘి వీపు మొత్తాం ముద్దులు పెడుతున్నానడు నా వీపు మీద చిరు చెపమటలు పట్టాయి వాటిని నాకుతున్నాడు స్ స్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మూలుగులు వస్తున్న్యి నా వీపు మీదా చేతులతొ రాస్తూ నాకుతూ కొరుకుతున్నాడు మెల్లిగా బ్రా స్ట్రిప్ విప్పి బ్రా మొత్తాని విప్పేసాడు నా సల్లకి అడ్డాంగా చేతులని పెట్టుకున్నాను ‘కల్లు కచ్చి ముంత దాచేసినట్టు ఇక్కడి వరకు వచ్చాక అందాలను దాచేస్తె ఎలా సిందు అన నా చేతులని పక్కకు తొలగించి సల్లని చూస్తున్నాడు అబ్బా ఎమున్నయి ర విట్టిని చుఇస్తెనె లేచి పొతది అన్నాడు సల్ల మీద చేతులు వేసి గట్టిగా పిసికాడు అబ్బా మెల్లిగా నొప్పి పెడుతుంది అనాను సారి సిందు అన్నాడు ఒక సన్నుని నొట్లొకి తీసుకొని చీడం మొదలు పెట్టాడు ఇంకొ చేతితొ ఇంకొ సన్నుని నొక్కుతున్నాడు నొట్లొ ఉన్న సన్నుని మొత్తాని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు నా చను మొనల చుట్టూ నాలుకని తిప్పుతున్నాడు స్ స్ స్ స్ స్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ స్ స్ స్ స్ స్ అబ్బా అలా తిప్పకూ నాకు ఎదొలా ఉంది అన్నాను వాడు చేస్తున్న దానికి పిచ్చేక్కి పొతుంది నాకు సన్నిని మార్చి ఈసారి ఇంకొ సన్నుని చీకుతున్నాడు ఇంకొ దానిని పిసుకుతున్నాడు న చను మొనల చుట్టూ వాడి నాలుకని తిప్పుతున్నడు నాకు ప్రాణం లాగినట్టు అవుతుంది చను మొనలని కొరికాడు స్ స్ స్ స్ కొరకకు నొప్పేస్తుంది అన్నాను ని పింక్ కలర్ చను మొనలని చూస్తె కొరకలనిపిస్తుంది అన్నాడు మొత్తాం సల్లని నాకేస్తున్నాడు అలాగె మెల్లిగా నాకుతూ కిందకి వచ్హాడు ఒక నిమిషం ఆపి ఎంటి సిందు నీ బొడ్డు ఇంత లొతుగా ఉంది అన్నాడు ఎమి తెలీదు అన్నాను వాడి నాలికని నా బొడ్డులొకి తొసి కెలుకుతున్నాడు అబ్బా చంపేస్తున్నవ్ అరుణ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అబ్బా అబ్బా హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ హ హ హ హ హ హ హ హ హ హ అంటూ మూలుగుతున్నాను నా బొడ్డు ని కొరికాడు అబ్బా అలా కొరుకుతున్నావేంటి అనాను తినేయలనిపిస్తుంది అన్నాడు నదుము మొత్తాం నాకుతూ బొడ్డుని కెలుకుతూ సల్లని పిసుకుతున్నాడు చను మొనలని వేళ్ళ మద్యలొ పెట్టి నలిపేస్తున్నాడు హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అంతూ మూలుగులు కాస్తా పెరిగాయి చేతిని కొందికి తెచి కిచ్చిల్లను పట్టి లాగాడు కుచ్చ్హిల్లు ఉడిపొయయి మెల్లిగా చీర మొత్తం విప్పేసాడు పంటితొ లంగా బొందుని పట్టి లాగాడు లంగా ముడి తీసేసి లంగాను నా నుండి వేరు చేసాడు అరుణ్ లేచి వాడి ప్యంట్ విప్పేసాడు నా కాళ్ళ దగ్గర చేరి కాళి బొటన వేలిని నొట్కొ పెట్టుకొని చీకుతున్నాను నాకు అది చాలా గమ్మత్తుగా అనిపించింది కాళి వేల్లు అన్ని చీకి మెల్లిగా కాళ్ళ మీద ముద్దులు పెట్టుకుంటూ తొడలవరకు వచ్చాడు తొడలని నాకుతూ చీకితూ కొరుకుతున్నాడు మెల్లిగా నాకుతూ నా సల్లని అందుకొని పిసకడం మొదలు పెట్టాడు చను మొనలని మెలి తిప్పుతూన్నాడు అబ్బా చంపేస్తున్న్వు మెల్లిగా మెల్లిగా అలా పిండకు రా ప్లీజ్ ర మెల్లిగా అంటూ అరుస్తున్నాను వాడు పైకి వచ్చి నా పెదాలని అందుకొని మల్లి చీకడం మొదలు పెట్టాడు వాడి నాలికని నొటిలొకి తొసి నాలుకతొ పెనవేసాదు పెదాలని చీకుతున్నాడు మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ మూలుగుతున్నాను పెదాలని కొరికాడు స్ స్ అబ్బా జ్లా కొతుకుతున్నావేంటి అన్నాను ని పెదాలని చూస్తె కొరక్కుండా ఉండలేక పొతున్నాను రా అన్నాడు మెల్లిగా సల్ల మీదకి వచ్చీ పిసుకుతూ చికుతున్నడు రెండు సల్లని మొదల్ల నుండి పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు అబ్బా అబ్బా హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ మెల్లిగా బాగా నొప్పేడుతుంది అంటున్నాను సల్లని పిసుకుతూ నాకుతున్నాడు నా తెల్లని సల్లు మొత్తం వాడి ఎంగిలి తొ మెరుస్తున్నయి వాడి చేతితొ నడుముని పిసుకుతూ కిందకి తిసుకెల్లాడు తొడలని నిమురుతూ నొక్కుతున్నాడు మల్లిగా వాడి చేతిని ద్రాయర్లొకి తొసాడు నా పూకు మీద వాడి చేతితొ రాస్తున్నడు వెలితొ పైకి కిందకి రాస్తున్నడు మెల్లిగా కిందకి వెల్లి ద్రాయర్ స్ట్రిప్ పట్టుకొని కిందకి లాగాడు సిందు షేవ్ చేసావ రా అన్నాదు అవును అన్నాను బలేగా ఉంది రా అన్నాడు మెల్లిగ ముద్దు పెట్టాడు నాకు ఒక్కసారిగ షాక్ కొట్టినట్టు అయింది నాలుకతొ పైకి కిందకి రాస్త్న్నాడు చీ ఏం చేస్తున్నావు లేగు అన్నాను నా మాటలేవి వినిపించుకొకుండా రాస్తునే ఉన్నాడు నాలుకని లొపలకి తొయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నడు కాని పొవడం లేదు అతికసతం మీద కొదిగా వెల్లింది నా పుకులొ ప్రీకం కొద్దిగా కారింది దానిని నాకేసాదు పూకు మొత్తని నాకి నాకి పైకి వచ్హాడు వాడి మొహాన్ని నా మొహం దగ్గరకి తెచ్చాడు వాడి నొటి నుంది మదపు వాసన వస్తుంది చెప్తె వినలేదు ఇప్పూదు చూడు ఎలా వాసన వస్తుందొ అన్నాను పర్లేదు బాగుంటుంది అని పెదాలని అందుకొని చీకుతూన్నాడు నాలుకని నొటిలొకి పంపి మొత్తం నా నొటిని నాకేస్తున్నాడు నాపై నుండి లేచి లొపలకి పెట్టనా అన్నాడు సరె అనటు కళ్ళతొ సైగ చేసాను వాడి డ్రాయర్ తీసేసి ఒక చెయి తొ సపొర్ట్ తీసుకొని ఇంకొ చేతితొ వాడొ మొడ్డని ఉపుతున్నాడు దానిని చూడగానె బయమేసింది 8 ఇంచుల పొడవు 3 ఇంచుల లావు ఉంది నాలుకనె దూరలేదు ఇది దురుతుందా అనుకున్నాను మొడ్డ తొలుని వెనక్కి తొసాడు మొడ్డ గుండు బయ్టకి వచింది ఎర్రని రంగు లొ ప్రీకం వల్ల మెరుస్తూ కనబడింది దానిని నా పూకు మీద పెట్టి పైకి కిందకి రాసాడు మెల్లిగా లొపలకి తొసాడు లొపలకి వెల్లలేదు పూకు పెదాలని విడదిసీ గట్టిగా తొసాడు వేడి ఇనుప రాడ్ పుల్కులొ దింపినంత మంట వేసింది అమ్మా అని ఇల్లంతా వినపడెట్టు అరిచాను తీసేయు వద్దు తీసేయు అంటూ అరుస్తున్నాను నా కళ్ళనుండి నీల్లు కారుతున్నయి తీసేతు అని అరుణ్ ని తొస్తున్నాను కొంచేం ఒర్చుకొవె సిందు కొంచెం ఒర్చుకుంటె తర్వాత స్వర్గం చూపిస్తా సమ్మగా ఉంటది అంటున్నడు ఎమి వద్దు అంటు వాడిని తొస్తు తీశెయు అంటున్నాను వాడు నా మాటలు వినిపించుకొకుండా నా చేతులని గట్టిగా పట్టుకొని నొటిలొ నొరు పెట్టి ఇంకొసారి తొసాడు అరవడానిజి లేకుండా రొరు మూసేసాడు తొయడానికి లేకుండా చేతులు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు మల్లి ఇంకొ తొపు తొసాడు నా పూకు చిరిగింది వాడి మొడ్డ మొత్తం లొపలకి దింది నా కళ్ళా నుండి నీల్లు కారుతూనే ఉన్నయి నొతిని తీసాడు అమ్మా అంటూ అరిచాను నొప్పి నొప్పి తీసేయు అంటున్నాను ఆగవే అరవకు రా ప్లీజ్ అని బయటకి తీసి మల్లి కస్సునా లొపలకి తొసాడు మెల్లిగా ఊగడం మొదలు పెట్టాడు నాకు కాస్త నొప్పి తగ్గింది వేగంగ ఊగడం మొదలు పెట్టడు నొప్పి పూర్తిగా తగ్గింది హమ్మ హమ్మ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అంటూ ములుగుతున్నను నేను వాడి వీపు మీద ఛేయి వేసి రాస్తున్నాను వాడి మొత్తం బయటకి లాగి లొపలకంటూ తొస్తున్నాడు నేను రెండు సార్లు ఎదురొత్తులు ఇచి కార్చుకున్నాను వాడు మాత్రం దెంగుతూనే ఉన్నాడు గట్టిగా సల్లని పిసుకుతూ ద్రంగుతున్నాడు హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ లొపలకి తొయు అంటు అరుస్తున్నాను వాడు మాత్రం నా సల్లిని బెస్గా చేసుకొని దెంగుతున్నాడు నా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ సల్లని నొక్కుతూ ఒక 2 నిమిషాలు దెంగి కార్చుకున్నడు నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకొని ఘడంగా పెదాలమీద ముద్దు పెట్టి పక్కకు వాలిపొయాడు