కొడుకుతొ 633

దొబ్బరా …..ఆ….అ…లోపలికి ఇంకా… బ్బా. స్..ష్…ఊ. ఊ. అంటూ .. గట్టిగా అరుస్తూ
అ.్్్్. ఆ. … అయిపోరయిందిరా అంటూ మెత్తని పైకి లేపి పూకులోని వేడినంతా బయటకి బల్లున కార్చేసి పక్కకి వాలిపోయింది కొంచెం తేరుకుని అటు చూసేసరికి వీడియో లోని జంట అది చూస్తున్న కొడుకు చివరకి వచ్చే సారనిపిచింది కమలకిి ఇక్కడ వుంటే తెలిసిపోతుందిి అని
లెగుద్దాం అనేసరికి కిందంతా తడి గా వుంది
వెంటనే తన లంగా తో తుడిచేసి చప్పుడు చేయకుండా మెల్లగా జారుకుంది తన గదిలోకి
వెళ్లి డోర్ వేసుకుని బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళొచి
మెగుడు పక్కన పడుకుంది ఇప్పుడు ప్రాణం హాయిగా వుందనిపిస్తుంది కమలకి జీవితం సెక్స్ లో ఇంత ఆనందం ఎప్పుడు కలగలేదు
బావప్రాప్తి అంటే ఇదే అనుకుంటూ ఏమిటి నేను అంత గట్టిగా అరుస్తూ అంత కార్చుకున్నాను రాజా కి వినిపించలేదు కాబట్టి
సరిపోయింది లేకపోతే అయినా కొడుకును
ఊహించుకునా చీ చీ ఎమైంది నాకు అనుకుంటూ కొంచెం గిల్టీ పీలింగ్ తోనే పడుకుండి పోయింది కమల.

ఉదయం భర్త సుందరం లేపితే గాని నిద్ర లేవలెదు కమల లెగిసి టైమ్ చూస్తే 7.30 అయింది ఎమైంది కమలా వంట్లో బాగాలేదా
అడిగాడు సుందరం ఏమీలేదండి కొంచెం నీరసంగా వుంది అంతే అంటూ కిచెన్ లోకి పోయింది టీ పెట్టి మొగుడు కి ఇచ్చి కొడుకును లేపటానికి రాజా గది లోకి వెళ్లింది
రాజా మంచి నిద్రలో వున్నాడు అప్పుడు రాత్రి
జరిగిన సన్నివేశాలు అన్ని తన మెదడు లొ మెదులుతున్నాయి అనుకోకుండానె కమల
చూపు కొడుకు నిక్కర్ మీదకు పోయాయి అంతే గుండె జల్లుమంది .అది చుసి నిక్కర్ చిరిగిపోతుందా అన్నట్టు వుంది అక్కడ మళ్ళి తనను తాాను తిట్టుుకుని రాజా వరేయ్
రాజా లెగు కాలేజ్ కి లేట్ అవుతుంది అంటూ
అరిచేసరికి మెల్లగా కళ్ళు తెరిచి వళ్ళు ఇరిచి
గుడ్ మార్నింగ్ మమ్మీ అంటూ లేచాడు రాజా
ఎందుకొ కొడుకు కళ్ళ లోకి చూడలేకపోతుంది
కమల రెడీ అవు అంటూ వెళ్లి పోయింది , సుందరం ఆఫీస్ కి వెలుతూ మీ ప్రెండ్ కి కాల్
చేసి అడుగు అంటూ వెళ్లి పోయాడు రాజా కూడా కాలేజ్ కి వెళ్లి పోయాకా మొబైల్ తీసుకుని పార్వతి కి కాల్ చేసింది, హలొ కమలా చెప్పవే రాత్రి ఫోన్ కట్ చేసెసెవెమే
అడిగేసరికి ఏమి చెప్పాలో తెలియక మావారు
కదిలితే కట్ చేసెసాను ఏమి చేస్తున్నావు పనులు అయిపోయినాయా అడిగింది లేదే
మా ఆయన ఇపుడే వచ్చారు ఊరి నుంచి సైట్ కి వెళ్లాలంట రెడీ అవుతున్నారు ఆనంద్ ఇంకా లెగలేదు అంది పార్వతి , సరేలేవే ఏమీ లేదు మావారికి హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది మీ దగ్గర లొ ఏమైనా ఇల్లు వుంటే
చూస్తావని నైట్ కాల్ చేసాను అంది కమల,
అవునా నిజమా కమలా ఎంత మంచి కబురు
చెప్పవే ఎందుకు చూడనే తప్పకుండా చూస్తా
మీవారు ఆఫీస్ ఎక్కడె అంది పార్వతి సంతోషంగా, అమీర్ పేట లొ ఆఫీస్ అంది కమల ,మేము ఉండేది కె.పి.హెచ్.బి ఇక్కడకి
దగ్గరె ఆఫీస్ అయితే మాకింద ఫ్లాట్ కాళీ మొన్ననే కాళీ అయింది అడగనా అంది పార్వతి ,వెంటనే అడగ వే పారూ నీకుదగ్గరలొ
నాకు ధైర్యంగా వుంటుంది అంది కమల,
ఆగైతె ఇప్పుడే చేస్తను మావాచ్మెన్నిఅడుగుతా
అని ఫోన్ పెట్టెసింది ,అమ్మయ్య అనుకుని కొంచెం మగతగా వుంటే దివాణాకాట్ మీదే అలా పడుకుంది ఒక అరగంట తర్వాత ఫోన్
వస్తే చూసింది పర్వతి చేసింది వెంటనే లిప్ట్ చెసి ఏమిచెప్తుందా అనుకుంటూ.హలోచప్పవెె
పారూ అంది కమల , స్వారీ కమలా మా ఆయన కి టిఫిన్ పెట్టి పంపించేటప్పటికి లేేట్ అయిందే వుందంట ఫ్లాట్ మా వాచ్మెన్ కి చెప్పారంట ఎవరకి అయినా ఇవ్వమని వాళ్లు
చెన్నైలో వుంటారంట 14000 రెంట్ 2000 మెయింట్న్ళన్స్ అంట నీకు ఓకేే అయితే చెప్పెస్తా అంది పార్వతి, ఓకే చేశాయిరెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తాము నీకు నిజంగా thanks
పారూ అంది కమల,మనలో మనమనకి
ఇవన్ని ఎందకే ఇంకేమిటి కబుర్లు మీ అబ్బాచేస్తున్నచేస్తున్నాడు ఎప్పుడో చిన్నపుడు
చూసాను అంది పారూ, ఇంటర్ చదువుతున్నాడే ఇపుడు అక్కడ జాయిన్ చేయాలి మీ అమ్మాయి ఏమి చదువుతుంది
అడిగింది కమల,డిగ్రీ చదువుతుంది హాష్టల్ లొ
వుంటుంది ఇంకేమిటి కబుర్లు అంటూ మాట్లాడుతుండగా అక్కా అంటూ వచ్చి పక్కన కూర్చునాడు ఆనంద్ వచ్చీరాగానే
అక్క భుజం మీద చేతులు వేసి గట్టిగా ఒక
ముద్దు పెట్టాడు , చీ సిగ్గు లేదురా నీకసలు
మొదలు పెట్టాసావా అపుడే ఆగరా కమల
మాట్లాడుతుంది అనగానే కమలకి చెమటలు
పట్టాసాయ్ రాత్రి జరిగిన దానికే ఇంకా తేరుకోలేదు మళ్లీ వీడు ఏమి మాట్లాడుతాడొ
అనుకుని ఓకే నే పారూ రెండు రోజులు లో
వచ్చేస్తం ఎవరో వచ్చి నట్టున్నారు తరువాత
చేస్తాను అని ఫోన్ పెట్టెసిన కమల అమ్మయ్య
అనుకుని పడుకుంది కానీ మళ్లీ పార్వతి అనంద్ మీదే వుంది మనసంతా వీళ్లు ఇప్పుడు ఏమి చేసుకుంటారు అసలు ఆనంద్
ఇపుడు ఎలా వుంటాడు అని ఆలోచిస్తుంటే
పదహారు సంవత్సరాల బక్క పలచని ఆనందే
గుర్తుకు వస్తున్నాడు అసలు నేను ఆనంద్ ని మొదట ఎప్పుడు చూసాను అనుకుంటూ గతంలోకి వెళ్లింది

కమల ఒకసారి గతంలోకి వెెళ్లింది పార్వతి తను చిన్న తనం నుంచి కలసె చదువుకున్నారు కమల కంటే పార్వతి ఒక సంవత్సరం పెద్దది అయినా ఇద్దరు ఒకే తరగతి పక్క పక్క ఇల్లు కావడం వల్ల బాగా
కలిసి మెలిసి వుండేవారు కమల పదమూడు ఏటన పెద్ద మనిషి అయింది అప్పటిికే పార్వతి
పుష్పావతి అయిపోయింది కమల వాల్లది వుమ్మడి కుటుంబం అందరూ కూడా చాలా పద్దతి గా వుంటారు వాళ్ళ ప్రభావం పిల్లలపై
బాగా పడింది వేరే ఆలోచన లు కూడా కమలకి
వచ్చేవి కావు అలా వారు పదవతరగతి లోకి
వచ్చేసారు పార్వతి మాత్రం అబ్బాయిల గురించి, లవ్ సినిమా ల గురించి అపుడపుడు అ కమల దగ్గర మాాట్లాడితే
కమలకి ఇష్టం వుండేది కాదు ఇలా వుండగా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *