కొడుకుతొ 633

కమల ముఖం పై రుద్దుతూ కమల పూకుని
ఇంకా కసిగా నాకుతుంది పార్వతి, కమల పార్వతి పూకుని చూస్తూ మెల్లగా ముద్దు పెట్టింది ఉఊ…స్…ష్…ఆ….అంటూ కమల పూకులొ వేేలు పెటిి నాలుక తొ ఇత్తి ని
చీకుతూ అప్పుడు అప్పుడు పెదాలతో లాగే
సరికి అ…బ్బా..స్్్. ష్……పారూ అంటూ
నడుం ని పైపైకి లేపుతూ ఒక చేత్తో సళ్ళు పిసుకుతూ బాగా దూలెక్కిపోతూంది కమల,
పార్వతి కి అర్థమయింది కమల పూకురసాలు
చుక్క చుక్కలు గా బయటకి వస్తున్నాయి
ఒక పక్క రాసాలను జుర్రుకుంటూనే ఇంకో పక్క తన వేలుని పూకు లోపలకంటూ తోస్తూ
దెంగుతూ తన పూకుని కమల.ముఖం పై పెట్టి
రుద్దుతూ వుంది కమల మాత్రం స్వర్గం లొ తేలినట్టుంది స్……అబ్బా…..,…పారూ…….. చపుతున్నావే .. ..ఇంకా ,,…స్..హ..్్్్ లోపలకి….స్…..హ…అంటూ పార్వతి పిర్ర ల ని పిసుకుతూ తన మెత్తని పకి లేేేపుతూ ఆ..బ్బా…స్. అది…….ఇంకా….. పారూ.. స్.్్్్్్. దేవూడా…అది …..స్….అటూ పార్వతి నడుుం పై రెండు చేతులతో గట్టిగా బిగించి .. ..ఊ… ..ఉ…ష్
…..అబ్బా అంటూ నడుము ని బాగా పైకి లేపి
బల్లున కక్కేసి అ……ది……పా…..రు…స్…ష్
అంటూ పార్వతిని కరుచుకు పోయింది
కమల చిమ్మిన పూకు రసాలు చూసిన పార్వతి కి మతి పోయింది తను అప్పుడప్పుడు వేలుతోనో వంకాయతోనో
పూకు దూల తీర్చుకొనేది ఎప్పుడూ ఇంత కార్చలేదు ఒకపక్క పూకేమో కాలిపోతుంది కమలకి ఈ అనుభవం మొదటి సారి కాబట్టి
కార్చేసి కుంది ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏమిటి
కమలతోనే చేయించి కోవాలని పైకి లేచి అటు తిరిగి కమల పై ఒక కాలు వేసి కమలా ఎలా ఉందే అని అడిగింది కమల కళ్ల లోోకి చూస్తూ
కమల మాత్రం యుద్ధం లొ గెలిచినట్టు మొఖం
వెలిగి పోతుంది చాలా బాగుందే టాంక్స్ పారూ నీకెలా వుందే అడిగింది కమల,
నీకు బాగా చేసాను కాబట్టి నువ్వు హేపీ
నాకు నువ్వు సరిగ్గా చేయలేదు ఇప్పుడు చేయవే ప్లీజ్ మీ ఇంట్లో వంకాయ లు వున్నయా అడిగేసరికి కమలకి జాలేసింది వున్నట్టునాయి చూస్తా లెగు అని లెగిసి టైం చూసేసరికి సాయంత్రం నాలుగు అయింది
గుండె జల్లు మంది కమలకి బస్సు వచ్చే టైం అయింది ఆ బస్సు కే ఇంట్లో వారందరూ వస్తారన్నారు వెంటనే స్వారీ పారు మావాళ్లు
వచ్చే టైం అయిందే త్వరగా లెగు బట్టలు వేసుకొ ప్లీజ్ తరువాత ఎపుడైైనా చేేసుకుందామే అనేసరికిి పార్వతి కి కాలుతున్న పెనం మీద నీల్లు పోసినట్టయింది
దేవుడా అనుకుంటూ బట్టలు వేసుకుని
బుక్ తీసుకుని వెలుతుంటే మళ్లీ స్వారీ పారూ
అని కమల అనేసరికి సరేలేవే నువ్వు ఏమి చేస్తావులే అని బలవంతంగా నవ్వు తెచ్చుకుని పోనీ వంకాయ వుంటే ఇస్తావా కమలా అని అడిగే సరికి చూస్తా అని కిిచెన్ లొకి వెెల్లోచి స్వారీ పారూ లేవు వున్నాయి అనుకున్నా అంది కమల సరేలేేేవేే వెల్తాను అంటూ నిరుత్సాహం గా వెళ్లి పోయింది.

పార్వతి కి బుక్ ఎక్కడ ది మంచి దూలగా వున్న పార్వతి పూకు దూల ఎలా తీరింది
తరువాత అప్డేట్ లొ రాస్తా బాయ్..

పార్వతి బయటకు వెళ్లిన కాసేపటకి కమల కుటుంబ సబ్యులు రావడంతొ వారితో కలిసి
కబుర్లు. చెపుతూ ఆరోజు గడిచిపోయింది మరునాడు కాలేజ్ లో ఎందుకో అబ్బాయిలని లెక్చరర్ ని చూస్తుంటే సెక్స్ పుస్తకం లోని బొమ్మల లో మెగాళ్లని చూసినటు అనిపిస్తుంది
పార్వతిని మనసులో తిట్టుకుంటుంది. చీ చీ.. ఇటువంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడైైనా జాగ్రత్తగా వుండాలి అనుకుంది
రాత్రి పడుకుంది కానీ నిద్ర రావటం లేదు తన పూకుతొ పార్వతి ఆడిన ఆటలు పదే పదే గుర్తుకు వస్తున్నాయి మళ్ళీ మళ్ళీ అటువంటి అనుభవం కావాలనిపిస్తుంది తనకు తెెెలియకుండానె ఒక చేేయి సళ్ళ మీదేేసి
వత్తుకుంటుంది తొడల మద్య సలపరం మొదలైంది ఒక చేతిని కిందకి పోనిచ్చి పూకు మీద వేసుకుని రుద్దుకుంటూ అసలు దానికి
పుస్తకం ఎవరు ఇచ్చారు అంత దూలతో ఇంటికి వెళ్ళి ఏమి చేసింది ఇలా ఆలోచిస్తూ నిద్ర లోకి జారుకుందిి మరునాడు కాలేజ్ కి
వెళ్లినా ఇవే ఆలోచనలు ఎలాగైనా ఈరోజు
పా‌ర్వతి ని కలవాలి అనుకుంది మద్యాహ్నం
ఇంటికి వెళ్లిన తరువాత పుస్తకాలు పెట్టేసి
అమ్మా అలా పార్వతి ఇంటికి వెళ్లివస్తా అంటూ
పార్వతి ఇంటికి వెళ్లింది బయట వరండాలో కూర్చొని వున్నారు పార్వతి, పార్వతి అమ్మ, పార్వతి పిన్ని కొడుకు ఆనంద్, కమలని చూడగానే బాగున్నావా అక్కా. అంటూ. పలకరించాడు ఆనంద్ నవ్వుతూ బాగున్నరా
ఎప్పుడు వచ్చావు అడిగింది కమల, మూడు రోజులు అయింది అక్కా నేను వచ్చి అంటూ పై నుంచి కిందకు కమల బాడీనంతా స్కేన్
చేస్తున్నాడు వీడేమిటి కసిగా చూస్తున్నాడు ఏమైంది వీడికి కొత్తగా అనుకుంటుండగా ఏమే
కమలా అసలు రావడం లేదు మా ఇంటికి అని పార్వతి వాళ్లమ్మ అడిగేసరికి అటు తిరిగి ఏమీ లేేదండి కాలేజ్ కి వెళ్లడం రావడం సరిపోతుంది కుదరటం లేదు అంటూ పార్వతి
అమ్మ తో చేపుతూ ఆవిడ ఇంకా ఏవో మాట్లాడుతూ వుంటే కమల కూడా ఆవిడ తో
మాట్లాడుతూ పార్వతి వంక చూసింది పార్వతి మొఖం వెలిగి పోతుంది పారూ చూపులు దాని తమ్ముడు ఆనంద్ నిక్కర్ మీదకు పోతున్నాయి వాడు వాడి అక్క సళ్ళని చూస్తున్నాడు అప్పుడప్పుడు ఇద్దరు
కళ్లు తో మాట్లాడుకుంటున్నారని పిస్తుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *