నేను వదల్లేదు – Part 2 112

“ఏమో.. నీ మాటలు నా వీపుకి గుచ్చుకున్నాయ్”
“అబ్బా..హ్..” అంటూనే గలగలా నవ్వు..
ఇంక ఏవేవో మాటలు మొదలు పెట్టాను.
ఫోన్ పెట్టేసే ముందు నవ్వుతూ”థాంక్స్ నరేష్” అంది
“థాంక్స్ ఎందుకు?”
“నిన్ను చూస్తే నువ్వు ఇలా మాట్లాడతావ్ అని ఎవ్వరూ అనుకోరు తెలుసా?” అంది.
“ఒక్కసారి మాట్లాడితే కదా తెలిసేది”
“నిన్ను చూడటానికే భయం. ఇంకెక్కడ మాట్లాడేది”
“ఎందుకు భయం?”
“ఏమో..” సన్నగా నవ్వు.
“ఛా.. మరి నువ్వెందుకు మాట్లాడావ్?”
“ఏమో నిన్ను సిరితో చూసాక నీ కేరింగ్ చూసి ఫ్రెండ్షిప్ చెయ్యాలి అనిపించింది”
“ఆహా.. సరే ఇది నీ నంబరేనా?”
“హ్మ్మ్.. ఎప్పుడైనా చెయ్యి..”
“సరే ఫోన్ చేసే అంత ఆర్ధికస్తోమత నాకు లేదు కానీ చాటింగ్ అయితే చేస్తాను”
“సరే చాటింగ్ చేసుకుందాం”
“ఉంటాను మరి అయితే”
“K.. bye”
ఫోన్ కట్ చేశాను. సురేంద్ర గాడు నా వంక అలాగే చూస్తున్నాడు.
చిన్నగా నవ్వి మేటర్ చెప్పాను.
వాడు కొంచెం అసూయ బయటకి కనపడనివ్వకుండా మేనేజ్ చేసాడు.
ఇంతలో మెసేజ్ ఒకటి తలుపు తట్టింది.
హాయ్ అని రజియా మెసేజ్.
తనతో కబుర్లు షురూ చేశాను.
రోజూ అలా మా కబుర్లు డాం గేట్స్ ఎత్తేసిన గోదావరిలా అడ్డు అదుపు లేకుండా పోయాయి.
ఒక రోజు రజియాకి ఫోన్ చేశాను.
దాని బాబు ఎత్తాడు.
సర్లే పెట్టేస్తే డౌట్ వచ్చేస్తుంది అని హలో అనేశాను ధైర్యం చేసి.
ఎవరు బాబూ నువ్వు అన్నాడు.
నేను రజియా ఫ్రెండ్ ని అండి. అన్నాను సౌమ్యంగా.
ఎందుకు చేసావ్ అన్నాడు.
ఓపికగా వాడు అడిగిన ఉప్మా ప్రశ్నలు అన్నిటికీ జీడిపప్పు సమాధానాలు చెప్పి వచ్చాక ఫోన్ చెయ్యమని పెట్టేసాను.
అలా2,3 సార్లు నేను బాలన్స్ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఫోన్స్ నుండి చేస్తే వాళ్ళ బాబు ఎత్తేవాడు.
ఓక రోజు ఎన్ని నంబర్స్ నుండి చేస్తావ్ అని అడిగాడు.
నేను సారీ అండి ఇంకెప్పుడూ చెయ్యను అని ఫోన్ పెట్టేసాను.
తర్వాతి రోజు రజియాకి జరిగిన భాగోతం చెప్పేసాను.
అది వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళడం పాపం దాని బాబుని అందుకుంది.
సాయంత్రం రజియా ఫోన్.
ఎత్తి హలో చెప్పు అన్నాను.
మరి ఏమయిందో తెలియదు కానీ వాళ్ళ బాబు సారీ చెప్పాడు.
సరే రోజులు గడుస్తున్నాయి. ఉండే కొద్దీ నాకు రజియా మీద స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోతుంది.
నాలో రొమాంటిక్ యాంగిల్ ఉందని, నేను చాలా బాగా మాట్లాడతానని గర్ల్స్ లో టాక్ బయలుదేరింది.
మెల్లిగా అందరూ నన్ను పరిచయం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు.
ఒక రోజు కాలేజీ కారిడార్ లో నడుస్తున్నాను.
నాకు ఎదురుపడింది మౌనిక.
తను చాలా రిస్క్ అని తన చూపులు బట్టి చెప్పేయొచ్చు.
కాకపోతే తనకి సరిపోయే పర్సనాలిటీ ఇంటర్ వాళ్లకి ఉండదు.
ఎత్తుగా, తెల్లగా, బొద్దుగా వుండేది.
తను కూడా నా ఫోన్ నెంబరు తీసుకుంది.