జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం – Part 7 72

తల్లి కొడుకులు ఇద్దరు బెడ్ చివరన పడుకుని ఉండగా అర్ధరాత్రి అప్పుడు మహేష్ తన తల్లి పై నుండి పక్కకు ఓరగగా బెడ్ పక్కనే నేలపై పడిపోగా నిద్రన్తా ఎగిరిపోగా దెబ్బలేమి తగలకపోవడంతో పైకి లేచి ప్రశాంతంగా , సంతోషంగా నిద్రపోతున్న తన తల్లిని పైనుండి కింద వరకు చూసి తన హృదయం పై చెయ్యి వేసి ఈ సంతోషాన్ని జీవితాంతం తన తల్లికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకొని తన తల్లి నుదుటిపై ప్రేమగా ముద్దు పెట్టి పక్కనే కూర్చుని ఆమెనే చూస్తుండగా , తన తల్లి మధన మందిరం చుట్టూ రసాలు అట్టకట్టి ఉండటంతో తన కింద చేసుకోగా అలాగే ఉండటంతో బాత్రూం కు వెళ్లి వేడి నీళ్లతో శుభ్రన్గా కడుక్కొని ఒక జగ్ లో వేడి నీళ్లు పట్టుకొని బెడ్ దగ్గరకు వచ్చి టవల్ ను అందులో ముంచి నెమ్మదిగా మొత్తం శుభ్రన్గా తుడిచి , తడిని పొడి టవల్ తో తుడిచి శుభ్రన్గా ఉన్న తన తల్లి పుకుపై ప్రేమగా ముద్దు పెట్టి మొబైల్ అందుకొని లైట్ ఆఫ్ చేసి బాత్రూం లోకి వెళ్లి చప్పుడు కాకుండా తలుపు వేస్తాడు.

మొబైల్ unlock చెయ్యగా సమయం 12 గంటలు అవుతుండగా కాంటాక్ట్స్ తెరిచి అమ్మ అని కనపడగా , అమ్మ పడుకొని ఉంటుందా , నిద్రలో ఉండగా డిస్టర్బ్ చేసినట్లుగా అవుతుందేమోనని అని పైకి లెవబోతుండగా మనసు ఒకసారి చేసి చూడు అని పదే పదే చెప్పగా, కాల్ చెయ్యగా ఒక్క రింగుకే ఎత్తి అమ్మ, నువ్వు బానే ఉన్నారు కదా ఈ సమయంలో చేసావు అంతా ok కదా అని ఒకింత భయపడుతూ అడుగగా, అమ్మ గురించి ముందు అడుగడమ్ వలన హృదయం పొంగిపోతూ , అంటే అమ్మ ,అమ్మ ఆరోగ్యం గురించి ఎంతగా ఆలోచిస్తోందో అర్థమయ్యి, మేము బానే ఉన్నాము అమ్మ, లవ్ యు అమ్మ అని హృదయ పూర్వకంగా ఆరాధనగా చెబుతూ మిస్ యు అమ్మ అని చెప్పి , ఇంకా పడుకోలేదా అమ్మ అని అడుగగా , బేబీ సాయంత్రం నుండి నువ్వే గుర్తుకు రాగా నీ షర్ట్ మాత్రమే వేసుకొని గట్టిగా హత్తుకొని నీ గురించే ఆలోచిస్తూ సమయం కూడా మరిచిపోయాను అని ప్రేమగా చెప్పి ముద్దులు పెడుతూనే ఉంది.

మొబైల్ ను తీసుకొని స్పీకర్ on చేసి తన హృదయం పై పెట్టి తన గుండె చప్పుడు కూడా ఆమెను ఎలా కోరుకుంటోందో తెలియచేస్తాడు. తన కన్న కొడుకు గుండె చప్పుడు వింటూ సంతోషంతో చలించిపోతూ లవ్ యు బేబీ అని గట్టిగా చప్పుడొచ్చేలా ముద్దుపెడుతుంది.

అలా ప్రేమగా ఎంతసేపు మాట్లాడుకున్నారో తెలియక చివరగా మిస్ యూ అమ్మ అని ప్రేమగా చెప్పగా , బేబీ నీ కోసం ఎంత కాలమైన సంతోషంగా వేచి చూస్తూనే ఉంటాను అని ఉద్వేగంతో చెప్పగా ఇష్టం లేకపోయినా కష్ఠంగా అమ్మ స్వీట్ డ్రీమ్స్ అని చెప్పి కాల్ కట్ చేసి సమయం చూడగా 2 గంటలు దాటడంతో చాలా తొందరగా అయ్యిందని అనుకుంటూ తన కన్న తల్లికి దూరంగా ఉన్నందుకు బాధపడుతూ బెడ్ దగ్గరికి వస్తాడు.

2 Comments

  1. 👌👌👌

  2. bro part 6 ravadam ledhu Cen you pls send my email full story

Comments are closed.