కొడుకుతొ 634

పిసకవే అంటూ మత్తుగా చూసిందికమలవంక
కమల కి పార్వతి సళ్ళు బలె వున్నాయి జాకెట్
పైనుంచె మెల్లగా పిసుకుతుంది పార్వతి కిి జిల
పెరిగిపోతుంది ఒక చేయి ని కిందకు పోనిచ్చి
లంగా పైనుంచి పూకు మీద వేసి రుద్దుతూ కమల వంక చూసింది కమల మొహం లొ మార్పు గమనించింది కళ్ళు ఎరుపెక్కినాయి
పార్వతి సళ్ళని గట్టిగా పిసుకుతూంది ఇదే
మంచి టైమ్ అనుకుని ఒక చేయి తీసుకుని
కమల సన్ను మీద వేసి మెల్లగా వత్తింది అంతేే
కమల ఒక్క సారిగా పార్వతి మీద పడిపోయి
ముద్దులు పెడుతూ మొత్తం పార్వతి పైకి వచ్చేసింది అసలే పుల్ హీట్ లొ వున్న పార్వతి కమల మీద వేసి గట్టిగా హత్తుకుని
కమల పెదాలను తన పెదాలతో అందుకుని
నాలుక తో కమల నోట్లో పెట్టేసింది పార్వతి
కమల కి ఏమీ తెలియటలేదు తనకి కూడా
ఏదోకావాలని పిస్తుంది కింద గట్టిగా తన నడము తొ రుద్దుతూంది పార్వతి తన కాళ్లు
రెండు బాగా వెడంచేసి కమల పిర్రలపై చేతులు
వేసి పూకుకి వత్తుకుంటుంది తన పిర్రల మీద పార్వతి చేయి వేయగానే కమల ఇంకా రెచ్చిపోయి పార్వతి సళ్ళని రెండు చేతులతో
పిసుకుతూ నోట్లోంచి వేడిస్వాశలువదులుతూ
పార్వతి వంక చూసింది పార్వతి కి పిచ్చెక్కి
పోతుంది వెంటనే కమలని కిందకి పడేసి తను
పైకెక్కి కమల వోణి పక్కకి లాగి సళ్ళని చేతితో రుద్దుతూ కమల వంక చూసింది కమల మెల్లగా మూలుగుతూ మత్తుగా చూస్తుంది ఇంక లాభం లేదు నా కసి దీని కసి
తగ్గాలంటేే ఏదొకటి చేేయాలి అని కమల అంది
మత్తుగా పార్వతి, ఊ… అంది కమల ఏమే
పిచ్చెక్కిపోతుందే నిన్ను చూస్తుంటే బుక్ లొ వున్నట్టు చేసుకుందామా అడిగింది కమలని
కమల ఊ..నీఇష్టం అని పార్వతి వీపుపై చేతులు వేసి గట్టిగా వత్తుకుంటుంది, పార్వతికి
దూలెక్కిపోతుంది వెంటనే కమల జాకెట్ హుక్స్ తీస్తూ కమల వంక చూసింది ఏమైనా
అంటూందా అని కమల కసిగా చూస్తూంది పార్వతి వంక దీనికి బాగా దూలగా వున్నట్టు వుంది ఇంక ఆలస్యం చేయకూడదు అనుకుంటూ ముత్తం హుక్స్ అన్ని తీసేసీ జాకెట్ పక్కకి తప్పించి కమల సళ్ళని చూసి
అబ్బా బలే వున్నాయే అంటూ ఒక సన్ను పట్టుకుని పిసుకుతూ కమల. పెదాలను చీకుతుంది పార్వతి కమలకు కూడా దూల బాగా పెరిగిపోతోంది తన నాలుకని పార్వతి నోట్లో కి పెడుతూ ఒక చేతితో పార్వతి నడుం మీద వేసి దగ్గరగా లాగుతూంది పార్వతి కి మాత్రం పూకంతా సలపరంగా వుంది ఎలాగు
కమల గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసింది కదా అని పైకి లేచి తన జాకెట్ గబా గబా విప్పేసి లంగా వోనీ కూడా విప్పేస్తూ కమల వంక చూసింది కమల పార్వతి సళ్ళ ని చూస్తూంది కైపెక్కిన కళ్లతో
పార్వతి పూర్తిగా నగ్నంగా తయారయింది పార్వతి బత్తాయి పళ్లు లాంటి సళ్ళు
నిక్కపొడుచుకుని తన వంక చూస్తూన్నట్టనిపించింది కమలకి గుటకలు మింగుతూ కిందకి చూసింది పార్వతి పూకు
మీద ఆతులు రాగి రంగు లొ బలే వున్నాయి
తొడలు మెరిసి పోతున్నాయి పూకు సరిగ్గా
కనిపించటలేదు తనకి తెలియకుండానే ఒక చేత్తో లంగా పైనుంచె పూకు ని వత్తుకుంటుంది అది చూసిన పార్వతి నవ్వుతూ వెళ్లి కమల మీద పడుకుని తన సళ్ళ తో కమల సళ్ళని రుద్దుతూ కమల మొఖం అంతా ముద్దు లు పెడుతూ బాగా రెచ్చకొడుతుంది ఇంక కమల బాగా వేడెక్కిపోతూ తన చేతులతో పార్వతి నగ్న శరీరాన్ని తడుముతూ మెల్లగా కింద కి పోనిచ్చి పిర్రలపై వేసి తన పూకు కేసి నోక్కుకుంటూ కింద నుంచి నడుం ని పైకి లేపుతూ దూలెక్కిపోతూ పార్వతి కి కూడా ముద్దులు పెడుతూ రెచ్చిపోతుంది, కమలకే
ఇలా వుంటే మన తీట రాణి పార్వతి కి ఎలా
వుంటుంది కమల సళ్ళని తన సళ్ళ తొ ఇంకా
గట్టిగా రుద్దుతూ ఒక చేయిని కింద కి పోనిచ్చి కమల లంగా ని మోకాళ్ళ వరకు లేపి చేతి తొ తొడలని పాముతూ పైకి వెలితే పేంటీ తగిలింది చేేతికిి పేంటీ పైనుంచి పూకుని పాముతూ కొంచెం కిందకి జరిగి కమల సన్ను ని చీకుతూ తన పూకుని కమల మోకాలు తో
రుద్దుకుంటూ వేడిస్వాశ తో కమల సళ్ళని మార్చి మార్చి చీకుతుంటే కమలకి పిచ్చెక్కిపోతుంది పార్వతి పూకు ని తన మోకాలితొ కసి గా రుద్దుకోవడంతొ చెమ్మ తగులుతుంది కాళ్లకిి ఆతులు గరుకుగా తగులుతున్నాయి ఇంక తన వల్ల కావటంలేేదు మోకాళి ని పైకి లేేపుతూపార్వతి
పూకులొ పొడుస్తూ పార్వతి తలపై చేయి వేసి తన సళ్ళ కి గట్టిగా వత్తుకుంటూ. ఆ…పారూ. స్..్…హ….చీకవేే …బలే వుంది …. ప్లీజ్….
పారూ…. అంటూ తన పూకుని పేంటీ పైనుంచి పార్వతి చేతిని పట్టుకుని పూకు పై గట్టిగా పాముకునే సరికి
పార్వతి కి తాపం పెరిగిపోతుంది ఇంక ఆగలేక
లెగిసి కమల కాళ్ల దగ్గర కూర్చుని కమల లంగా ని ఇంకా పైకి లేపి పేంటీ ని కింద కి లాగేసి కమల పూకుని చూసేసరికి కాకినాడ కాజా లా మెరిసిపోతోంది నోరు పూకు కూడా ఒకేసారి వూరిపోతున్నాయి పార్వతి కి పైకి చూసింది కమల కళ్ల లోకి కమల చాలా దీనంగా చూస్తూంది ఏమైనా చేయవే అన్నట్టు తన సళ్ళన తనే పిసుక్కుంటూ వెెంటనే కమల రెండు కాళ్లు విడదీసి వంగి పూకు పై ముద్దు పెట్టెసరికి కమలకి కరంట్ షాక్కొట్టినట్టయింది
కమల జీవితంలో ఇంత హాయి కలగడం ఇదే
మొదటి సారి కావడం తట్టుకోలేక పోతుంది
వళ్ళంతా వేడితో వణికిపోతుంది తన మొత్త ని పైకి లేపుతూ పార్వతి తలపై చేయ వేసి గట్టిగా నొక్కుతూ అబ్బా. దేవుడా …చంపుతున్నావే…..స్…ష్్…హ్.,్్్్
పారూ ….లోపలికి… పెట్టవే… పారూ…స్్
ప్లీజ్. అంటూ సళ్ళని వత్తుకుంటూ మూలుగే
సరికి పార్వతి కి పూకంతా జిల జిల గావుంది. కమల లేత పూకు లొ తన నాలుక తో కిందనుంచి పైకి పాముతూ లోపలికి పెడదామని చేతి వేళు తో విడదీసి నాలుక ను
లోపలకు పెడుతుంటే కమల తట్టుకోలేక పార్వతి తలని గట్టిగా పూకుపై నొక్కేసుకొంటుంది పార్వతి కి ఊపిరి ఆడటం లేదు పైగా తన పూకు సలపరం పెరిగే సరికి ఇంక లాభం లేదని బలవంతంగా కమల చేేతిని తన తల పై నుంచి తీసేసి పైకి లేేసి
ప్లీజ్ కమలా నావల్ల కాదే బుక్ లొ వున్నట్టు చేసుకుందామే అంటూ కమల మీద పడుకుని
కమల నోట్లో నోరు పెట్టి కమల పూకు రసాల రుచి ని కమలకి రుచి చూపించింది కమల తన పూకు రసాలని తానె చీకుతూ ప్లీజ్ పారూ ఏదొకటి చేేయవే నువ్వు ఏమి చేపితే
అది చేస్తా అనేసరికి కమలా నా పరిస్థితి అలాగే వుందే నేను అటు తిరిగి నీ పూకు ని నాకుతా నువ్వు నా పూకుని నాకుతావా అని అడిగేసరికి కమల కామంతో నిండిన కళ్ల తో
ఊ…ప్లీజ్ .అనేసరికి వెంటనే కమలపై ముద్దు
పెట్టి అటు తిరిగి తన పూకుని కమల మొఖం దగ్గర పెట్టి కమల కాళ్లు విడదీసి చేతులతొ పూపెదాలని విడదీసి నాలుక లోపలికి పెట్టి నాకే సరికి అబ్బా,్్్్్్..స్్.. అలాగే
చేయ్ అంటూ నడుం ని పైకి లేపుతూ పార్వతి
పూకుని చూస్తూ తను కూడా చూపుడువేలు తో పూకులొ పెట్టేసరికి పార్వతి ..ఊ….అది
అలాగే. బాగా చేయవే..స్..అంటూ పూకుని

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *