కొడుకుతొ 634

ఫోన్ పెట్టేసిన తరువాత కమల ఏమి చేస్తుందో చూద్దాం..

కమల కు ఏమీ అర్థమవటలేదు
ఫోన్ కట్ చేసింది కానీ తన గుండె వేగంగా
కొట్టు కుంటూనే వుంది. కొంచెెం వాటర్ తాగి
పడుకుంది అయినా మనసు కుదుటపడలేదు
ఒక్క ఫోన్ కాల్ తన జీవితంలోకి సునామీ
వస్తుంది అనుకలేదు,తన ఏ పని మీద పార్వతి
కి ఫోన్ చేసాను ఏమి జరిగింది అలోచిస్తుంటే
మనసంతా ఏదోలా వుంది ఒకపక్క ఇలా వుంటే ఇంకో పక్క పార్వతి దూల మాటలొ లేక పోతే ఆనంద్ తో తీపి గుర్తులొ తెలియదు తన శరీీరం లో ఏదో మార్పు సృష్ట్టం గా
కనిపిస్తున్నాయి ఎంత కంట్రొల్ చేసుకుందాం
అనుకున్నా తన వల్ల కావడం లేేదు ఇంక లాభం లేేేదనుకుని లేేచి బాత్రూమ్ కి వెళ్లింది
వంటి మీదున్న చీర తీసేసింది జాకెట్ హుక్స్
ఒక్కోక్క టిి తీస్తుంది కిింద హుక్స్ రావడం. లేేదు సళ్ళు బాగా బిరసెక్కిిపోయాయి,
కమలకి మతిపోతుంది దేవుడా ఏమిటిది ఎప్పుడూ లేనిది ఈరోజు నా శరీీరంలో ఈ మార్పు అనుకుంటూ బలవంతంగా తీీసేసింది
కింద హుక్స్ ,తనవల్ల కావటలేదు వల్లంతా కాలిపోతుంది కింద వున్న చిన్న స్టూల్ మీద కూర్చుని గోడ కి జారబడి ఒక చేత్తో సళ్ళని బాగా రుద్దు కుంటూ ఇంకో చేయి కిందకి పోనిచ్చి లంగా మొలవరకు లేపుకుని చేతిని కాలిపోతున్న పూకు మీద పట్టుకుంది అంతే
కమలకి దూలెక్కిపోతుంది పూకంతా చెమ్మ చెమ్మ గా తగిలింది చేతికి కమలకి మొదటి సారి ఇంత పూకిలోని పాకం కారడం అబ్బా..
అంటూ కిందకి వంగి చూసుకుంది పూకంతా
మెరిసి పోతుంది. లైట్ కాంతి కి వెంటనే లంగాతో తు‌డిచేసి కాళ్ళు రెండు బాగా విడదీసి పూకు. పెదాలని వేల్లతో రుద్దుతూ
సళ్ళు పిసుకుతుంటే. బాడీ. అంతా ఊగిపోతుంది ఎప్పుడూ లేనంత బాధ హాయి
ఒకేసారి చూస్త్తుంది కమల ,కళ్ళు మూసుకునిి
వేగంగా తన పూకుని చేతివేల్లతొ రోపలికి బయటికి ఆడిిిస్తుంది తన నోటి నుంచి వేేడిి శ్వాస వస్తుంది అబ్బా దేేవుడా అంటూ సళ్ళు గట్టిగా పిసుకుంది కానీ తన కుతి తీరెలాలేదు
ఇకలాభం లెదు మొగుడిని లేపి దూలగా వుంది దెంగండి అనే ధైర్యంమూ లేదు మరెలా అనుకుంటూ ఎదోకటి తెచ్చుకుని దోపుకుంటేనే కానీ నా పూకు వేడి చల్లారదనిపించి లెగిసింది లంగా కిందకి సరిచేసుకుని. జాకెట్ హుక్స్. కూడా పెట్టి కోకుండా బాత్రూమ్ డోర్ మెల్లగా తీసి భర్త
వంక చూసింది అటు పక్క తిరిగి పడుకున్నడు
చప్పుడు చేయకుండా బెడ్రూం డోర్ తీసుకుని
రాజాకూడా బెడ్రూంలో తలుపు వేసుకుని పడుకుంటాడు కదా అన్న ధైర్యం తో అర్ధనగ్నం గా హాల్ లోకి వచ్చింది అంతే. గుండె ఆగిపోయినంత పనయింది కమలకిి వెెంటనేే
మళ్లీ బెడ్రూం లోకి వచ్చెసింది వీడేమిటి ఈటైమ్ లో పడుకోకుండా కంప్యూటర్ దగ్గర
కూర్చుని ఏమి చేస్తునాడు మెల్లగా తలకాయ
