జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం – Part 4 59

సమయం 4 గంటలు అవుతుండటంతో 6 గంటలకు ఆశ్రమానికి వెళ్లాలని గుర్తుకు రాగా ఇంటికి వెళ్లి ఫ్రెష్ అవ్వడానికి కొంత సమయం పడుతుంది కావున ఇప్పుడే వెళ్లాలని తన తల్లి భుజంపై చెయ్యి వేసి కదపగా, మేల్కొన్న ఇందు అతడి ముఖంలోకి చూడగా “అమ్మ ఇక వెళ్దామా” అని అడుగగా ఒక్క నిమిషం అని కళ్ళు తుడుచుకుని చీరను సరిచేసుకొని sign off సంతకం చేసి బయటకు రాగా అసిస్టెంట్ వెంటనే డ్రైవర్ కు ఫోన్ చేసి ఇందు గారి కారును తెమ్మనగా ఇద్దరు బయటకు వచ్చే లోపు కారు తలుపు ముందు ఆగుతుంది.

ఇద్దరు కారు దగ్గరికి చేరుకోగా డ్రైవర్ కారు దిగి కీస్ మహేష్ చేతికి ఇవ్వగా, మహేష్ డ్రైవింగ్ సీట్ లో మరియు ఇందు అవతలివైపుకు వెళుతుండగా డ్రైవర్ వేగంగా వెళ్లి మేడం అని కారు డోర్ తెరువగా thank you అని చెప్పి కారు ఎక్కగా నెమ్మదిగా డ్రైవర్ డోర్ వేస్తాడు.మహేష్ కారును స్టార్ట్ చేసి గేర్ పై చెయ్యి వెయ్యగా ఇందు అతడి చెయ్యిపై ఆమె చేతిని వేసి ప్రేమగా చూడగా సీట్ బెల్ట్ తీసివేసి ముందుకు వొంగి ఆమె పెదవులపై గట్టిగా ముద్దుపెడతాడు.

ఇందు ప్రేమగా రెండు చేతులతో తన ముఖాన్ని సున్నితంగా అందుకొని అతడి నుదుటిపై ముద్దు పెట్టి ఈ రోజును ఎప్పటికి మరిచిపోను బేబీ అని చెప్పగా మహేష్ చిన్నగా నవ్వుతూ అప్పుడేనా ఇంకా చాలా మిగిలి ఉంది అని తన మనసులో అనుకోని కారును పోనివ్వగా ఆమె తన తలను తన కొడుకు భుజంపై వాల్చగా ఇంటి వైపు పరుగులు పెట్టీస్తాడు.

కారును ఇంటి ముందు ఆపగా, తమ ఇంటి ముందు బ్యాంక్ యొక్క ట్రక్ ఆగి ఉండటంతో ఇంటి తాళాలు తెరవగానే మేడం ఈ గిఫ్ట్స్ అన్ని ఎక్కడ పెట్టమంటారు అన్న ట్రక్ డ్రైవర్ మాటలకు నవ్వు వచ్చి లోపల అని ఒక ప్లేస్ చూపిస్తుంది .

1 Comment

Comments are closed.