కొడుకుతొ 633

కమల పదవతరగతి పాస్ అయింది పార్వతి పెయిల్
అయిపోయింది పార్వతి కంటే కమలే ఎక్కువ భాద పడింది కమల ఇంటర్ లొ ఉమెన్ కాలేజీలో జాయిన్
అయింది రోజు ఇంటికి వచ్చిన తరువాత పార్వతి ని
కలిసేది ఇలా వుండగా కమల ఇంట్లో ఎవరు లేని సమయంలో పార్వతి వచ్చింది వచ్చీరాగానే కమల గది లొ దూరెసింది చేతులొ ఒక బుక్ ఎదో పేపర్ లొ
చుట్టెసి తెచ్చింది కమలకి ఏమీ అర్ధమవలేదు ఏమిటే
పారూ అంది , ఒకసారి డోర్ వేసి రా చెపుతానంది ,
వెళ్లి డోర్ వేసి ఏమిటే అంటూ వచ్చి పక్కన కుర్చుంది
ఎప్పుడైనా చూసావా అంటూ పెపర్లో వున్న బుక్
ని బయటకు తీసింది పార్వతి ,ఏమిటే ఆ బుక్ అంటుండగానే ఒక పేజీ తిప్పింది పార్వతి అది చూడ
గానే కమల గుండె జల్లు మంది దానిలో నగ్నం గా వున్న మగాడు మొడ్దని ఒక అమ్మయి కింద కూర్చుని
నొటితో చీకుతున్న ఫోటో వుంది చీ. ఏమిటే తీసేయ్
అసహ్యంగా ఉంది అంది చిరాకుగా మొఖం పెట్టి
ప్లీజ్ అగవే ఒకసారి ఇంకేమి వున్నాయె చూద్దాం అంటూ ఇంకో పేజీ తీసింది పాార్వతి బోర్లలా పడుకుని తన బత్తాయి పల్ల లాంటి సళ్ళని దిండుకి
వత్తుకుంటూ ఆ పేజీ లో ఒక ఆంటీ రెండు కాళ్ళు విడదీసి మంచంపై పడుకుని వుంది కాళ్ళ మద్య లో ఒకడు కూర్చుని పూకు నాకుతూన్నాడు అది చూసి కమల చీ అంటూ లేచెల్లి పోయింది పార్వతి మాత్రం కసిగా ఇంకో ఫోటో చూసింది అందులో ఒకామెను
వంగోపెట్టి దెంగుతున్నాడు పార్వతి కి మెల్లగా జిల
పెరుగుతున్నట్టు వుంది పూకులో కమలా అంటూ
పిలిపించి , ఏమిటే అంటూ లోపలకి వచ్చింది కమల
ప్లీజ్ ఇలారావే కూర్చోవే అంటూ పార్వతి అడిగె
సరికి కాదనలేక నీకు సిగ్గు లేదసలా తిడుతూ వచ్చి
పక్కన కూర్చుంది ఇది చూడవే బలే చేసుకుంటూన్నారే అంటూ ఆ ఫోటో చూపించింది అది చూసిన కమల కు కూడా ఏదోలావుంది
ఇంకో పేజీ తిప్పింది అందులొ ఒక అబ్బాయి కింద పడుకుంటే అమ్మాయి పైనుంది సుల్ల పూకులో పెట్టికుని వుంది బలే చేసుకుంటూన్నారు కదే అంది
పార్వతి ,ఊ అంది కమల ఈసారి ఆశ్చర్యపోవడం పార్వతి వంతయింది మెల్లగా ఇంకో పేజీ తిప్పింది
అందులో ఒక ఆంటీ రెండు కాళ్ళు పైకి లేపి పూకులో
మొడ్ద పెట్టి వుంది కుర్రాడు మంచి లేతగా వున్నాడు
అది చసిన పార్వతి పూకులొ రసాలు ఊరసాగాయి
సళ్ళని ఇంకా కింద కి వత్తుకుంటూ కమల వంక చూసింది కమల పైకి ఏమీ కనిపించటలేదు కానీ లోపల ఏదో అవుతుంది అని పార్వతికి తెలుస్తోంది ఇంకో పేజీ తిప్పింది. అంతే ఇద్దరు ఆశ్చర్యపోయారు
ఇద్దరు అమ్మాయి లు నగ్నం గా ఒకరి పెదాలు ఒకరు
చీకుతున్నారు కింద ఇంకో ఫోటో లో ఒకరి సళ్ళు ఒకరు పిసుకుతున్నారు వాళ్ల మొహాలలొ అంతులేని ఆనందం కనిపిస్తుంది ,అదిి చూసి కమల వంక చూసి వారి మొఖాలు చూడవేే స్వర్గం లో తేలిపోతున్నారు కదె అందిి పార్వతి కమలకి కూడా
సళ్ళ లొ సలపరం మొదలైంది ఏమీ మాట్లాడ లేదు
నవ్వింది అంతే ఇంకో పేజీ తిప్పింది అందులో ఒక అమ్మాయి ఇంకో అమ్మాయి పూకు నాకుతుంది అది
చూసిన ఇద్దరికి గొంతు లో తడి ఆరిపోయింది కాళ్ళు
చేతులు వణుకుతునాయి పార్వతి చేయి తీసి కమల సన్ను మీద వేసింది కమలకి కరంట్ షాక్ తగిలినట్టయంది చీ అంటూ చేయి గెంటి ఏమిటే ఈ పని అంది పార్వతి మొహం చిన్న బోయింది ఎందుకో
కమలకి కొంచెం జాలేసింది పార్వతి మొఖం చూసి
స్వారీనె నీకు తెలుసుకదే నాకు ఇటువంటి వి నచ్చవని అంది కమల, వెంటనె పార్వతి లెగిసి కమల పక్కన కూర్చుని స్వారీ కమలా ఆ ఫోటోలు చూసి తట్టుకోలేక పోయానె ఏమీ అనుకోక పోతే నాకు చిన్న
హెల్ప్ చేసిపెడతావా అడిగింది కమలని ,

పార్వతి అంత బాధగా అడిగె సరికి జాలేసింది కమల కి ఏమటె చెప్పంది పార్వతి భుజం మీద చేయి వేేస్తూ ప్లీజ్ కమలా నీకు
ఇష్టం లేదు కదా నాకు చాలా ఇష్టం మే నావి పిసుకుతావా అంటూ కమల చెయ్యి తీసుకుని
తన సళ్ళ మీద వేసుకుంది పార్వతి,కమలకి ఇష్టం లేదు కానీ పార్వతి ని చూస్తే కాదనలేక
మెల్లగా పార్వతి సళ్ళను రెండో చెయ్యి కూడా
వేసి వత్తింది అంతే పార్వతి పట్టరానంత
సంతోషంగా నా మంచి కమలా అంటూ బుగ్గ
మీద ముద్దు పెట్టి గట్టిగా కౌగలించుకొంది కమలకి కూడా ఎందుకో హాయిగా అనిపించింది సళ్ల మీద వున్న చేతులు తీసి
పార్వతి ని హత్తుకుని తన సళ్ళ తొ పార్వతి
సళ్ళని గట్టిగా వత్తుతుంది కమల ఇద్దరూ
లంగా వోణి లొ వున్నారు పార్వతి కి మాత్రం
పూకులొ జిలగా వుంది బుక్ లో ఇద్దరు ఆడవాళ్లు చేసుకున్నట్లుగా కమలతో చేయించుకోవాలని వుంది జాగ్రత్తగా డీల్ చేేేయాలి లేేక పోతె కమల కి ఇష్టం వుండదు
అనుకుంటూ ఇలా కూర్చొ కమలా అంటూ
మంచంమీద కమల పక్కన పడుకొని కమల
చెయి పట్టుకుని పక్కన కూర్చోబెట్టి తన వోణీ
పక్క కి తప్పించి కమల చేేయి తీసుుకుని తన
సన్ను మీద వేసుకుని వత్తుకుంటూ ప్లీజ్ కమల

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *