నేను వదల్లేదు – Part 2 114

నాకు కూడా ప్రాజెక్ట్ పనులు పూర్తి అయిపోతున్నాయి.
దాని మొత్తకి అదిమి పెట్టి ఆవేశంగా అదిమిపెట్టి దెబ్బల వేగం పెంచాను.
అప్పటికే దానికి లోపల రొచ్చు రొచ్చు అయిపోయింది.
ఆ జారడం వల్ల నేను ఇంకా ఇంకా వేగంగా ఊగుతూ లోపల రసాలు కార్చేసాను.
నా మొడ్డ అలాగే తన పూకులొ వదిలేసి తనని కౌగిలించుకొని పడుకుండిపోయాను.

అలా ఎంత సేపు పడుకున్నానో తెలీదు.
తన సళ్ళ వేడికి నా మొహం చెమటలు పట్టడంతో లేచి చూసే సరికి టైం 11 అయ్యింది.
తను ఏం చేస్తుందో అని మొహం వంక చూసాను.
తను నా వైపే చూస్తుంది.
ఆ కళ్లలో నా మీద ఏదో తెలియని ఆత్మీయత..
ప్రపంచం మొత్తం ఒక వైపు పెట్టి ఇంకొక వైపు నన్ను పెడితే నన్నే కోరుకుంటుంది అనిపించింది ఆ క్షణంలో..
“ఎప్పుడు లేచావ్ రజీ?” అడిగాను ప్రేమగా..
“అసలు పడుకుంటే కదా?”
“మరి పడుకోకుండా ఏం చేస్తున్నావ్?”
“నిన్నే చూస్తున్నా బావా..”
బావా అనే మాట నన్ను ఎక్కడికో తీసుకుపోతుంది. ఇంకొక లక్ష సార్లు పిలిచినా వినాలనిపించేలా ఉంది.
“ఏంటి బావా అని కొత్త పిలుపు?”
“మేము భర్తని బావా అని పిలుస్తాం. నా మనసులో ఆ స్థానం ఎప్పటికీ నీదే బావా.”
“నేను నిన్ను బంగారం అని పిలుస్తా”
“నీ ఇష్టం బావా. నీ నోటి నుంచి వచ్చే ఏ పిలుపు అయినా నాకిష్టమే”
“ఏంటి బంగారం ఇంత పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడేస్తున్నావు?”
“నా లైఫ్ గురించి ఆలోచిస్తే చాలా భాధగా ఉంది బావా”
“ఏమైందమ్మా? ”
“నాకు ఇంటర్ అవ్వగానే పెళ్ళి బావా. కానీ నా మనసులో నువ్వే ఉన్నావ్”
“ఏం చెప్పాలో అర్థం కావడం లేదు కానీ ఇప్పుడు నన్ను ఏం చెయ్యమంటే అది చేస్తాను.”
“నా పెళ్ళి అయ్యాక నాకు ఇంక ఎప్పుడూ కనిపించకు. మా డాడీ మాట కాదని ఆయన చావుకు కారణం కాలేను. మా బావని చేసుకుని సుఖంగా ఉండలేను.”
“పోనీ నేను మాట్లాడనా?”
“వద్దు.. అసలు వద్దు. ” కాకుండా నువ్వు ఏమి చెప్పినా మా డాడీ కన్విన్స్ అవ్వరు. నువ్వు ”గా ఎందుకు పుట్టలేదు? నీ కళ్లలో నా మీద ప్రేమ చూస్తూ బతికేయ్యొచ్చు” అంటూ పిచ్చిగా ఏడుస్తుంది.
తన ప్రేమ చూసి నాకు కళ్లలో నీళ్ళు గిర్రున తిరిగాయి. అవును తనకి నేనంటే ప్రాణం. కానీ నేను ఏం చేసానని తనకి అంత పిచ్చి? ఎందుకో నాలో తెలుసుకోవాలని కుతూహలం మొదలయ్యింది.
“ఎందుకు బంగారం నేనంటే అంత ఇష్టం? నేనేం చేసానని?”
“నువ్వు ఏమీ చెయ్యక్కర్లేదు నువ్వు చూసే చూపు చాలు.