కసి ! 1132

కసి !
“కాళ్ళు పంగటించి కామ చేతను బట్టి
బొక్కలోన పెట్టి పొడవగానే
సందులందు నుండి జలముబ్బి పారురా
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమా!

కాళ్ళను బాగా పంగ జాపించి.. కడ్డీను చేత్తో పట్టుకుని.. బొక్కలో పెట్టి పొడుస్తుంటే ఆడదానిలోంచి ఊట ఊరుతుందిట! ఆ సమయంలో ఆడదాన్ని అదుపులో పెట్టడం ఎంతటి వాడికైనా కష్టసాధ్యం! ఆ కసిలో ఉన్నప్పుడు ఆడదానికి కిందా మీదా తెలీదు.
దిమ్మ పగిలిపోయి రక్తం వస్తున్నాసరే, చళ్ళ మీద పళ్ళతో కొరికిపారేసినా సరే, బాధ అనిపించదు! బొక్కలో కడ్డీ పెట్టించుకుని కొట్టించుకోవడంలో ఉండే మాధుర్యం అలాంటిది! ఆడ, మగ కలిసి ఆడుకునే ఆ ఆట అలాంటిది.
ఆ ఆటలో ఉన్న కసి అలాంటిది!
అలనాడు ఆ ద్రౌపది భీముడికి వరం ఇచ్చినా ఆ ‘కసీ లో ఉన్నప్పుడే ఇచ్చింది!
ఈ నాడు ఈ దమయంతి లోకనాధానికి వరం ఇచ్చింది కూడా ఆ కసి లో ఉన్నప్పుడే ఇచ్చింది.
ద్రౌపది భీముడికి వరం ఇవ్వడం ఏమిటి?
ఈ దమయంతి ఎవరు?
ఈ లోకనాధంగా డెవడు?
(ముందు ముందు తెలుస్తుంది)

ధాంక్స్ M.M.గిరీశం గారూ. మీకు ఆనందం కలిగించినందుకు సంతోషంగా ఉంది. నిజమే, మన పాత కాలపు జ్ఞాపకాలని ఎవరైన తవ్వి తీస్తే ఆనందం కలుగుతుంది. మీ లాంటి వాళ్ళ ప్రోత్సాహం ఉంటే త్వరత్వర గా అందించడానికి ప్రయత్రిస్తాను. ఈ నవలని స్కాన్ చేద్దామనుకున్నాను గాని.. స్కాన్ డ్ కధలకు అంతగా ప్రోత్సాహం కనిపించడం లేదు ఏ కొద్ది మంది దగ్గర్నుంచి తప్ప. నవల తర్వాతి భాగాన్ని పోస్ట్ చేస్తున్నాను. కొనసాగింపు త్వరలో…. మీ ప్రసాద్
పోసాని, ప్రస్తానం అని అను, పెద్దపండు గార్లకు కృతజ్ఞతలు
ప్రస్తానం గారు…. దేహాలయం ముగింపు మరొకరి చేతిలో ఉంది (సరసశ్రీ గారు) తర్వాతి పోస్ట్ లో ముగింపు ఉంటుంది. త్వరలో ఇస్తానన్నారు.

భారత యుద్దం భీకరంగా జరుగుతున్న తరుణంలో ఓ నాటి రాత్రి శ్రీ కృష్ణుడు భీముడిని కలుసుకుని..
బావా భుక్తాయాసం తీరిందా అంటూ పలకరింపుగా ప్రశ్నించాడు నవ్వుతూ.
తీరుతూ తీరుతూ ఉంది ! అది సరే! ఊరక రారు మహానుభావులు! అందులోనూ రాత్రి పూట వచ్చావు ఏమిటీ విశేషం అన్నాడు భీముడు.
పెద్ద విశేషం ఏమీ లేదులే, మా భీముడి బావ ధైర్య సాహసాలు ప్రత్యక్షంగా చూడాలని నాకో కోరిక కలిగింది! అందుకే వచ్చాను అన్నాడు కృష్ణుడు.
ఏమిటీ! నా ధైర్య సాహసాలకే వంక పెడుతున్నావా?
నిజంగా నువ్వు ధైర్యవంతుడివే అయితే నేటి నిశిరాత్రి వొంటరిగా యుద్దభూమికి వెళ్ళి ఓ సారి పర్యటించి చూడు తెలుస్తుంది నీ సత్తా అన్నాడు కృష్ణుడు.
ఓస్ ఇంతేనా .. ఇప్పుడే బయలుదేరుతాను అన్నాడు భీముడు.
ఆ అర్ధ రాత్రి సమయంలో భీముడు ఒంటరిగా యుద్ద భూమికి బయల్దేరి వెళ్ళాడు. అక్కడ కనిపించిన దృశ్యం చూసి భీముడు నిజంగానే భయకంపితుడై పోయాడు.
జుట్టు విరబోసుకుని రౌద్రాకారంతో పీనుగుల మధ్య నిలబడి ఉంది ద్రౌపది! ఆ నాటి యుద్దంలో చనిపోయిన మృతకళేబరాల్ని పీక్కు తింటోంది!
ఆ రౌద్రాకారం చూడలేకపోయిన భీముడు గుండెలు అరిచేతుల్లో పెట్టుకుని పరుగెత్తుకునివెళ్ళి శ్రీకృష్ణుడిని కలుసుకుని మొరపెట్టుకున్నాడు.
ఏమిటి బావా ఇదంతా! ద్రౌపది ఏమిటి? పీనుగుల్ని తినడం ఏమిటి? ఆమెకు ఆ భయంకర రూపం ఏమిటి? అనడిగాడు భీముడు.
అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు నవ్వి …
అమాయకుడా! ద్రౌపది కేవలం మీ అయిదుగురికి భార్యగానూ, ఒక ఆడదానిగానూ జమకడుతున్నావులా ఉంది! పొరబాటు! ఆమె కారణ జన్మురాలు ! సాక్షాత్తూ శక్తి స్వరూపిణి ఆ విషయం నీకు తెలియపరచడం కోసమే నిన్నీ రాత్రి యుద్ద భూమికి వెళ్ళిరమ్మన్నాను అన్నాడు.

1 Comment

  1. Bhimudu lo srikhna chesina rarhikelu inkoncham varnichi vrasi unte chaala baagundedi

Comments are closed.