బయటకు పెట్టి చూసింది చెవులకి హెడ్ఫోన్ పెట్టుకుని వున్నాడు అటువైైైపు తిరిగి కుర్చునాడు వెనక్కి జారబడి ఒక చెెయి కిింద
పెట్టి వూపుతూ చూస్తున్నాడు, కమలకి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది ఏమచేస్త్తున్నాడో
తెలిసికోనంత అమాయకరాలు కాదు అందుకే
కొడుకు ఎక్కడ పాడైపోతాడనే భయంతో నే
కంప్యూటర్ ని హాల్ లో పెట్టించేసింది
ఒక పక్క వంటిలో వేడి ఎలా దింపుకోవాలి దేవుడా అనుకుంటుంటే మళ్లీ రాజుకుంటుది
పోనీలే ఈ వయస్సుఅటువంటిది ఏదోకటి చేసుకోనీ వాడెలాగూ చెవులకి హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టికున్నాడులే కిచెన్ లొంచి ఏదైనాతెచ్చుకోని
పూకులో దోపుకుని దెంగుకుంటే కానీ నాకు ఈ జిల పోదు అని మెల్లగా కిచన్ వైపుకి నడిచింది కిచన్ దగ్గరకు వెళ్లి కంప్యూటర్ స్క్రీన్ చూసే సరికి కమలకిి మండుతున్న
మంటమీద పట్రొల్ పోసినటయంది అందులో
ఒక కుర్రాడు షోఫా వెనక్కి జారబడి కూర్చుని
వున్నాడు వాడి మొలమీద అటో కాళు ఇటో కాళు వేసి వాడి మొడ్డని పూకులో దోపుకుని
సళ్ళని వాడి మొఖానికి వేసి రుద్దుతూ వూగుతుంది ఒక మద్య వయసున్న స్త్రీ అది చూసే సరికి ఒక చేయి సళ్ళ మీదకి ఇంకో చేయి లంగామీద నుంచే పూకు మీదకి వెళ్లిపొయాయి ఇక తనవల్ల కావటలేదు
కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఆ వీడియో ని చూస్తూ నే చేసుకోవాలనిపిస్తుంది ఒకసారి కొడుకు
వైపు చూసింది ఇంతక ముందు కనిపించలేదు
కానీ ఇపుడు కొంచెం కనిపిస్తుంది. కొడుకు నిక్కర్ కింద కి జరిపి మొడ్డను. కొట్టుకుంటూన్నాడు కొంచమే కనిపిిిస్తుందిి కొడుకు ది ఏమి చూస్తావు అని
మనసు వెనక్కి నెడుతుంటే తాపంమీద వున్న తన శరీరం ముందుకు గెంటుతూంది
ఎప్పుడూ తన మనస్సుతో శరీరాన్ని బందించే
కమల ఒక్కసారిగా భందీఖానా లోంచి బయటకు వచ్చిన శరీరాన్నని ఆపలేకపోయింది మెల్లగా దగ్గరకు వెళ్లి పక్కన
దివాణాకాట్ వుంటే దాని పక్కన కూర్చుని
రాజా మొడ్డని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది సుమారు ఏడు ఇంచులు సుల్ల కంప్యూటర్
లైట్ కి మెరిసిపోతోంది ,అది చూసి కమలపూకులో జిల ఇంకా పెరిగిపోయింది
ఇక ఆగలేక లంగా లేపి పూకులో వేలు పెట్టి ఆడీస్తూ కైపెక్కి పోతుంది ఒక పక్క కొడుకు మొడ్డను చూస్తూ వీడియో వారి దెంగులాట
చూస్తుంటే వెళ్లి ఆ వీడియో లో లాగానే కొడుకు మీద ఎక్కి దేంగేయాలన్న కసి రేగిపోయింది కమల లో ఒక చేత్తో సళ్ళని గట్టిగా పిసుకుతూ ఇంకో చేతి చూపుడు వేలు తొ బాగా ఆడించు కుంటూ కింద మెత్తని పైపైకి
లేపుతూ కొడుకే దెంగుతున్నాడన్న ఊహాలో
రాజా నారాజా అఅ…బ్బా ష్..స్ కన్నా ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *